[EnschedeRamp] Forum

Enschede 13 mei 2000 => Actueel => Topic gestart door: Odeon op 17 Maart 2010, 22:30:08Titel: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 17 Maart 2010, 22:30:08
poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede:

(http://www.odeon-nijmegen.nl/enschederamp/images/poster_enschederamp13mei2010.png)

4 flyers Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede:

(http://www.odeon-nijmegen.nl/enschederamp/images/ansicht4stuks_130510.png)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 18 Maart 2010, 09:18:11
Ziet er te gek uit.
Maar "ze" gaan dit nooit pikken.
Don mag zijn tandenborstel al wel vast inpakken.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 18 Maart 2010, 11:52:49
L.S.,

laten we in dat geval (als dreigt dat Don H. zijn tandenborstel etc. dient mee te nemen) alvast een solidariteitsfonds starten en enkele goede raadsmannen cq. raadsvrouwen polsen om Don H. te vrijwaren voor intimidatie cq. detentie etc.

Verweer: Don en ik stellen ons op het standpunt dat het gebruik van beeldmerken van zowel de gemeente Enschede als van Defensie door ons mogen worden gebruikt aangezien wij als burgers hebben meebetaald aan deze instanties cq. overheidsonderdelen, anders gesteld, 'zij zijn ook van ons'.
Immers, zij treden op of in namens de burgers, dus ook namens Don of mijzelve.

Belangrijk: bestudeer de foto op de poster eens heel nauwkeurig.
Je ziet dan dat deze foto is gemaakt op exact het moment dat de vuurbol van de TWEEDE explosie cq. detonatie zich voltrok.
Via herleiding valt de grootte van de vuurbol te berekenen. Ergo, nog een stapje verder, de hoeveelheid explosief materiaal.
Ook valt op dat bij de eerste grote explosie er veel vuurwerkpijlen de lucht in werden geslingerd maar NIET bij de daaropvolgende tweede explosie.

Kortom, voer voor forensische onderzoekers. . . 

Arnaud Rasing
Odeon NijmegenTitel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 18 Maart 2010, 14:58:56
Ziet er te gek uit.
Maar "ze" gaan dit nooit pikken.
Don mag zijn tandenborstel al wel vast inpakken.


De poster is vrij van auteursrechten iedereen mag hem kopieeren

@Poter maar iedereen kan de poster nu onbeperkt downloaden, uitprinten en uitdelen of aanplakken en doormailen inlijsten en en en ...
De poster kan al in Enschede overal hangen zonder dat ik heet weet, dat zou mooi zijn.
Ik stuur de aankondiging naar honderden Enschedeese ambtenaren want die kunnen gratis printen van onze belastingcenten.

Voor vrienden en kunst-verzamelaars druk ik een beperkte genummerde oplage van honderd stuks voor een schappelijk prijsje.
Ik zal drukkerij  'Enschede en zn'' om een offerte vragen.

Ik heb al een proefdruk het netwerken is begonnen.

Het kwaad is geschied..Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 18 Maart 2010, 15:18:24
Belangrijk: bestudeer de foto op de poster eens heel nauwkeurig.
Je ziet dan dat deze foto is gemaakt op exact het moment dat de vuurbol van de TWEEDE explosie cq. detonatie zich voltrok.
Via herleiding valt de grootte van de vuurbol te berekenen. Ergo, nog een stapje verder, de hoeveelheid explosief materiaal.
Ook valt op dat bij de eerste grote explosie er veel vuurwerkpijlen de lucht in werden geslingerd maar NIET bij de daaropvolgende tweede explosie.


kun jij dat berekenen dan, hoeveel explosief materiaal er aanwezig was?
Er mocht 158, 5 ton liggen....

en:
Hoe weet je dat er bij de tweede grote explosie geen vuurwerkpijlen de lucht in werden geslingerd?

Tot in de avond ging er nog steeds vuurwerk af...


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 18 Maart 2010, 18:06:49
Don, jij bezorgd de "arme" ambtenaren nog slapezloze nachten.

Kun jij je herinneren dat ik jou vorig jaar vertelde dat ik een gesprek had opgevangen tijdens de voorbereiding van de herdenking op 13 mei, net voordat jij arriveerde?
Dat gesprek ging over Don en dat ze zo bang voor hem waren.
Don zou in de gaten worden gehouden door de politie.
Voor mij persoonlijk bewijst deze angst dat Don het bij het rechte eind moet hebben, er heeft daar iets gelegen dat het daglicht niet verdraagt.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 19 Maart 2010, 12:45:25

kun jij dat berekenen dan, hoeveel explosief materiaal er aanwezig was?
Er mocht 158, 5 ton liggen....

en:
Hoe weet je dat er bij de tweede grote explosie geen vuurwerkpijlen de lucht in werden geslingerd?

Tot in de avond ging er nog steeds vuurwerk af...

@Sylvius,

Een paar dingen:

1 ) we hebben allemaal de videoreportages gezien van 13 mei 2000, daarvan staat nog veel materiaal op YouTube bijvoorbeeld,

2 ) we weten dat er twee grote explosies zijn geweest, waarbij de tweede groter en krachtiger was dan de eerste,

3 ) we hebben op sommige beelden kunnen zien dat cameramensen bij de eerste klap nog overeind konden staan maar dat zij door de drukgolf van de tweede grote explosie omver werden geblazen,

4 ) aan de beelden valt ook af te lezen dat er veel vuurwerk de lucht in werd geslingerd voorafgaand en tijdens de eerste explosie,

5 ) ook tijdens de tweede explosie kan het niet anders zijn geweest dat het resterende vuurwerk de lucht in werd geslingerd,

6 ) aan de hand van de foto op de poster kan worden gesteld dat te zien is dat de grote rookpluim afkomstig moet zijn geweest van de eerste explosie,
voorts dat de vuurbol afkomstig is van de tweede grote explosie,

7 ) als Sylvius stelt dat er nog geen 160 ton zou hebben mogen gelegen in de opslagplaats van SEF en we houden rekening met bovenstaande feiten dan kan worden geconcludeerd dat het leeuwendeel van het materiaal tot ontploffing kwam tijdens de tweede grote explosie, deze is eigenlijk meer op te vatten als een detonatie dan als een explosie: laten we stellen dat circa 60 tot 80 % toen tot ontploffing kwam,

8 ) wij hebben de beelden gezien van een vuurbol bij aanslagen in Iraq, die waren te zien op het NOS journaal; je ziet dan de vuurbol, de drukgolf en dat de lucht trilt (vergelijkbaar met het trillen van de lucht op een hete dag boven een zandstrand bijvoorbeeld).
Dit type explosie wordt niet veroorzaakt door kruit maar veelal door synthetisch explosief materiaal bijvoorbeeld 'kneedplastic' of door 'kunstmest' etc.,

9 ) ik stelde in mijn commentaar : voer voor forensische onderzoekers.
Welnu, ik zeg niet de antwoorden te weten, wel stel ik dat nader onderzoek dient te worden gepleegd simpelweg op basis van het aanwezige beeldmateriaal en op basis van de feiten die reeds zijn vastgesteld,

10 ) mijn verzoek aan de deskundigen is derhalve om nog eens een keer alle gegevens af te zetten tegen bijvoorbeeld de beelden van de EnschedeRamp en daarbij nauwkeurig te kijken naar bijvoorbeeld de foto op de poster van 'Vuurwerkramp in E-mineur' van Don,

11 ) zelf ben ik niet in staat om wiskundig, pyrotechnisch cq. natuurwetenschappelijk te achterhalen hoeveel explosief materiaal tot ontploffing kwam tijdens de detonatie d.w.z. de tweede grote explosie te Enschede maar ik kan wel logisch deduceren,

12 ) het heeft mij verbaasd dat direct na de ramp de krater is aangeharkt om de kracht van de detonatie te verhullen, zie de politiefoto vanuit een helicopter genomen van 14 mei 2000; e.e.a. vormt aanleiding om e.e.a. nader te onderzoeken. Zie: foto (http://www.odeon-nijmegen.nl/enschederamp/images/politiefoto_enschede.jpg)

Voorts ben ik van mening dat er alsnog grondig forensisch onderzoek wordt verricht naar het puin dat nu onder de turmac van vliegveld Twente is te vinden.
Direct na de ramp is zo snel als mogelijk al het puin uit het zicht verwijderd en weggestopt en dat terwijl aan de hand van dat puin is vast te stellen m.b.v. chemische restanten of er wel of niet sprake is geweest van de aanwezigheid van hoog-explosief materiaal op het terrein van SEF of in haar nabijheid.

Tevens blijf ik de mening toegedaan dat het onbestaanbaar is dat er een vuurwerkfabriek met zegge 160 ton explosief materiaal midden in een woonwijk werd gedoogd.
Ook vind ik het onbestaanbaar dat de slachtoffers van de ramp niet fatsoenlijk zijn gecompenseerd en bijvoorbeeld geholpen aan vergelijkbare woonruimte. Met Don ben ik in 2007 geweest op de plek des onheils en heb mij verbaasd over de poenerige woningen die totaal niet in verhouding staan tot de levenssfeer van de originele Roombekers die sindsdien hun eigen diaspora beleven.

In het verlengde hiervan ben ik de mening toegedaan dat de (lokale en nationale) autoriteiten ruiterlijk dienen te zijn in die gevallen waar zij duidelijk hebben gefaald zonder dat dat nou direct hoeft te leiden tot ontslag of aantasting van enige waardigheid. Mocht e.e.a. alsnog gaan leiden tot forse claims dan zou de overheid daar tevens ruiterlijk in dienen op treden. Het gaat primair om de mensen en secundair om geld.

Waar het mij om gaat is waarheidsvinding en genoegdoening en lering te trekken uit deze verschrikkelijke ramp.

Mijn medeleven gaat uit naar ALLE betrokkenen.

Op persoonlijke titel,

Arnaud Rasing
Odeon NijmegenTitel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 19 Maart 2010, 13:23:44
Toen poter vorig jaar zei dat de politie bang voor me was heb ik meteen een hoge wout vriendelijk aangesproken en zei hem dat ik me rustig zou houden met de herdenking.
Vorig jaar 13 mei heb ik de rampopera ook opgevoerd in de krater om 18.00 uur en niemand had er overlast van,
als de wouten mij iets willen verbieden, dan werk ik met hun mee want ik wil niet op het politie-buro terechtkomen.
En als ik word opgepakt dan drink en eet ik niets op hun buro want de wouten zijn onbetrouwbaar vanwege hun corrupte top ,
mijn hulpverleners weten dat de politie Enschede een groot aandeel hebben in mijn post traumatisch stress syndroom.
Als ik ooit bij mac berlijn kom dan hoef ik daar ook niets te eten en te drinken behalve als ik het zelf mee mag brengen.
Ik wil niet dood dan droog ik nog liever uit.

Denk dat de wouten vooral bang zijn voor wat ik hun vertel (munitie, munitie meer dan honderd doden, vrachtwagens zonder kenteken 6 uur na de laatste knal, vliegtuigje zonder kentekens vlak na de laatste knal, enz. daar maak ik elk agentje ziek mee omdat hun ook merken dat alles in de doofpot wordt gestopt en elke agent deel uitmaakt van een criminele organisatie.

