[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
30 Mei 2020, 20:46:31

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
8043 aantal berichten in 693 topics door 21 geregistreerde leden
Nieuwste lid: MvT
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
  Laat berichten zien
Pagina's: [1] 2 3 ... 45
1  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 14 Mei 2020, 09:05:47
De verguningen 1997 en 1999 zijn verleend in  de wetenschap dat dit niet kon/mocht, opslag van evenmentenvuurwerk in oa. zeecontainers, in een woonbuurt,  en dat dit ongelooflijk mis zou kunnen gaan.

Maar het was maar tijdelijk, eind 2002 moest SEF daar weg zijn.

De kans dat het net in die paar jaaar mis zou gaan was "te verwaarlozen klein"

Dat was dus een overweging bij de ambtenaren van de milieudienst.

Zij hadden het beste voor met Enschede, want "het was wel een buurt waar nodig iets gebeuren moest" 

Marijke van Hees: "Het was toch maar een buurt waar dehele boel al vanaf zou, want er kwam een heel nieuw plan"

Ik kan me niet voorstellen dat de overweging: "kans is dat het mis gaat is erg klein" niet besproken is met B&W, of tenminste met de verantwoordelijke wethouders, met Dick Buursink die zijn paraaf zette op de vergunning 1997.

De eventuele correspondentie hierover zou  al reeds op de middag van de ramp uit het dossier verwijderd kunnen zijn. Ambtenaar van de milieudienst had het nl. meteen opgehaald en mee naar zijn eigen huis genomen, en later mee naar het stadhuis gegaan, alwaar het ook nog eens tesamen met Dick Buursink werd doorgespit , zoals Dick Buursink dat zelf vermeldde in zijn boekje "Getekend"


Uw hardnekkig blijven zoeken naar 'zondebokken', zonder enig bewijs (u ziet slechts 'in de gmeente' 'kwader trouw' of een 'motief'; zonder doel of middelen),  herhaalt zich en blijft voor mij, feitelijk inhoudelijk incompleet en dus vervelend.          Het lost de zaak immers nooit op zolang uw beschuldigende fantasie doorgaat.

Dit is ook zoals bij de oeverloze verhalen van PvB, het maskeert daarbij voor aandacht de feitelijk beschikbare oplossing.

De containers werden trouwens herhaald in onbelemmerd snel toenemende aantallen toegestaan! Wel bij de feiten blijven!

Uw 'wetenschap' dat het 'ongelooflijk mis zou kunnen gaan' is nu juist destijds feitelijk (in documenten), op adviezen van de wettelijk foute en onbekwame (MILAN) adviseurs, vele malen herhaald tegengesproken/gebagatelliseerd!

Het in de aanvraag van 1997 aangevraagde advies aan de wettelijk adviseur (!) is door deze (cdt. reg. brw.) nooit ingevuld!
Een geval van: Wie zwijgt stemt toe?
De daarop weer aangevraagde extra containers werden klakkeloos (voor 1999), qua aantal en het toen gewoon laten vervallen van eerdere maatregelen(!), in de foute milieuvergunning i.p.v. 2 Gebruiksvergunningen, toegestaan.
De in 1997 niet beantwoordde adviesaanvraag bij de wettelijk adviseur(!) (= cdt. reg. brw.) voor de foute milieuvergunning  werd later maar niet meer herhaald; ondanks intussen herhaald en bezorgd aandringen van de milieuadviseurs!

Wat de ambtenaren van de milieudienst met hun buitenwettelijke en onbekwame adviseurs ook maar hebben 'overwogen', voor de wet en de inhoudelijke kwaliteit van de bestuurlijke beslissingen, mocht het er nooit toe doen!

Men is door de jarenlange taakverzaking van de (regionale, sinds 1985) brandweer kennelijk in de waan geraakt dat er van daaruit geen adviezen kwamen en dus ook geen handhaving door brandweerofficieren op de 2 gemeentelijke verordening m.b.t: "opslag van brandgevaarlijke en bij brand gevaar opleverende stoffen" en dat jarenlang onderhouden, ook voor ondernemers, op strafbare feiten vanuit de gemeentelijke verordeningen!

Een redelijk nadenkend mens weet dat verpakt en overgepakt vuurwerk nauwelijks een 'milieuprobleem' kan opleveren; nietwaar?
Het werd/wordt bij SEF niet 'geproduceerd' uit milieuvervuilende grondstoffen.
Bij afsteken (buiten de opslag!) vervuilt men weer wel; maar zelfs daar trekt niemand er zich wat van aan....

De m.i. zeer integere heer Beursink (jammer voor Enschede dat hij wegging!) las in de op de brandweerzorg onvolledig(!) gelaten teksten in 'Oosting', omtrent de verantwoordelijkheden van de gemeente d.w.z. het gehele college, genoeg om 'zijn/hun verantwoordelijkheid' te zien en te nemen: opstappen!

De burgemeester had een 'overall' verantwoordelijkheid; zo ook voor de regionale brandweer (wettelijk adviseur!).
Bij opstappen zouden ook de ander actoren genoemd in de wet voor wettelijk taakuitvoering: gemeenteraad, provinciale staten, IBR, 2e kamer en de minster (toen van BZK) moeten opstappen en mogelijk moeten worden vervolgd door het OM....

Als iedereen de wet overschrijdt dan..... (luister nog maar eens naar de heer Buursink hierover.)

Oosting liet de inhoudelijke en bestuurlijke consequenties voor het verzaken van de Gebruiksvergunningen, uit de Brandweerwet en de gemeentelijke verordeningen, voor mij 'oorverdovend', onbesproken!
Oosting noemt er daarbij, juridisch onverantwoord, ten onrechte maar 1 Bouwverordening en niet ook de BBV!

Wat ik me niet kan voorstellen is, dat de ambtenaren en de leden van het college zo onzorgvuldig zijn dat zijn nooit zagen dat de cdt. en de officieren van de brandweer al tientallen jaren hun cruciale taken verzaakten.

De cdt. verklaard dat onder ede nog schaamteloos in het civiele Grolsch proces.

Niemand van de belanghebbenden reageerden; ook Bakker (advocaten!) en PvB (bij eerste lezing) na 2014, niet.
Pas recent nam hij mijn hele rapport over en ontstaan er meteen tegenstrijdigheden met zijn eerdere uitlatingen....

Uw (en vele andere) kwaaddenkende vermoedens van wat er zal verdwenen is, is, bij beschouwing van het beschikbare materiaal, volstrekt zonder onderbouwing.

Men was, onverantwoord of corrupt, onwetend over jarenlange verzaking van de cruciale wettelijke brandweerzorg; mede door het systematisch verzaken van wettelijk taakuitvoering door al de brandweerofficieren.

Een jarenlang wettelijk kennis- en uitvoering (geen advies en handhaving!) 'vacuüm' werd getrokken voor de gemeente door deze (zwaar) betaalde brandweerofficieren...... en zo is het gekomen!

De 'onderzoekers' van het IBR waren hieraan medeplichtig (wettelijke toezichtfunctie ook na Culemborg) en dus......werd het 'informatie vacuüm' streng in stand gehouden; ook door Oosting, het OM en de advocaten. Samen sterk; zeg maar.

Maar de wetgeving en het EVRM liegt niet en is er met objectieve criteria(!) voor eenieder die kan/wil lezen.....

Dat deed/doet men niet in Enschede.

2  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 13 Mei 2020, 23:18:54
ik dacht dat als er ergens brand was een van de eerste dingen waarnar gekeken wordt is: wie had er belang bij?

naar : "het was een brand voor de verzekering" 

In dit geval dus niet  -- terwijl de verzekering flink moest dokken.

De 300.000 gu;den die de gemeente niet aan Smallenbroek wilde betalen ( want "onder bezwaar van huur") is nu door de verzekering betaald.

En niet alleen SEF, maar alle onroerend goed uit het rampgebied, werd door gemeente gekocht voormarktwaarde 13 mei 2000 minus de verzekeringspenningen,


Waarbij gemeente ook nog eens miljoenen van het rijk mocht incasseren  t.b.v. de "wederopbouw"

U gaat weer voorbij aan mijn eerdere kritiek dat een 'motief' (een geliefd onderdeel van elke roddelcampagne) ook maar in de verste verte zoiets is als een bewijs! (Ja het is een 'focus' voor recherche en verzekeraar onderzoek; alsof dat een schoolvoorbeeld kan zijn voor intelligent onderzoek.)

'De gemeente' werd, zoals eenieder, geconfronteerd met een brand/explosie fenomeen waarvan de directe oorzaak nooit formeel is vastgesteld.

Zij kan dus in redelijkheid ook geen 'motief' voor die ramp ooit hebben gehad!

Er was wel een ,voor slachtoffers, zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden; waarbij 'de gemeente' een goede uitwerking voor 'de gemeente' heeft gefaciliteerd.

Waren er maar in 'de gemeente', en in hun gekozen raad, personen geweest die, in de jaren vooraf aan de ramp, hun wettelijke taak hadden gelezen en hadden uitgevoerd. Dan hadden wij zelfs deze discussie niet kunnen/hoeven voeren.
3  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 13 Mei 2020, 20:46:26
zij is hoofdschuldige toch, door een vuurwerkbedijf zonder gebruiksvergunning daar te laten zitten.