Met geweld los je niets op en met praten wel, ik zou nooit tegen iemand geweld gebruiken, als de politie mij wil slaan dan sla ik niet terug.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 19 Maart 2010, 13:24:57
@Arnaud Rasing


Dat zijn mooie woorden.

inderdaad weten we nog steeds niet wat er precies gebeurd is.

Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 19 Maart 2010, 14:23:11
Toen poter vorig jaar zei dat de politie bang voor me was heb ik meteen een hoge wout vriendelijk aangesproken en zei hem dat ik me rustig zou houden met de herdenking.
Vorig jaar 13 mei heb ik de rampopera ook opgevoerd in de krater om 18.00 uur en niemand had er overlast van,
als de wouten mij iets willen verbieden, dan werk ik met hun mee want ik wil niet op het politie-buro terechtkomen.
En als ik word opgepakt dan drink en eet ik niets op hun buro want de wouten zijn onbetrouwbaar vanwege hun corrupte top ,
mijn hulpverleners weten dat de politie Enschede een groot aandeel hebben in mijn post traumatisch stress syndroom.
Als ik ooit bij mac berlijn kom dan hoef ik daar ook niets te eten en te drinken behalve als ik het zelf mee mag brengen.
Ik wil niet dood dan droog ik nog liever uit.

Denk dat de wouten vooral bang zijn voor wat ik hun vertel (munitie, munitie meer dan honderd doden, vrachtwagens zonder kenteken 6 uur na de laatste knal, vliegtuigje zonder kentekens vlak na de laatste knal, enz. daar maak ik elk agentje ziek mee omdat hun ook merken dat alles in de doofpot wordt gestopt en elke agent deel uitmaakt van een criminele organisatie.

Met geweld los je niets op en met praten wel, ik zou nooit tegen iemand geweld gebruiken, als de politie mij wil slaan dan sla ik niet terug.

@Don,

1) de bokken van de schapen scheiden is en blijft lastig.
Gesteld kan worden dat er binnen IEDERE organisatie sprake is van de GOEDEN en de KWADEN, mutatis mutandis geldt dit ook voor bijv. de politie.
Binnen de politieorganisatie vormen de mensen die hun vak serieus nemen de meerderheid en vormen de mensen die hun feitelijke taak verzaken of die het niet zo nauw nemen gelukkig de minderheid. Probeer dat alsjeblieft telkens goed voor ogen te houden.

Enig onderscheidingsvermogen is hier dus wel op zijn plaats.

2) je hebt als burger rechten en plichten.
Maar de overheid dient onder alle omstandigheden de mensenrechten te respecteren en de sociale rechtsstaat te waarborgen en jouw veiligheid te garanderen. Daar stond en sta en zal ik op blijven staan; dat is reeds genoegzaam bij 'hen' bekend.

3) persoonlijk zie ik er op toe dat jou niets in de trant van intimidatie, beschadiging etc. overkomt.
Mocht dat wel het geval zijn dan hebben de verantwoordelijken te stellen met ons als getuigen à charge.
Vanuit die rol kan dus eventueel bij het OM worden aangedrongen op vervolging van diegenen die jou kwaad hebben berokkend o.i.d.

Succes met de voorstelling van 13 mei 2010 !
Lang leve de vrijheid van meningsuiting (binnen de kaders van het wettelijke en het betamelijke) !

Arnaud


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 19 Maart 2010, 15:52:27
Ben begonnen met de posters te mailen samen met onderstaande korte boodschap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste lezer,
 
Vanaf 13 mei a.s. trekt de munitieramp-opera  door de stad Enschede en gaat daarna door het land.
Deze one-mans-opera is al een jaar op youtube en had vorig jaar een voorstelling op dezelfde tijd en plaats als dit jaar.
In de bijlage zit een poster waar u mee mag doen wat u wilt, afdrukken aanplakken en uitdelen enz. waarvoor mijn dank.
 
Afzender,
Don Harberink
Getuigenissen uit de doofpot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 19 Maart 2010, 16:14:27

@Don,

de locaties van de bestanden zijn als volgt:

4 flyers op 1 A4 (jpg) (http://www.odeon-nijmegen.nl/enschederamp/images/ansicht4stuks_130510.jpg)
4 flyers op 1 A4 (png) (http://www.odeon-nijmegen.nl/enschederamp/images/ansicht4stuks_130510.png)

1 poster op 1 A4 (jpg) (http://www.odeon-nijmegen.nl/enschederamp/images/poster_enschederamp13mei2010.jpg)
1 poster op 1 A4 (png) (http://www.odeon-nijmegen.nl/enschederamp/images/poster_enschederamp13mei2010.png)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 19 Maart 2010, 16:27:32
Ik stuur mensen alleen een poster jpg en ping) daarop staat een link naar dit forum,
 als ze dan hier op de site komen dan kunnen ze de flyer ook downloaden.

Misschien is het een goed idee op de flyer onder de poster plaatsen bij het eerste bericht van deze topic.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 20 Maart 2010, 11:29:33
Don, de politie is niet bang dat jij geweld zou gaan gebruiken maar ze zijn bang voor wat jij weet en zegt.
Daarmee bewijzen ze dat er iets heeft gelegen wat er niet mocht liggen.
Als jij wartaal zou uitslaan zouden ze niet bang voor je zijn.

Als je de politie vraagt wat ze daar moeten bij de herdenking in grote getale, in uniform en in burger met kogelvrije vesten aan dan antwoorden zij dat zij er zijn om te zorgen dat iedereen op zijn eigen manier kan herdenken.
Dit is echter een grote leugen, je mag niet op je eigen manier herdenken, je hebt mee te draaien in de schijnvertoning van de gemeente.
Doe je dat niet, dan ga je richting Hermandad Noord.

Ik denk ook niet dat ze er iets op tegen hebben dat de opera word uitgevoerd om 18 uur maar ze zullen niet blij zijn met de flyers.

@Arnaud, vrijheid van meningsuiting geld niet hier in Enschede.Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 20 Maart 2010, 12:44:08
De posters heb ik naar een paar honderd mensen verstuurd waaronder een heleboel witte boorden
en nog geen 1 reactie gehad behalve een enkele automatische reactie.

De politie heeft zat te doen die stuur ik geen poster behalve de korpschef en die heeft er al 1 van mij.
Van Mans kon ik geen adres vinden daarom maar zijn cornuiten in Maastricht gemaild,
ook geen adres van Buursink dus ook zijn ondergeschikten bij de provincie kunnen hem de poster zo onder de neus drukken.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 20 Maart 2010, 13:27:51

@Arnaud, vrijheid van meningsuiting geld niet hier in Enschede.


@Poter en aan allen die het willen weten,

1 ) zojuist hoor ik over de radio een reportage van Argos over vermeende oorlogsmisdaden door het Korps Commando Troepen (KCT) in Afghanistan.
Daaromtrent heerst ook een soort van bizarre geheimhouding van de kant van Defensie en Justitie i.v.m. zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

Argos verricht zeer goede onderzoeksjournalistiek die soms zelfs leidt tot kamervragen.
Argos bedient zich daarbij eventueel ook van deskundigen op wetenschappelijke terreinen.

Wellicht zou de journalisten van Argos geattendeerd moeten worden op hetgeen nog dient te worden onderzocht.
Dat zou wellicht kunnen gaan werken als een koevoet cq. hefboom cq. breekijzer.
VRAAG: Zou Argos inschakelen een goed idee zijn ?

2) Ook de twee rechercheurs die uit hun functie zijn gezet zouden misschien kunnen worden benaderd met de vraag of zij willen helpen met een grondig vervolgonderzoek. Mocht dat leiden tot hun eerherstel dan zouden wij dat moeten toejuigen. VERVALLEN

3 )  @Enschede-ers :
a) het is bijzonder triest om vast te moeten stellen dat de meest betrokkenen - dat zijn de slachtoffers van de ramp te Enschede - NIET het gevoel hebben dat er aldaar vrijheid van meningsuiting bestaat. Dat roept bij mij gevoelens van weerstand/verzet op.

Persoonlijk verzet ik mij al jaren tegen muilkorving waarbij ik overigens wel behoedzaam opereer.
Of dat nou juridisch, democratisch of publicitair is, zoals ik al jaren doe met de website van Odeon: namelijk een onafhankelijk platform te bieden voor vrijdenkers.
Ik hecht er aan de waarheid - zoals ik die zie of veronderstel - rustig en duidelijk maar indringend over te brengen.
Als ik onzeker ben dan probeer ik de juiste vragen te stellen. Vaak is dat laatste handiger en/of slimmer om te doen.

b ) Ik ben voornemens bij het optreden van Don op 13 mei aanwezig te zijn en als zodanig er scherp op toe te zien dat er geen grappen of grollen worden uitgehaald met Don.
Als het moet dan ga ik er van uit dat wij hem uit een eventuele netelige situatie trekken.
Ook is het van belang dat voldoende mensen ter plekke audio- en video-opnamen maken van het optreden.

4 ) @SBS6, @NOS, @Argos c.s. :
Als het moet dan schakelen we preventief enkele journalisten (RTV, van divers pluimage, evt. ook under-cover) in die tevens 'monitoren'.

5 ) @OM, @Politie,  @Gemeente Enschede, @Defensie c.s. :
Het optreden van Don mag op geen enkele wijze verhinderd en/of verstoord worden.
U past nu enige terughoudendheid en stille verwondering !

6 ) @Don :
Ik bewonder jouw moed.

Arnaud Rasing
initiatiefnemer van Stichting Odeon Nijmegen
tevens grondlegger van het Proportioneel VerzetTitel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 20 Maart 2010, 14:16:34
Argos heeft al een keer aandacht besteed aan de ramp.
Alleen ben ik nu even de details daarvan kwijt.
Volgens mij moet ik die uitzending ergens hebben.

Die 2 rechercheurs uit Rijssen lijden helaas al enige tijd aan tunnelvisie waardoor zij de waarheid niet meer zien.
Zij laten zich keurig in een bepaald staatje duwen en zij vinden het best.
Zij werken nauw samen met Rudi Bakker van SEF en Jan T.
Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 20 Maart 2010, 14:22:38
Uitzending Argos was op 17-12-2004
Kan ik dat ergens uploaden?
Is in 7 stukken totaal pakweg 300 mb


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 20 Maart 2010, 14:27:56
Het gaat in ieder geval over het blussen met water door de brandweer.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 20 Maart 2010, 15:22:44
Uitzending Argos was op 17-12-2004
Kan ik dat ergens uploaden?
Is in 7 stukken totaal pakweg 300 mb

@Poter,

ja,  je kunt uploaden door de link EXTRA OPTIES aan te klikken als je een topic start of beantwoord.
Je kunt dan 4 bestanden van maximaal 1MB uploaden.
Mocht dat niet werken of lukken dan hoor ik dat wel.

Eh, slik, 300 MB ?
Kan dat op een CD-recordable worden gebrand en opgestuurd naar Odeon of afgegeven aan Don ?
Of, worden opgestuurd naar EnschedeRamp at Gmail.com ?
Maar let daarbij op want ook een Gmail-account kent een beperking van het aantal up te loaden megabytes.

Arnaud


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 20 Maart 2010, 15:34:23

Die 2 rechercheurs uit Rijssen lijden helaas al enige tijd aan tunnelvisie waardoor zij de waarheid niet meer zien.
Zij laten zich keurig in een bepaald staatje duwen en zij vinden het best.
Zij werken nauw samen met Rudi Bakker van SEF en Jan T.


@Poter,

Jammer voor beide heren uit Rijssen dat zij blijkbaar aan geloofwaardigheid hebben ingeboet.
Mijn excuses, ik heb van mijn kant onterecht verondersteld dat zij volstrekt onafhankelijk, zorgvuldig en integer te werk gaan.
Mijn voorstel om hen te benaderen voor een vervolg-onderzoek laat ik dan bijgevolg vallen.

Arnaud


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 20 Maart 2010, 16:35:26
Uitzending Argos was op 17-12-2004
Kan ik dat ergens uploaden?
Is in 7 stukken totaal pakweg 300 mb

Ging over blikje magnesiumpoeder dat was gevonden, maar dat door de rampenstaf opzettelijk gehiem was gehouden.

Toenmalig wethouder Marco Swart kwam hierbij aan het woord.  Hij zat ook in de rampenstaf.

Marco Swart was dus toen geen wethouder meer en ook uit Enschede vertrokken (dacht ik) --
in elk geval deed hij  uitsprraken die voor de gemeente Enschede, B&W (Mans &co) niet gunstig waren,

Het kwam er op neer dat de rampenstaf er van overtuigd was dat het een waterstofgasexplosie was geweest, zoals ook veel (Duitse) deskundigen in de eerste week na de ramp.  En Marco Swart was daar nog steeds van overtuigd.

Punt was dat als SEF magnesumpoeder had mogen opslaan -- volgens de vergunning -- dat de brandweer dan niet had mogen blussen met water en de gmeente aansprakelijk.

Daarom hield men de vondst geheim.

Peter de Bruin van het NFI zat ook in de uitzending. Het was maar één blikje geweest etc. .

ik meende dat Ben Ale er ook in zat, maar dat was misschien bij een andereuitzending.

Alles stond op Jan T's forum.


 
 


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 20 Maart 2010, 16:45:55
Uitzending Argos was op 17-12-2004
Kan ik dat ergens uploaden?
Is in 7 stukken totaal pakweg 300 mb

@Poter,


Eh, slik, 300 MB ?
Kan dat op een CD-recordable worden gebrand en opgestuurd naar Odeon of afgegeven aan Don ?
Of, worden opgestuurd naar EnschedeRamp at Gmail.com ?
Maar let daarbij op want ook een Gmail-account kent een beperking van het aantal up te loaden megabytes.

Arnaud

Mailen gaat niet, daarvoor is het bestand te groot.
Ik wil het best opsturen naar Odeon, afgeven aan Don is ook geen probleem alleen duurt het nog even eer wij elkaar zien.
Mail of pm mij maar even een postadres dan stuur ik hem van de week wel naar je op.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 20 Maart 2010, 16:54:45
Argos (2005) 13 mei 2005 -- staat gewoon online:

http://www.ochtenden.nl/themasites/mediaplayer/index.jsp?bw=sb&player=real&media=22439789&portalnr=22641901&refernr=21455572&hostname=ochtenden&portalid=ochtenden&themechannel=&id=vars.jsp%3Fmedia%3D22439789%26portalnr%3D22641901%26refernr%3D21455572%26hostname%3Dochtenden%26portalid%3Dochtenden&x=12&y=9


Citaat
*** Argos over de zoektocht naar het vergeten magnesium van Enschede, illegale vuurwerkfonteinen, en een nooit onderzocht rampscenario. *** Argos won een langlopende WOB-procedure tegen het Ministerie van Economische Zaken, over documenten met betrekking tot wapenhandel.

De oorzaak van de de vuurwerkramp in Enschede, vandaag vijf jaar geleden, is nog steeds omstreden. Hoe is eerste brand op het terrein van S.E. Fireworks ontstaan? En hoe kon die brand uitgroeien tot zo’n catastrofale ramp? Er duiken nog steeds nieuwe theorieën op. Die worden vervolgens weer bestreden door de deskundigen die de ramp hebben onderzocht. Maar hoe grondig is de ramp zelf onderzocht? Ondanks het grote aantal onderzoeken van de afgelopen vijf jaar, stuitte Argos op een lacune: Bij S.E. Fireworks blijkt magnesiumpoeder te hebben gelegen. Magnesiumpoeder vormt in combinatie met bluswater waterstofgas. Maar in geen van de officiële rapporten wordt met een woord gerept over los magnesiumpoeder als mogelijke factor in het verloop van de vuurwerkramp.

Hoevéél lag er? En waarom? In Argos vandaag, een zoektocht naar het vergeten magnesium van Enschede. Een verhaal over een blik magnesiumpoeder in bunker C2, illegale vuurwerkfonteinen, en een nooit onderzocht rampscenario.
---


gaat ook over de correspondentie met Remkes


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 20 Maart 2010, 17:01:30
Is dit de uitzending van 17 dec 2004?
Ik kan het online bestand namelijk niet afspelen.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 20 Maart 2010, 17:05:37
Is dit de uitzending van 17 dec 2004?
Ik kan het online bestand namelijk niet afspelen.

Nee van 13 mei 2005


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 20 Maart 2010, 17:48:37
Is dit de uitzending van 17 dec 2004?
Ik kan het online bestand namelijk niet afspelen.

Nee van 13 mei 2005

Stop maar met zoeken.

Ik heb de uitzending op een orginele cd van de VPRO.
Onderzoek/Argos - 13-05-05 - Vuurwerkramp/WOB-procedures.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 20 Maart 2010, 17:58:29
Is dit de uitzending van 17 dec 2004?
Ik kan het online bestand namelijk niet afspelen.

Nee van 13 mei 2005

Stop maar met zoeken.

Ik heb de uitzending op een orginele cd van de VPRO.
Onderzoek/Argos - 13-05-05 - Vuurwerkramp/WOB-procedures.

Kan van die CD een kopietje worden gemaakt ? Of worden we dan bekeken met Argos-ogen ?

AR


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 20 Maart 2010, 18:14:55
Zijn er nu 2 Argos uitzendingen geweest of hoe zit dat nu?


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 20 Maart 2010, 19:00:41
Ben begonnen met de posters te mailen samen met onderstaande korte boodschap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste lezer,
 
Vanaf 13 mei a.s. trekt de munitieramp-opera  door de stad Enschede en gaat daarna door het land.
Deze one-mans-opera is al een jaar op youtube en had vorig jaar een voorstelling op dezelfde tijd en plaats als dit jaar.
In de bijlage zit een poster waar u mee mag doen wat u wilt, afdrukken aanplakken en uitdelen enz. waarvoor mijn dank.
 
Afzender,
Don Harberink
Getuigenissen uit de doofpot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn email account wil dat ik 24 uur rustig aan doe dus morgenavond ga ik weer verder.
Ik kan nog wel inloggen en heb na onderstaande waarschuwing nog een poster richting Simon Vuyk gestuurd.


Qoute;
Account is tijdelijk vergrendeld: ongewone activiteiten vastgesteld
 
Deze account is tijdelijk vergrendeld vanwege ongewone accountactiviteiten. Het kan maximaal 24 uur duren voordat je weer toegang hebt.

Ongewone accountactiviteit wordt als volgt omschreven, maar is niet beperkt tot de volgende omschrijvingen:

Het binnen korte tijd ontvangen, verwijderen of downloaden van grote hoeveelheden berichten (via POP).
Het verzenden van een groot aantal berichten dat niet kon worden bezorgd (berichten die worden teruggestuurd).
Het gebruik van programma's voor het delen of opslaan van bestanden, browserextensies of programma's van derden voor automatische aanmelding bij je account.
Meerdere instanties van je mail-account geopend laten.
Browserproblemen. Wanneer je browser constant aan het laden is bij het openen van je Postvak IN, is er waarschijnlijk sprake van een browserprobleem.
Mogelijk moet je in dat geval het cachegeheugen wissen en de cookies verwijderen.
Als je vindt dat je je mail-account hebt gebruikt in overeenstemming met Gmail-gebruiksvoorwaarden, kun je je probleem oplossen door hier te klikken.

einde quote
 


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Maart 2010, 05:02:57

(http://www.vuurwerkramp.enschede.nl/fotos/052469.jpg/full.image)

bron stadhuis; http://www.vuurwerkramp.enschede.nl/fotos/052469.jpg/show.photo?page=3


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Maart 2010, 05:09:52
De foto van de poster en flyer staat ook op de site van het stadhuis
dat betekend dat er geen auteursrechten opzitten en dat weet ik heel zeker.

(http://www.vuurwerkramp.enschede.nl/fotos/052468.jpg/full.image)

bron stadhuis; http://www.vuurwerkramp.enschede.nl/fotos/052468.jpg/show.photo?page=3Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 10:55:12
Explosiewolk gezien vanuit zuiden (ZO):

(http://i138.photobucket.com/albums/q262/suivlys/geert/nepomucenus/Exploisewolk.jpg)

witte paddestoel zou duiden op waterstofgasexplosie.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 11:02:34
Zoals ook hier, de escalatie: waterstofgas!

(http://i138.photobucket.com/albums/q262/suivlys/geert/nepomucenus/KopievanVanWilligen012.jpg)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Maart 2010, 12:54:52
Vergelijkingsmatriaal; escalatie waterstofgas.
maar een kleine knal hier ... zeker geen detonatie toen.

(http://www.citrus.k12.fl.us/staffdev/Social%20Studies/Images/History%20Sounds/Hindenburg%20explodes.jpg)

En ook niet echt actueel het ging hier om de poster.
Elk gas verdient zijn eigen topic anders loopt alles door elkaar.

Witte rook kan ook duiden op koolstof en/of een xtc-lab want asseton geeft ook witte rook.Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 21 Maart 2010, 15:03:27
Vergelijkingsmatriaal; escalatie waterstofgas.
maar een kleine knal hier ... zeker geen detonatie toen.

@Don,

de tweede grote knal te Enschede betrof een detonatie en niet een betrekklijk langzame waterstof-ontploffing (ook de waterstofgas-gevulde Hindenburg ontplofte niet in keer met een geweldige klap maar werd betrekkelijk langzaam geconsumeerd door de explosies en de vlammen).
Bovendien, uit de scheikunde weten we dat na een waterstof ontploffing (knalgas, 2H2+O2->2H2O+warmte) puur water ontstaat.
Is dat waargenomen te Enschede ? Een plotselinge verhoging van de luchtvochtigheid o.i.d. na de tweede klap?

Toch is het goed om te weten of er daadwerkelijk magnesium in de bunkers aanwezig was omdat, wederom via de scheikunde, wij weten dat puur magnesium heftig reageert met water ( Mg + 2H2O -> MgO2 + 2H2 + warmte en vervolgens weer de knalgas-reactie; hier komt zeer veel warmte bij vrij).
Of vergis ik mij nu ? Hoe het ook zij, ik kan mij herinneren van het scheikunde-practicum dat met deze proef er witte rook bij ontstaat en dat de oxidatie heftig en kortdurend was. Magnesium, een metaal dat kan branden; zeer typisch !

Als er magnesium aanwezig zou zijn geweest en het zou met water in aanraking gekomen zijn dan zou een kleine hoeveelheid al direct na de oxidatie tot een intense hitte hebben geleid, hetgeen in de onmiddellijke nabijheid van explosief materiaal als bijv. kruit direct tot de overschrijding van de kritische temperatuur - in een zeer kort tijdsbestek - zou hebben geleid.
Ergo, dat zou mogelijk kunnen verklaren waarom die tweede klap zo intens was. Deze optie mogen we niet uitsluiten.

Daarnaast blijf ik van mening dat het puin onder de turmac van vliegveld Twente moet worden onderzocht op chemische restanten van synthetisch explosief materiaal.

VRAAG: Wat is nu precies de rol van ingenieursbureau AVIV ? Hebben die nooit het advies afgegeven om SEF te verplaatsen buiten de bebouwde kom?

Arnaud


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 15:39:04
Vergelijkingsmatriaal; escalatie waterstofgas.
maar een kleine knal hier ... zeker geen detonatie toen.

(http://www.citrus.k12.fl.us/staffdev/Social%20Studies/Images/History%20Sounds/Hindenburg%20explodes.jpg)

En ook niet echt actueel het ging hier om de poster.
Elk gas verdient zijn eigen topic anders loopt alles door elkaar.

Witte rook kan ook duiden op koolstof en/of een xtc-lab want asseton geeft ook witte rook.Maar duie had vast geen 158,5 ton vuiurwerk aan boord...


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 15:47:39

de tweede grote knal te Enschede betrof een detonatie en niet een betrekklijk langzame waterstof-ontploffing


hoe weet je dat?

Volgens heer deskundige Alfred Kappl was het "schiebende Druckwelle" geweest.
Citaat
Bovendien, uit de scheikunde weten we dat na een waterstof ontploffing (knalgas, 2H2+O2->2H2O+warmte) puur water ontstaat.
Is dat waargenomen te Enschede ? Een plotselinge verhoging van de luchtvochtigheid o.i.d. na de tweede klap?

Ik weet niet - was niet in de buurt; en trouwens bijna niemand meer.
En is dat zo?

Citaat
Toch is het goed om te weten of er daadwerkelijk magnesium in de bunkers aanwezig was omdat, wederom via de scheikunde, wij weten dat puur magnesium heftig reageert met water ( Mg + 2H2O -> MgO2 + 2H2 + warmte en vervolgens weer de knalgas-reactie; hier komt zeer veel warmte bij vrij).
Of vergis ik mij nu ? Hoe het ook zij, ik kan mij herinneren van het scheikunde-practicum dat met deze proef er witte rook bij ontstaat en dat de oxidatie heftig en kortdurend was. Magnesium, een metaal dat kan branden; zeer typisch !

Als er magnesium aanwezig zou zijn geweest en het zou met water in aanraking gekomen zijn dan zou een kleine hoeveelheid al direct na de oxidatie tot een intense hitte hebben geleid, hetgeen in de onmiddellijke nabijheid van explosief materiaal als bijv. kruit direct tot de overschrijding van de kritische temperatuur - in een zeer kort tijdsbestek - zou hebben geleid.
Ergo, dat zou mogelijk kunnen verklaren waarom die tweede klap zo intens was. Deze optie mogen we niet uitsluiten.

In alle vuurwerk zitten metalen --
maar, werd gesteld, in te geringe hoeveelheden - kon je gewoon natmaken, blusssen.

Dan vraag iok me af hoe dat natgemaakte vuurwerk (bunkers C3 + C5 waren van binnen natgesporten) geudrende de laatste expplosie heeft gereageerd.

Citaat
Daarnaast blijf ik van mening dat het puin onder de turmac van vliegveld Twente moet worden onderzocht op chemische restanten van synthetisch explosief materiaal.

VRAAG: Wat is nu precies de rol van ingenieursbureau AVIV ? Hebben die nooit het advies afgegeven om SEF te verplaatsen buiten de bebouwde kom?

Arnaud


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 15:55:33
SEF had trouwens ook ijsfonteinen - kleine en grote  -- waar veel magneisum in zit.Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 16:01:20
Bureau AVIV moet je dan zelf maar eens vragen,

Ze hadden een rapport opgesteld, inventarisatie van alle risicovolle bedrijven in Overijssel.  Uitgebracht in 1999.
SEF staat er ook in, met de gegevens van de vergunning van 1997.
"Aanvalsplan gewenst"  (of zoiets) hadden ze er bij geschreven.
Ze verwachtten dat bij een calamitiet de gevolgen binnen die grenzen van het bedrijf bepertkt zouden blijven. (of zoiets)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 21 Maart 2010, 16:06:24
Ik heb eens iemand van het Tolteam thuis gehad.
Die verklaarde dat het op het terrein van SEF heel erg heet geweest was en daardoor alle sporen/bewijzen verneitigd waren.
Ik heb hem toen naar zijn bol geslingerd dat het op het terrein van SEF helemaal niet zo heet geweest is als men ons wil doen geloven.
Ik heb nog nooit iemand zo snel zo wit om de neus zien worden.
Ik kon dat ook heel makkelijk onderbouwen, er zijn dingen terug gevonden die echt niet tegen hitte kunnen.
Ook stond de staalconstructie van de loods nog keurig in het gelid.
Staal kan niet tegen warme, kijk maar eens naar foto's van verbrande hallen met een staalconstructie.
Je vind de stalen balken getordeerd en in elkaar gezakt terug.
Ook zou dan het omgekomen slachtoffer op het terrein tot as zijn vergaan en ook dat is niet waar.
Ze willen dus dat wij geloven dat ze niets meer hebben kunnen vinden wat de oorzaak van de ramp zou verklaren.
Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 18:35:22

de tweede grote knal te Enschede betrof een detonatie en niet een betrekklijk langzame waterstof-ontploffing (ook de waterstofgas-gevulde Hindenburg ontplofte niet

Arnaud


Citaat

Detonatie
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Detonation.jpg)
 
DetonatieDetonatie is een naam voor een specifieke vorm van explosie. Bij een detonatie plant het reactiefront in de explosieve stof zich sneller voort dan de geluidssnelheid in die stof. Een detonatie plant zich fysisch voort door middel van een schokfront, welke snelheden van wel 5 - 7 km/s kan bereiken.

Stoffen die detoneren zijn bv. TNT, kwikfulminaat (knalkwik), kwikazide en ether. Zwart buskruit detoneert niet maar ondergaat een explosieve verbranding.
Deflagratie
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Deflagratie is de explosieve verbranding van een stof. Verbranding van hout, papier e.d. verloopt vrij langzaam. Voor de verbranding van deze materialen is zuurstoftoevoer noodzakelijk, zodat de verbrandingssnelheid geregeld kan worden door meer of minder lucht (zuurstof) toe te laten. Wij noemen dit een (gewone) verbranding.

Anders wordt het bij stoffen/mengsels die uit een zuurstofverbinding bestaan of bevatten zoals kaliumnitraat in zwart buskruit. Daar is toevoer van lucht helemaal niet nodig om de verbranding te onderhouden. De verbranding verloopt ook veel sneller dan bij een gewone verbranding. Een verbranding die zich zelf kan onderhouden noemen we een explosieve verbranding of deflagratie. Een dergelijk mensel dat onder de geluidssnelheid verbrandt heet een sas. Deze 'sassen' worden veel gebruikt in vuurwerk en vuurwapens. Een stof die of een mengsel dat een deflagratie ondergaat is een LE of Low explosive. Een stof die detoneert (zie detonatie) is een HE High Explosive, of ook wel Hoog Energetisch genoemd. Het resultaat van een LE hangt sterk af van de omgeving. Een LE die in open lucht wordt aangestoken, veroorzaakt een steekvlam, maar meestal geen knal. Verbrandt een LE echter in een afgesloten ruimte, zoals in vuurwerk, dan kunnen de gassen geen kant uit, zodat de verpakking door de druk explodeert. Een HE veroorzaakt steeds een explosie, het maakt niet uit of het al dan niet opgesloten is.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 18:39:16
Detonatie volgens Christian Freeling:

http://www.13mei2000.nl/evenoverdieramp/BigBang.html


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 19:22:22
Ik heb altijd gedacht dat het hierom een detonatie (van massa-explosief vuurwerk) moest zijn geweest:

http://www.nd.nl/artikelen/2000/mei/25/bewoners-geschokt-na-bezoek-rampgebied-

Citaat

,,We weten dat deze vermisten zeer dicht bij de plek van de explosies waren. Wij gaan ervan uit dat hun lichamen bij de detonatie volledig zijn versplinterd'', aldus onderzoeksleider De Jong van het RIT. Het team zal nog wel dna-onderzoek verrichten aan de hand van gevonden resten. Daarvoor zal erfelijk materiaal van familieleden van de vermisten worden afgenomen.Aanvankelijk stond er nog een vierde vermiste op de lijst, maar die bleek niet te bestaan.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Maart 2010, 20:30:44
Ik heb altijd gedacht dat het hierom een detonatie (van massa-explosief vuurwerk) moest zijn geweest:

http://www.nd.nl/artikelen/2000/mei/25/bewoners-geschokt-na-bezoek-rampgebied-

Citaat

,,We weten dat deze vermisten zeer dicht bij de plek van de explosies waren. Wij gaan ervan uit dat hun lichamen bij de detonatie volledig zijn versplinterd'', aldus onderzoeksleider De Jong van het RIT. Het team zal nog wel dna-onderzoek verrichten aan de hand van gevonden resten. Daarvoor zal erfelijk materiaal van familieleden van de vermisten worden afgenomen.Aanvankelijk stond er nog een vierde vermiste op de lijst, maar die bleek niet te bestaan.

Volgens onderzoeker Fred Vos bestaat een massa explosie niet in de natuurkunde.

Die term massa explosie is bedacht vlak na de ramp door Bas H ofzo opdat er niet steeds het woord detonatie zou verschijnen in de media,
want als je het woord detonatie hoort dan weet elke deskundige dat alleen springstof de bron kan zijn.

@ sylvius men kan geloven in een massale verbrading (explosie) dat bestaat maar een massa explosie is een bedenksel van Bas H aka msnp.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 21:04:33

massa explosie is een bedenksel van Bas H aka msnp.


Nee, van Mans & co:


http://www.enschede.nl/appls/stuk/stukken/s2069/


Roelof Bleker voor de pauze (eerste termijn):

Citaat
Mijnheer de voorzitter, over de aanloop naar de vuurwerkramp dient nog één essentieel punt te worden opgehelderd. Had de brandweer kunnen weten dat er zeer zwaar vuurwerk lag opgesla-gen, dat massa-explosief kon zijn? Had men niet op grond van de kennis uit de vergunning van 1997, waar de brandweer zich volgens Oosting op baseerde, het scenario massa-explosief moe-ten aanhouden en zich daar dus grondig op moeten voorbereiden?

Mans na de pauze (tweede termijn):

Citaat
De behandelend milieu-ambtenaar - want wij hebben ons afgevraagd hoe het kon dat 1.1 er in-eens uit was en die vraag is ook door u gesteld - geeft aan dat de heer Bakker - dus de eigenaar - zelf om die revisie heeft gevraagd. Hij zou toen een vergunning voor klasse 1.1 niet meer nodig hebben en de behandelend milieu-ambtenaar heeft dat ook gemeld in een interview bij de com-missie Oosting. Dat betekent dat bij het opstellen van een aanvalsplan deze inderdaad de vorm zou hebben gekregen zoals deze de week na 13 mei is gemaakt. De inzet zou conform onze eerdere reacties ook op basis van dit aanvalsplan, met daarop aangegeven de opslag van klassen 1.3 en 1.4, gelijk gebleven zijn. Immers, de klassen 1.3 en 1.4 zijn niet massa-explosief. De officier van dienst herinnert zich in die zin op 13 mei ook geen specifieke gegevens anders dan het scenario ‘felle brand’.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 21 Maart 2010, 21:15:48
Mans:

Citaat
De inzet zou conform onze eerdere reacties ook op basis van dit aanvalsplan

verspreking / verschrijving (hij las het op van een briefje) ?


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Maart 2010, 21:38:28
Ik heb hieronder in de quote van Sylvius het fantasie-woord massa explosief verbeterd met rood.
Dan komen de woorden van Mans en co in een ander daglicht te staan.


massa explosie is een bedenksel van Bas H aka msnp.


Nee, van Mans & co:


http://www.enschede.nl/appls/stuk/stukken/s2069/


Roelof Bleker voor de pauze (eerste termijn):

Citaat
Mijnheer de voorzitter, over de aanloop naar de vuurwerkramp dient nog één essentieel punt te worden opgehelderd. Had de brandweer kunnen weten dat er zeer zwaar vuurwerk lag opgesla-gen, dat een detonatie kon veroorzaken Had men niet op grond van de kennis uit de vergunning van 1997, waar de brandweer zich volgens Oosting op baseerde, het scenario detonatie moe-ten aanhouden en zich daar dus grondig op moeten voorbereiden?

Mans na de pauze (tweede termijn):

Citaat
De behandelend milieu-ambtenaar - want wij hebben ons afgevraagd hoe het kon dat 1.1 er in-eens uit was en die vraag is ook door u gesteld - geeft aan dat de heer Bakker - dus de eigenaar - zelf om die revisie heeft gevraagd. Hij zou toen een vergunning voor klasse 1.1 niet meer nodig hebben en de behandelend milieu-ambtenaar heeft dat ook gemeld in een interview bij de com-missie Oosting. Dat betekent dat bij het opstellen van een aanvalsplan deze inderdaad de vorm zou hebben gekregen zoals deze de week na 13 mei is gemaakt. De inzet zou conform onze eerdere reacties ook op basis van dit aanvalsplan, met daarop aangegeven de opslag van klassen 1.3 en 1.4, gelijk gebleven zijn. Immers, de klassen 1.3 en 1.4kunnen niet detoneren. De officier van dienst herinnert zich in die zin op 13 mei ook geen specifieke gegevens anders dan het scenario ‘felle brand’.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Maart 2010, 21:51:45
De overheid moest van het woord detonatie (sprinstof) af en bedacht daar een nieuw woord voor massa explosie (vuurwerk).
Aan dat fantasie-woord werd de hele ramp opgehangen en kon men SEF en haar vuurwerk de schuld geven.

Het is natuurkunde en in de natuurkunde bestaat er geen massa-explosie.
Het is een detonatie of een explosie geweest.
Gas kan de boel erger maken maar is niet de hoofdoorzaak van de detonatie's geweest.
Men wilde ook niet testen met vuurwerk want men wist dat men met vuurwerk geen detonatie  kon veroorzaken.
Ik zal mezelf even verbeteren met rood zoals B%W het wil.
Men wilde ook niet testen met vuurwerk want men wist dat men met vuurwerk geen massa explosie kon veroorzaken.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 21 Maart 2010, 22:09:34
Allereerst mijn complimenten voor jullie becommentariëring, stapje voor stapje komen we er op die manier wel.

VRAAG 1: Lag er nu wel of niet vuurwerk van klasse 1.1 op 13 mei 2000 op het terrein van SEF ?

Als ik het goed begrepen heb dan is het volgende het geval geweest:
Dhr. Bakker, eigenaar van SEF, vond (om mij onbekende redenen) een vergunning voor klasse 1.1 niet meer nodig. . . maar wel voor verder niet massa-explosieve, lees niet-detoneerbare, klassen en de ambtenaar behoefde zulks dus niet te verlenen en rapporteert dat vervolgens aan B&W en aan de commissie Oosting na 13 mei 2000.
Feit is en blijft dat de brandweer ondertussen met een inadequaat aanvalsplan te werk is gegaan op 13 mei 2000.

(Is men nu wel of niet langs elkaar heen gelopen qua regelgeving en uitvoering ?
Was men wel alert genoeg of liep men eenvoudigweg te slapen?)

VRAAG 2:
a) Is er dan niemand geweest hetzij binnen de overheid hetzij in de particuliere sfeer die heeft geroepen dat SEF buiten de bebouwde kom haar activiteiten zou moeten ontplooien of dat anders alle vergunningen zouden moeten worden ingetrokken in het belang van de veiligheid voor de omgeving?
b) Ik suggereerde al dat ingenieursbureau AVIV zulks had kunnen doen maar ook de inspecteurs van gemeente en brandweer hadden zulks toch ook kunnen stellen ?
c) Zijn er wakkere Roombekers geweest die op de hoogte waren van de activiteiten van SEF en hun ongerustheid hebben geuit richting de overheid?

VRAAG 3:
Zijn wij het er over eens dat de eerste klap op 13 mei 2000 een explosie betreft en dat de tweede klap een detonatie cq. massa-explosie betreft ?

ArnaudTitel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 21 Maart 2010, 22:46:54
Detonatie volgens Christian Freeling:

http://www.13mei2000.nl/evenoverdieramp/BigBang.html

@Sylvius,

dankjewel voor de link; die webpagina heb ik bekeken.

Inleiding:

Vanaf de Breugelmansgaarde, op 850 meter afstand, neemt Annemarie Alferink de laatste explosie op. De tijd wordt aangegeven in honderdsten van een seconde. De schokgolf overbrugt 850 meter in 2.4 seconden. Dat is 1275 km/u - ruimschoots boven de geluidssnelheid. Er is dus sprake geweest van een detonatie.

en het citaat onder de allerlaatste afbeelding is alleszeggend:

2.40: De schokgolf raakt de camera na 2.4 seconden. De gemiddelde snelheid over die 850 meter was 1275 km/u ofwel 354 m/s - ruim boven de geluidssnelheid die in lucht 345 m/s bedraagt. Dat wil niet zeggen dat de schokgolf hier met die snelheid arriveert want in de kern ligt de startsnelheid rond de 1400 m/s en 354 m/s is de gemiddelde  snelheid over 850 meter. Het wil wel zeggen dat er in een straal van 300 meter sprake is geweest van een zware detonatie, en in een straal van 100 meter van een extreem zware.

Ergo, het feitelijke (d.w.z. natuurwetenschappelijk onderbouwde) bewijs dat de tweede klap een detonatie betreft.

ArnaudTitel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Maart 2010, 23:08:48

VRAAG 3:
Zijn wij het er over eens dat de eerste klap op 13 mei 2000 een explosie betreft en dat de tweede klap een detonatie cq. massa-explosie betreft ?

Arnaud

Nee op het eind waren er twee detonatie's daarvoor was er een massale explosie van vuurwerk.
Er waren dus drie knallen de eerste van vuurwerk 1.1 1.2 en 1.3
en daarna twee knallen van springstof en dat is 1.1

Vuurwerk cat 1.1 heeft niets met vuurwerk te maken dit is een term waarmee springstof wordt bedoeld.

De gemeente had 1.000 of 500 kilo springstof vergund volgens het aanvalsplan van de brandweer,
en de brandweer had daar met het blussen rekening mee moeten houden dus niet blussen maar evacueren.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 21 Maart 2010, 23:56:24

VRAAG 3:
Zijn wij het er over eens dat de eerste klap op 13 mei 2000 een explosie betreft en dat de tweede klap een detonatie cq. massa-explosie betreft ?

Arnaud

Nee op het eind waren er twee detonatie's daarvoor was er een massale explosie van vuurwerk.
Er waren dus drie knallen de eerste van vuurwerk 1.1 1.2 en 1.3
en daarna twee knallen van springstof en dat is 1.1

Vuurwerk cat 1.1 heeft niets met vuurwerk te maken dit is een term waarmee springstof wordt bedoeld.

De gemeente had 1.000 of 500 kilo springstof vergund volgens het aanvalsplan van de brandweer,
en de brandweer had daar met het blussen rekening mee moeten houden dus niet blussen maar evacueren.

@Don,

1 ) Laten we ons vooral concentreren op de grote Big Bang, dat is mijns inziens de tweede cq. allerlaatste (cq. de meest verwoestende) grote klap.
Door te stellen en te bewijzen dat het hier om een detonatie gaat wordt impliciet gesteld dat dit NIET van vuurwerk afkomstig kan zijn.

Gelet op de video's op YouTube gezet van reportages van de ramp (waarbij cameramensen wel tijdens de eerste maar niet tijdens de tweede klap overeind konden blijven staan) is het toch handiger om te focusen op de laatste twee knallen, d.w.z. de explosie gevolgd door de detonatie. Want dat raakt aan de kern. Die laatste twee knallen en dan met name het belangrijke verschil er tussen leidt ons verder in het feiten-onderzoek.

2 ) VRAAG:  Hoe kan nu een gemeente een vergunning verlenen voor opslag (en bewerking) van 1000 tot 1500 kg SPRINGSTOF in (of pal naast) de bebouwde kom ? Waar staat dat op papier ? Alsjeblieft maak dat hard.

3 ) Ware de brandweer voorzien geweest van een correct aanvalsplan en ware de politie op de hoogte geweest van de ernst van de situatie dan had de hele omgeving van SEF binnen een straal van zegge 1 kilometer direct geëvacueerd moeten zijn geweest. Kun je precies aangeven waarom niemand op het idee is gekomen om zulks te doen ? Had men wel enig besef van de ernst van de situatie?

Op de videoreportages zien we veel mensen die nieuwsgierig dichtbij SEF naar de brand kwamen kijken en eigenlijk pas naar aanleiding van hun eigen overlevingsinstinct door hadden dat ze zich daar z.s.m. van moesten verwijderen. Daarbij was er sprake van haast maar niet van paniek. Achteraf wekt dat toch verbazing. Die ogenschijnlijke argeloosheid. Die inertie. Die traagheid. Terwijl het werkelijk levensgevaarlijk was om er te vertoeven.
Anders gesteld, het aantal slachtoffers had nog vele malen hoger kunnen liggen.

4 ) VRAAG: Heeft de eigenaar van SEF, dhr. Bakker, verzwegen dat er toch categorie 1.1 materiaal op 13 mei 2000 aanwezig was op zijn terrein ?
Was het de strategie van SEF om low-profile te opereren, om niet op te vallen ? En werd dit gedoogd door de gemeente?

5 ) VRAAG: Worden bij het verlenen van vergunning voor opslag en verwerking van categorie 1.1 materiaal inspecteurs cq. gevolmachtigden van het ministerie van Defensie ingeschakeld ?

Arnaud

p.s.
Vele vragen komen er van mijn kant maar dat komt omdat ik niet zoveel weet als jullie omtrent de ramp.
Dus daarom vraag ik telkens 'hoe en waarom' ?


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 07:07:03
Volgens de vergunning van 1997 mocht SEF 100 kg 1.1-vuurwerk hebben (dus geen 1000 of 1500).
En dat alleen in de ompak-/werkruimte (C2).
(Wat Harry Kapel deed verzuchten dat dit een onmogelijke vergunning was.
Iets wel mogen bewerekn maar niet mogen opslaan.)

Ja wat je dan bij voor moet stellen? Wat was dat dan?

Er werd gezegd:
En kleine hoeveelheid 1.1-vuurwerk kan een veel grotere hoeveelheid niet massa-explosief vuurwerk massa-explosief maken;
oftewel massa-explosie van de hele voorraad veroorzaken. 

(in NOVA-uitzending op de avond na de presentatie van rapport Oosting, 28 februari 2001, kwam dit ter sprake. Mans, Oosting, Groos en Plasman waren daar uitgenodigd
Groos zat daar met de mond vol tanden; Mans schoot te hulp door uit zijn hoofd uit het AVIV-rapport te citeren dat hij zogenaamd nog nooit gelezen had.
Vandaar het vraag- en antwoordspel van Bleker en Mans drie weken later 19 maart 2001...)Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 07:22:27
Munitie weet ik niet.
Ik ben er niet van overtuigd dat het er lag.
Ook niet dat het er niet lag. Het zou kunnen.

Misschien dynamiet?
Dynamiet is niet schokgevoelig.

De vraag was nl. hoe het kon dat er 66 seconden tussen de voorlaatste en laatste grote explosie zaten.
Had er massa-explosief materiaal gelegen dan had dat meteen mee moeten gaan ...

Maar ik heb weinig verstand van.

Sabotage vind ik nog steeds een reele optie.

Saboteurs hadden dan wellicht dynamiet gebruikt.
 Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 08:47:22
Vergunning 1997:

(http://i138.photobucket.com/albums/q262/suivlys/geert/nepomucenus/vergunning1997.jpg)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 10:10:34
vergunning 1999:

(http://i138.photobucket.com/albums/q262/suivlys/geert/nepomucenus/vergunning1999.jpg)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 22 Maart 2010, 13:36:23
Ik heb maar 1 bedrijf gevonden die 1.1 (vuurwerk) springstof mocht opslaan volgens vrom.
Vuurwerk 1.1. is dus springstof voor wapens en munitie.

81 Franerex Heimolen 24
4625 DC Bergen o.Zoom
Bergen op Zoom 5/8/98 200.000 kg
klasses 1.1, 1.3,
1.4 (incl 700kg
zwart kruit).
Professioneel
vuurwerk.
momenteel max.
25 kg
maken van wapens, munitie en
vuurwerk
Lintbebouwing.Bestemmings
plan 'Bedrijventerrein
Heimolen'nov 1983.
Bestemming
bedrijventerrein.
cat.4 bedrijf 2x per jaar
controle RMD ((Wm-
)vergunning voor 200.000
kg springstof waarvan
10.000 kg vuurwerk Heeft
geen V&W
vergunning.Quick-scan
controle (mei 2000) door
IMH.

Bron: http://www.vrom.nl/get.asp?file=/docs/milieu/Bijlage_1_vuurwerkrapport.pdf

SEF staat ook in dat document.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 22 Maart 2010, 18:18:03

@All,

Op het document van 22 april 1997 zie ik dat bij SEF in de ompakruimte (C2?) maximaal 100 kilogram vuurwerk/springstof van klasse 1.1 aanwezig mocht zijn.
Dhr. Bakker van SEF heeft echter later - maar wel voorafgaand aan 13 mei 2000 - aangegeven voor deze klasse geen vergunning te behoeven, of niet ?

Ik herhaal mijn vraag: Was er dan toch materiaal klasse 1.1 aanwezig op 13 mei 2000 ?
Zo nee, dan zitten we met de vraag hoe er toch op het terrein van SEF een detonatie (blijkbaar 66 seconden na de eerste grote klap) heeft kunnen plaatsvinden ? (Dan komen we namelijk uit bij zaken als de vrachtwagen zonder kentekens die dat weekend op of bij het terrein stond).

Zo ja, wat voor materiaal cq. stof ?
Dynamiet? Heeft SEF ooit eerder dat spul bewaard of verwerkt en zo ja waarvoor dan, met welke toepassing?
Zwart kruit? Dat schijnt wel te kunnen detoneren.
En kan die hoegenaamd kleine hoeveelheid klasse 1.1 materiaal de oorzaak zijn van het plotseling boven de kritische temperatuur brengen van grote hoeveelheden van klassen vuurwerk/springstof anders dan 1.1 ? Ik zie dat er voor vele tonnen vuurwerk mocht worden opgeslagen. We weten ook dat er zeecontainers de lucht in zijn gevlogen. Op de foto's echter zie je de brandweer de bunkers blussen en niet de containers, of niet ?

De lijst van vergunningen voor vuurwerk waaronder klasse 1.1 heb ik bekeken, wat mij opviel is dat er meerdere bedrijven in Enschede met grote hoeveelheden werken. (Je zou denken dat ze daar in Enschede even helemaal mee op zouden willen houden.)
Op de lijst zijn ook veel toeleveranciers van Defensie te vinden. Maar heeft Defensie ook raakvlakken met SEF?

ArnaudTitel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 18:35:46
Detonatie: Niet alle deskundigen zijn het erover eens dat het een detonatie was...

Dynamiet:  wordt gebruikt door bedrijven gespecialiseerd in special effects, bv. door de gebr. Wiessenhaan:
http://www.wiessenhaan.com/
bv. bij het opblazen van een auto op een filmset:
http://www.politiek-digitaal.nl/recht_en_veiligheid/archief200507/toedracht_vuurwerkramp_mogelijk_auto-explosie_op_filmset/
Gebr. Wiessenhaan zorgden daarbij voor de special effects:
http://www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=65975)
Gebr. Wiessenhaan werkten ook voor SEF bij het afschieten van vuurwerkshows.

Defensie: Een oproepkracht van SEF werkte op de vliegbasis en voorzag de mensen aldaar van vuurwerk...


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 22 Maart 2010, 20:36:55
Detonatie: Niet alle deskundigen zijn het erover eens dat het een detonatie was...

Dynamiet:  wordt gebruikt door bedrijven gespecialiseerd in special effects, bv. door de gebr. Wiessenhaan:
http://www.wiessenhaan.com/
bv. bij het opblazen van een auto op een filmset:
http://www.politiek-digitaal.nl/recht_en_veiligheid/archief200507/toedracht_vuurwerkramp_mogelijk_auto-explosie_op_filmset/
Gebr. Wiessenhaan zorgden daarbij voor de special effects:
http://www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=65975)
Gebr. Wiessenhaan werkten ook voor SEF bij het afschieten van vuurwerkshows.

Defensie: Een oproepkracht van SEF werkte op de vliegbasis en voorzag de mensen aldaar van vuurwerk...

Citaat
Auto-explosie niet eerder genoemd
Het concrete verhaal van de aankondiging dat er op 13 mei 2000 een auto tot ontploffing zou worden gebracht in de buurt van SE Fireworks is niet terug te vinden in de getuigenverklaringen – die in het bezit zijn van Politiek-Digitaal – en ook niet in de openbare rapporten. Wel zijn er aanwijzingen dat de middelen voor het tot ontploffing brengen van een auto aanwezig waren. Dat blijkt uit het hoofdrapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), waarin staat dat er bij het onderzoek ter plaatse “enkele stuks vuurwerk zijn veiliggesteld”, waarvan “de ontsteking was aangepast”. Met papier en tape waren ontstekers op deze artikelen aangebracht. Tevens, zo stelt het NFI, is een mogelijk “zelfgemaakt vuurwerkartikel” aangetroffen met de aanduiding “Smallenbroek 1 kg witte rook”. Een rookbom dus. Verder stelt het NFI vast dat er enkele artikelen zijn aangetroffen die niet beschouwd kunnen worden als evenementenvuurwerk: “een grotendeels intact noodsignaal” en een “brandhandgranaat”. Een brandhandgranaat wordt beschouwd als een militair projectiel. Gegeven deze bevindingen is het aannemelijk dat er op zaterdag 13 mei 2000 iets anders geprepareerd werd dan een professioneel vuurwerkevenement. Volgens de directie van SE Fireworks was het ook niet de bedoeling dat er die dag materialen voor een vuurwerkevenement geprepareerd zouden worden.

Goed, de sites heb ik bekeken en het verhaal over de ogenschijnlijk weinig beminnelijke cq. mensvriendelijke Bas H. gelezen.
E.e.a. suggereert een volledig uit de hand gelopen scenario. Met een eigen ongecontroleerde dynamiek.
Zijn er fouten op fouten gestapeld? Betreft het dan louter een bedrijfsongeval met ongekende repercussies?

Persfotograaf Cees Elzenga is wel gedurende 2,5 uur verhoord. Maar is Bas H. inmiddels ook door de Twentse politie verhoord ?

VRAAG 1: Waren er op het terrein van SEF vaker experimenten met vuurwerk te horen of te vernemen ? Kortom, was dat gebruikelijk?
VRAAG 2: Waarom is de vuurwerkramp in het weekend ontstaan en niet op een doordeweekse werkdag ? Hielden de mensen van SEF zo van hun werk dat zij er ook in het weekend in op gingen ?

Het lijkt mij een slecht idee om op een terrein van een vuurwerkfabriek in of bij de bebouwde kom een auto tot ontploffing (voor op de film? is daar dan nog materiaal van over?) te brengen met naar het schijnt een brandhandgranaat. Dat is ongeveer net zo slim om propaangas over te vullen van de ene naar de andere tank met een brandende sigaret in de mond. (Lach niet want ik ken zo een verhaal van ene Rinus uit Ede).

Goed, stel die brandhandgranaat komt tot ontploffing in een container met 7000 kg vuurwerk.
Kan zulks dan hebben geleid tot die grote detonatie (dat het een detonatie betreft is inmiddels vastgesteld, gelet op eerdere reacties bij dit forumonderdeel) ?

Verder, een ontploffende container met vuurwerk zou openbarsten en niet tientallen meters de lucht in worden geslingerd. Als ik het mij goed herinner was er een slachtoffer geraakt door een flink stuk van een container die over een grote afstand is weggeslingerd, die man heeft daar letsel aan ledematen aan overgehouden en naar het schijnt is hij maar moeizaam geholpen geweest. Jullie kennen vast de naam van die persoon.
Waar het om gaat is de kracht van de detonatie die containers uit elkaar doet rukken en de brokstukken er van doet slingeren over grote afstand.

Arnaud


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 21:00:11
Bas H. = Bas van den Heuvel, een hoofdstuk apart.

Wat mij betreft verdachte van (deelname aan) brandstichting cq sabotage.

Bas zat na de ramp overal in : BSVE, commissie Oosting, Tolteam, OM, defensie, KLPD.

bij SEF werd nooit vuurwerk afgestoken, tenminste volgens Rudi Bakker. En dat geloof ik.

Er waren wel verhalen, verklaringen van mensen die beweerden dat dat schering en inslag was.  maar die schreven misschien alle vuurwerk dat afging toe aan SEF...

Maar directe (over)buren hadden er nooit iets van gemerkt.

Daarom viel het vuurwerk (van kwart voor drie) ook op.

Op die zaterdag werd er officieel niet gewerkt.

Ontploffende container /bunker betekent nog niet dat het een detonatie betreft. Explosieve verbranding binnen in een afgesloten ruimte heeft dergelijke effecten, ook bij consumentenvuurwerk (rotjes, etc.)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 22 Maart 2010, 21:44:58
@Sylvius,

OK, dat is helder, maar dat het een detonatie betreft blijkt uit het bijschrift bij foto's op de webpagina waarvan je de URL hebt gegeven:

Citaat
2.40: De schokgolf raakt de camera na 2.4 seconden. De gemiddelde snelheid over die 850 meter was 1275 km/u ofwel 354 m/s - ruim boven de geluidssnelheid die in lucht 345 m/s bedraagt. Dat wil niet zeggen dat de schokgolf hier met die snelheid arriveert want in de kern ligt de startsnelheid rond de 1400 m/s en 354 m/s is de gemiddelde  snelheid over 850 meter. Het wil wel zeggen dat er in een straal van 300 meter sprake is geweest van een zware detonatie, en in een straal van 100 meter van een extreem zware.

AR: Ergo, het feitelijke (d.w.z. natuurwetenschappelijk onderbouwde) bewijs dat de tweede klap een detonatie betreft.

De bewuste schokgolf verplaatste zich met een snelheid boven de geluidssnelheid en dat is het kenmerk van een detonatie (en niet van een explosie).
Laten we het er alsjeblieft over eens zijn dat het hier om een detonatie gaat, dat is geen aanname maar een herleidbaar en tevens te bewijzen feit.
De exacte oorzaak, het feitelijke mechanisme of het precieze verloop dient dan nog uitgezocht te worden, toch ?

Voorts, die Bas vd Heuvel schijnt dus overal bij betrokken te zijn geweest. En die zou NIET ondervraagd zijn door de Twentse politie c.s. ?
(Kennen jullie de term agent-provocateur ? Is er opzettelijk gestrooid met desinformatie ?)

Arnaud


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 21:49:59
Bas was door de politie zelf binnen gehaald.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 22 Maart 2010, 21:59:51
Bas was door de politie zelf binnen gehaald.

Als informant, als iemand voorinside-jobs, als moniteur-sous-contrôle of iets dergelijks ?
Op de loonlijst van welke politie-afdeling cq. organisatie? ('Follow the money', zo zei Deep Throat. . . )
Kun je alsjeblieft misschien iets meer specifiek zijn ?


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 22:00:28
Detonatie weet ik niet -- kan ik niet over oordelen.

Ben niet deskundig...

Wel weet ik dat aan nabestaanden is wijsgemaakt dat door de schokgolf mensen om het leven zijn gekomen, of zelfs gefragmenteerd.

Dat was niet waar ...


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 22:01:36
Bas was door de politie zelf binnen gehaald.

Als informant, als iemand voorinside-jobs, als moniteur-sous-contrôle of iets dergelijks ?
Op de loonlijst van welke politie-afdeling cq. organisatie? ('Follow the money', zo zei Deep Throat. . . )
Kun je alsjeblieft misschien iets meer specifiek zijn ?


Als deskundige voor de analyse van videobeelden.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Odeon op 22 Maart 2010, 22:40:09
Citaat
Als deskundige voor de analyse van videobeelden.

Aha, dat lijkt mij dan bij uitstek iemand die meer zou kunnen weten over de tweede grote explosie die ik - ook als niet-deskundige - toch houd voor een detonatie op basis van de gepresenteerde feiten. Dit is m.i. cruciaal.

Let op !
Ik had het al over des-informatie, dat is zeer lastig om te herkennen maar het komt er op neer dat het telkens leidt tot twijfels en niet tot waarheidsvinding.
Wie hebben er nu belang bij dat de waarheid NIET boven tafel komt ? Don heeft daar zo zijn ideeën over maar mij gaat het puur om de feiten te achterhalen, dat is al lastig genoeg gelet op de ENORME hoeveelheid informatie (gecombineerd met des-informatie) omtrent de ramp.

Laat ik dan maar even heel direct wezen:


WAS DE VUURWERKRAMP TE ENSCHEDE OP 13 MEI 2000 EEN INSIDE-JOB ?
ANALOOG AAN CQ. VERGELIJKBAAR MET DE VERNIETIGING VAN DE TWIN TOWERS TE NEWYORK OP 9/11 EEN JAAR LATER ?

Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 22 Maart 2010, 22:52:26
Inside job --

het werk van iemand die zeer goed van de situatie ter plaatse op de hoogte is --

eigenaar -- oud-eigenaar-  werknemer - oud-werknemer

Bakker- Smallenbroek - Pater  (nou ja, mede-eigenaar) - Snippers.

Er zijn veel mensen die Bakker er van verdenken zelf de zaak in de fik te hebben laten steken.Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 23 Maart 2010, 00:19:06
Zat Snippers bij de gemeente ?
Was Snippers de ambtenaar die vlak voor de ramp tegen sef zei;
''Enn vlammetje kan uitkomst bieden.''
Omdat SEF snel moest verhuizen van de tollensstraat.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 23 Maart 2010, 07:08:25
 Snippers is oud-werknemer Smallenbroek. Hij heeft oa de bunkers mee helpen bouwen.
Met ruzie weggegaan. In die tijd (1992)stuurde hij waarschuwingsbrief aan de gemeente en de politie; met dat wat er in Culemborg gebeurd was ook bij SEf kon gebeuren (of zoiets). Met die brief was niets gedaan.
Eigen bedrijf gestart: All Round Effects, gespecialiseerd in special effects.  Snippers verzorgde het vuurwerk tijdens de millenniumreceptie van B&W op de Bamshoeve.
Na de ramp is Snippers door de gemeente (met geld van VROM -- 5 miljoen gulden meen ik) uitgekocht. 
Maar tegenwoordig bestaat zijn bedrijf nog (of weer):
http://www.hotfrog.nl/Companies/All-Round-Special-Effects-B-V
Citaat
All-round Special Effects Gronausestraat 1062, 7534 AP Enschede, Overijssel

t: 053 4283290

Over All-round Special Effects
Het bedenken en uitvoeren van, alsmede het bemiddelen in, speciale effecten ten behoeve van film, televisie, theater en het bedrijfs- leven, alsmede de preparatie en ontwikkeling daarvan


door bepaalde mensen uit de vuurwerkwereld werd snippers van de sabotage verdacht. ...
Zijn alibi schijnt ook niet te deugen.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 23 Maart 2010, 07:16:21
"Een klein brandje zou hier uitkomst kunnen bieden" zou een aantekening zijn van Boudewijn Rip, gemeenteambtenaar, die namens de gemeente onderhandelde met Smallenbroek over de aankoop van het terrein+opstallen.
Smallenbroek wilde 300.00 gulden meer dan de gemeente wilde betalen.
Gemeente wilde niet kopen onder bezwaar van huur.
Rudi Bakker had eigen advocaat ingeschakeld die de gemeente er op wees dat er ook nog zoiets is als huurbescherming. SEF zou nog jaren aan de Tollensstraat kunnen blijven zitten (Bakker wilde wel verhuizen naar Euregioterrein, maar daaraan wilde de gmeente geen medewerking verlenen).
Maar zolang SEF er zat kon men niet beginnen met de huizenbouw van het plan Groot-Roombeek. Eerste woningen op Bamshoeveterrein gepland voor 2002.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: sylvius op 23 Maart 2010, 07:23:59
3 miljoen was het:

De Twentsche Courant Tubantia - woensdag 4 april 2001
Citaat
Drie miljoen voor All Round Effects
Enschede doekt eerste vuurwerkbedrijf op


ENSCHEDE - De gemeente Enschede koopt het vuurwerkbedrijf All Round Special Effects op. Met de eigenaren, het echtpaar Snippers, is over een bedrijfsbeëindiging deze week een akkoord gesloten. Het College van Burgemeester en Wethouders is bereid een kleine drie miljoen gulden te betalen voor het gebouw met de grond aan de Tinstede.


Maandag komt de aankoop ter goedkeuring in de gemeenteraad. Als die akkoord gaat blijven er in Enschede nog twee vuurwerkgroothandels over: Haarman en Van der Wurp.
Om te voorkomen dat All Round Special Effects nog elders in de gemeente overnieuw kan beginnen, worden tegelijk alle vergunningen van het bedrijf ingetrokken. De onderneming had recent haar handel in vuurwerk stilgelegd. De opslagplaatsen zijn al leeg. Het bedrijf had volgens de gemeente een vergunning voor de opslag van maximaal 4000 kilo professioneel vuurwerk. Verder handelde het in speciale effecten voor tv-producties en filmindustrie.

Door het recente vuurwerkbesluit van minister Pronk was al duidelijk dat All Round Special Effects eigenlijk niet op het bedrijfsterrein de Marssteden kon blijven. Opslagplaatsen tot 6000 kilo professioneel vuurwerk moeten minimaal 800 meter afliggen van woningen en andere bedrijven. Om die reden moet ook Haarman verhuizen, stoppen, of zich alleen nog toeleggen op consumentenvuurwerk. De gemeente heeft het bedrijf liever helemaal weg. Haarman blokkeert momenteel de bouw van 1200 woningen. Minister Pronk heeft gezegd dat Haarman wat hem betreft bovenaan staat op het lijstje van bedrijven die moeten verhuizen. Hij wil daar - een nog onbekend bedrag - aan meebetalen.

Van der Wurp zou op de Marssteden nog wel voldoen aan de nieuwe veiligheidsafstanden die Pronk stelt. De gemeente beraadt zich nog wat er mee moet gebeuren. Burgemeester Mans zei meteen na de presentatie van Pronks besluit evenwel dat er in Enschede geen toekomst meer is voor de vuurwerkbedrijven. æHet is stoppen of wegwezen


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: Poter op 23 Maart 2010, 21:08:46
Bas H. = Bas van den Heuvel, een hoofdstuk apart.

Wat mij betreft verdachte van (deelname aan) brandstichting cq sabotage.

Bas zat na de ramp overal in : BSVE, commissie Oosting, Tolteam, OM, defensie, KLPD.


Er is nog iemand die overal in zit en zich heel vreemd gedraagt.
Bas laat zich rustig fotograferen, Bas verschijnt rustig op tv.
Van Bas weten we zelfs waar hij was op 13 mei.
Bas is dan ook naar mijn mening niet schuldig aan het ontstaan van de ramp maar Bas is 1 van de vele "dingen" die getracht is de ramp in de schoenen te schuiven.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 24 Maart 2010, 14:13:26
De poster met korte boodschap(zie topic) die ik rond heb gemaild daarop heeft de eerste vreemdeling geantwoord,
en het antwoord is heel positief want die persoon is van plan reclame te maken bij hun (super grote) doelgroep.
Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 25 April 2010, 22:17:15
De rampopera in E-mineur gaat door.
Ik heb mondelinge toestemming van de burgemeester den Oudsten in Concordia gehad.
Den Oudsten was er niet zo blij mee dat ik het wapen van Enschede had gebruikt dat mocht eigenlijk niet zei hij want dan konden de mensen denken dat het van de gemeente was.
Ik zei tegen den Oudsten dat ik dat niet wist en dat de gemeente van ons is en dat wij daar belasting voor betalen.
Ik dacht nog aan onze jongens in het leger maar over het logo van defensie hield den Oudsten zijn duim.
De propaganda-ambtenaar die den Oudsten bij zich had was ook bekend met mijn flyer.

Bij de opening van ''veerkracht van een stad'' heb ik met de baas van Enschede-promotie gepraat,
die kende de poster al en had er met den Oudsten over gepraat.
Hij wilde weten hoeveel mensen eraan mee deden en hoelang mijn opera duurde  en waar ik de opera ging spelen.
Ik heb al zijn vragen beantwoord;
Ik zei dat het een Ohne-Mans-opera was.
De opera gaat 25 minuten duren zonder reqieum en met reqieum 45 minuten,
In de honden-wc speel ik de opera bij het monument onder het maaiveld en de poep op het maaiveld.

Van de opera-mensen van MAAK en WAKE bij spring reverb heb ik ook goeie reactie's gehad.

Ik heb nog geen 1 negatieve reactie gehad.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 12 Mei 2010, 03:38:00
Extra rampopera in E-mineur voorstellingen op de cultuurmijl bij WAKE op de stoep.
Bij (What's in a name) Holland Casino Zaal – Stadsschouwburg Enschede - nationaal muziekkkwarteir.
op 13 mei van 19.30 tot 23.00
op 15 mei van 19.30 tot 23.00
op 16 mei van 14.00 tot 17.30

Op 18 mei geeft Wake ook een voorstelling maar kan dan niet op de stoep zingen want ik heb dan helaas andere verplichtingen.
Als Wake het land intrekt dan reis ik voor hun uit om het publiek te verwelkomen en uit te zwaaien met een stukje echte rampopera.Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 12 Mei 2010, 17:35:19
Van 13 mei t/m 16 mei komt de E-mineur rampopera ook met gratis bliksem-optredens in een aantal cafee's te Enschede
als dat mag van de bar-man of vrouw.

Als een agent mij zegt dat ik ergens niet mag optreden dan gaat de voorstelling niet door.
Die agent krijgt van mij alle respect want hij handelt alleen maar in opdracht.

De voorstelling verhuist dan naar een andere locatie.
(Ik weet nog wel een zaaltje voor meer dan honderd man maar dat houd ik  zo geheim dat zelfs het zaaltje het nog niet weet)

Ik neem geen geld aan voor mijn optredens.
Elke show wordt uniek want ik neem een ongevaarlijk arsenaal aan atributen mee.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 18 Mei 2010, 23:17:58
Ramp opera in E-mineur
13 mei 2010
Enschede
Vuurwerkramp = Munitieramp


Intro Daar komt de brandweer2010.
http://www.youtube.com/watch?v=J4aJF0AidqY

De houten wouten song 2010.
http://www.youtube.com/watch?v=iUhLkX3BZyo

Jansie Mansie 2010.
http://www.youtube.com/watch?v=6r0iPqHDKR4

Requiem wake up Enschede 2010.
http://www.youtube.com/watch?v=eXq-X6YgR68


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 27 Mei 2010, 01:20:29
Flyers die in Enschede zijn verboden door de politie.
Merchandise prohibited by police Enschede Netherlands. 13mei2010 (Entartete Kunst?)
(http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/96/l_795f2666641f4e7c9e7709ab4aac1fb6.jpg)

koolstof koffer-bom nieuwe uitvinding van Don H.
carbon-suitcase-bomb new invention by aka-munitieramp
(http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/151/l_3316384a5ad240609f06e0e92c569602.jpg)


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 2 November 2011, 01:11:13
 
Heb Frits Pril een klein briefje gestuurd met;

Het Prillied (op de melodie van het volkslied door Don H.)
Zeven coupletten.

Moet even wachten op antwoord van Frits om een eventuele fout eruit te halen.
Heb al een fout ontdekt maar dat komt helemaal goed.

Heb dus een nieuw nummer zo goed als klaar voor de Rampopera in E-mineur.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 3 November 2011, 06:36:36
Het Prillied is helemaal klaar en staat al op notenschrift.

Het lied is gebasseerd op wat Frits zegt in de drie filmpjes van een dode getuige spreekt.

Heb ook een achtste couplet met een optie op oneindig.
Zal Frits eens vragen hoeveel coupletten hij wenst.
Het Prillied wordt in elk geval langer dan het volkslied.

---------------------------------------------------------------

Ben nog op zoek naar een dames-koor geen hard-core.

---------------------------------------------------------------

Gabber Wilhelmus, van een oud gabberalbum.
 
http://youtu.be/wDJe0XuJCws


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 10 November 2011, 03:49:25
HET PRILLIED.

Acht coupletten tot dusver.
De eerste versie staat op internet het duurt 7 minuten.

(http://i939.photobucket.com/albums/ad231/munitieramp/Enschederamp%20in%20beeld%20en%20geluid/th_011111HetPrillied.jpg)

http://s939.photobucket.com/albums/ad231/munitieramp/Enschederamp%20in%20beeld%20en%20geluid/?action=view&current=011111HetPrillied.mp4Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 16 November 2011, 14:03:56
Het Prillied. (op de melodie van het volkslied door Don H.)
 
1) Frits Pril van een lompenboer--- is hij van tukker bloed.
bij defensie haar werkvloer --- de stadsbrand uitgewoed.
 Vijf uur voor de laatste knal --- vuurwerk, geconstateerd.
baas en knecht waren er al --- zegt hij gedetailleerd.
 
2) Deed  planten cultiveren --- bij Grietje zijn vriendin
daar kunnen we van leren --- vuurwerk was het begin.
 Maar negen dagen later --- documenten zoektocht
tegenover de krater --- Frits vond wat hij niet zocht.
 
3) Rampgebied afgesloten --- Ford escort op Tee Vee
dranghekken omgestoten --- naar't welkomst comite.
 Vijf gemaskerde mannen --- in bekend wit pakje
in het Engels te brallen --- Arabisch accentje.
 
4) Landmijnen egaal groenblauw  ---- op geel zand uitgestald
neemt hij daar in ogenschouw --- en houdt een paar keer halt.
 De witte aan zijn zijde --- die Arabisch agent
Pril ging onder geleide ---  van vreemd departement.
 
5) Zag nog twee plekken geel zand --- met meer explosieven
munitie in allerhand --- slachtoffers ontrieven.
 Lopend in dood en verderf --- door bloed en mensenvlees
rottende geur van bederf ---  Frits ging door zonder vrees.
 
6) Daarna drie dagen later --- op vijfentwintig mei
weer een volgende flater --- van Neerlands schutterij
pleegt een  moordaanslag op Pril --- met laser-pistolen.
Zijn hoofd dat bleef maar niet stil --- en hield zich verscholen.

7) Mannen gedisciplineerd--- met chauffeur in volvo
in handvuurwapens volleerd ---  aanslag van topniveau.
 Duitsland denkt dat Frits dood is --- sinds dat voorval in mei.
Dat zonder begrafenis --- want hij leeft heel nabij.

8) Brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie.
-ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven.
 Brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie, brie.
-ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven, -ven.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 16 Februari 2012, 06:41:45
Aankondiging:
Koninklijke Neederlandse Sience en Fiction. (knSEF)
Met de: Warhoofden in Mars, mars.

Er komt na alle op de waarheid gebaseerdde trieste liedjes een nieuw lied met als onderwerp de sterke verhalen van ramptenaren. Om onze rijksambtenaren geloofwaardig te maken vindt de ramp plaats op Mars, want de burgemeester zei dat alle getuigen de ramp-gebeurenissen verkeerd in de tijd plaatsen en aangezien tijd en ruimte met elkaar zijn verbonden is de ramp volgens de huidige wetenschap ook in de verkeerde ruimte geplaatst (lees Einstein en Hawkins). Dus dit keer geen lied over Enschede maar over Mars de planeet van de oorlog. Ben nog een ondergrondse locatie als decor voor dit bedrijf op Mars aan het zoeken maar dat valt niet mee daarna kan ik het liedje schrijven en inzingen.

(http://www.esa.int/images/MTP_44_Rotation_ani_medium,0.gif)
Bron filmpje: ESA.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 16 Februari 2012, 14:31:05
Aankondiging:
Koninklijke Neederlandse Sience en Fiction. (knSEF)
Met de: Warhoofden in Mars, mars.

.... Ben nog een ondergrondse locatie als decor voor dit bedrijf op Mars aan het zoeken maar dat valt niet mee......


Heb het gevonden.

HELLAS CHAOS.

Coordinaten:
Latitude: -47.93842692948104
Longitude: 59.0789794921875

http://itouchmap.com/?r=mars


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 19 Februari 2012, 11:52:10

Aankondiging:
Koninklijke Neederlandse Sience en Fiction. (knSEF)
Met de: Warhoofden in Mars, mars.


Heb drie en een half coupletten geschreven om te weten hoelang het lied gaat worden, en verwacht nu dat het lied af is bij  dertien a vijftien coupletten. Als het in dit tempo doorgaat dan is er over een dag of veertien een nieuw lied maar dan onze koninkrijks neerlandse Sience En Fiction (KNSF) met marsmannetjes en marsvrouwtjes en Mars in de hoofdrol. Het valt me op dat de waanzin die de overheid ons heeft  voorgelogen veel toegankelijker wordt als je onze ambtenaren vervangt door Marsbewoners. Kan voorlopig geen 1 couplet publiceren anders verraad ik de bijbehorende melodie die ik vooralsnog geheim wens te houden. Bovendien blijft de tekst veranderen totdat het Marslied bij youtube en myspace is ge-uplaod. Er zit in elk geval schot in de opera.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 Februari 2012, 08:51:03

Aankondiging:
Koninklijke Neederlandse Sience en Fiction. (knSEF)
Met de: Warhoofden in Mars, mars.


Heb drie en een half coupletten geschreven om te weten hoelang het lied gaat worden, en verwacht nu dat het lied af is bij  dertien a vijftien coupletten.

Er zijn nu vijf coupletten af en het wordt best wel een eng sprookje of beter gezegd horror.


Titel: Re: poster Rampopera in E-mineur van 13 mei 2010 te Enschede
Bericht door: admin op 21 September 2013, 15:09:46
Ik heb maar 1 bedrijf gevonden die 1.1 (vuurwerk) springstof mocht opslaan volgens vrom.
Vuurwerk 1.1. is dus springstof voor wapens en munitie.

81 Franerex Heimolen 24
4625 DC Bergen o.Zoom
Bergen op Zoom 5/8/98 200.000 kg
klasses 1.1, 1.3,
1.4 (incl 700kg
zwart kruit).
Professioneel
vuurwerk.
momenteel max.
25 kg
maken van wapens, munitie en
vuurwerk
Lintbebouwing.Bestemmings
plan 'Bedrijventerrein
Heimolen'nov 1983.
Bestemming
bedrijventerrein.
cat.4 bedrijf 2x per jaar
controle RMD ((Wm-
)vergunning voor 200.000
kg springstof waarvan
10.000 kg vuurwerk Heeft
geen V&W
vergunning.Quick-scan
controle (mei 2000) door
IMH.

Bron: http://www.vrom.nl/get.asp?file=/docs/milieu/Bijlage_1_vuurwerkrapport.pdf

SEF staat ook in dat document.

Vuurwerkramp deed Franerex das om in Heimolen

17 september 2013

BERGEN OP ZOOM - Met het vertrek van TNO uit de Heimolen, verliest dit buurtschap het laatste overblijfsel van de ooit zo roemruchte munitiefabriek Franerex.

In BN De Stem van woensdag blikt oud-werknemer Bert de Dooij terug op zijn tijd bij Franerex.

Bron: http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/vuurwerkramp-deed-franerex-das-om-in-heimolen-1.4009664