En dat is volgens uw denken de reden om ze wel zonder de wettelijke vergunningen te laten zitten maar toch met een motief om de wijk te gaan verbeteren en ze daartoe eerst weg te werken.....U bent in de war, denk ik dan.
4  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 13 Mei 2020, 19:53:29
hoe je het wendt of keert, gemeente had er profijt van

Oh, nu begrijp ik u.....dat mag niet van u.......
5  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 13 Mei 2020, 18:26:53
ze wisten van het bestaan van SEF in het plangebied; SEF kreeg vergunningen met het oog op de a.s. verhuizing i.v.m. de plannen Groot Roombeek, eind december 2002. Onderhandelingen over de verkoop van het terrein waren vastgelopen vanwege het "onder bezwaar van huur". Rudi Bakker had advocaat in de arm genomen die aan de gemeente voorhield dat huurders rechten hebben; dat Rudi Bakker er nog jaren na 2002 zou mogen zitten. Dat zette mooi de plannen Groot Roombeek op losse schreoven, want er mocht dan ook niet gebouwd worden i.v.m. de hindercirkel van het bedrijf. Bamshoevecomplex dat omgetoverd zou worden in yuppenparadijs was op 30 april door de gemeente aangekocht van De Reggeborgh van gebr. Wessels. Dan had je dat, moest er ook iets gebeuren. Bovendien had Wessels recht van bouw in het nieuwe Groot Roombeek. Dus dat zette er ook druk achter,

U geeft, zoals in Enschede te doen gebruikelijk, een verdacht motief. Dat is niet hetzelfde als een bewezen intentie; daarbij moeten ook de middelen waarmee de weg naar dat doel, 'in handen van' diezelfde mensen worden aangetoond.

Zoals uw beweringen en andere op de Enschede media: vrijwel niets dan ongenuanceerde zwartmakerij.

Dat de grond- mensenrechten van de bevolking zijn geschonden door de met wettelijk zorg belaste en (zwaar) betaalde 'overheidsdienaren', is kennelijk voor waarneming te abstract.

Dat verkrijgt men niet in de kroeg of tijdens 'roddelpraat'; dan moet men toch wel eerst even de wet nakijken....

Wel is waar......roddelpraat gaat veel langer mee......en dus ook de media en dit forum.
6  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 13 Mei 2020, 17:37:04
En wat hebben de deze wethouders met het ontstaan van de ramp van doen gehad?
7  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 13 Mei 2020, 16:20:39
dat het vuurwerkbedrijf de lucht in ging kwam de gemeente met haar plannen Groot Roombeek goed uit

Ja, dat het Coronavirus de winkelverkoop doet dalen komt de verkopers via internet goed uit....
Maar heeft de internetverkoop dan het Coronavirus binnengehaald?

Wie is bovendien 'de gemeente'? Kunt u even man en paard aanwijzen?
8  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Rerviewrapport Paul van Buitenen Gepost op: 13 Mei 2020, 12:11:51
In zijn heden openbaar gemaakte Review valt mij opnieuw op dat zijn onderzoeksbenadering die is van 'herziening'.
D.w.z. hij vertrekt niet vanuit vooraf beschikbare onderzoekscriteria.
Dit i.t.t. mijn onderzoeksrapport dat hij met schending van mijn auteursrechten toch overneemt.
Wetenschappelijk blijven deze verschillende benaderingen 'vloeken'.
Mijn onderzoek ging uit van de onomstotelijk uit wet en verodeningen af te leiden (taak)criteria waarop het gedrag van de actoren objectief kan worden beoordeeld.
(Voor het NFI en TNO gebruikte ik de normen voor brand- en explosieonderzoek; daar onttrokken zij zich volledig aan!)
In zijn 'herzieningsbenadering' van eerder OM onderzoek blijft hij dan ook binnen de steeds weer klakkeloos aangenomen 'geldigheid' van de foute en ook nog incompleet gelaten milieuvergunning; dit ondanks het feit dat in mijn ook(!) opgenomen rapport wordt gewezen op de juiste en specifieke brandweerzorg wetgeving en vergunningen die is/zijn verzaakt. Jammer.

Een voorbeeld van de onderhouden verwarring bij PvB:
Citaat
"De regelgeving voor het vervoer en de opslag van vuurwerk in Nederland vanaf de jaren tachtig. Deze waren zo gebrekkig dat hierop de oorzaak van de ramp is terug te voeren."
Voor de 'opslag' is dit volstrekt onwaar! Dat kan worden verklaard door de vooraf afwezige criteria bij vB.
Hij keek dan ook niet eerst naar de specifiek wetgeving!
Dat deden de advocaten in de diverse processen evenmin!

Dat de IBR en Oosting dat ook al inhoudelijk nalieten voor uitwerking naar conclusies ........Arm Enschede....
9  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 12 Mei 2020, 20:19:03
Sylvius,

U gaat m.i. weer verder met een ander thema!Alles hangt samen.

Dat ze zeggen: "we wisten het niet" kan betekenen dat ze het wel wisten,
 maar dachten dat een klein brandje geen kwaad kon, alleen maar goed, omdat je dan de huurders weg had en je door kon gaan met het project Groot Roombeek.

Bureau AVIV had ook gezegd dat de gevolgen van een eventuele calamiteit bij SEF beperkt zouden blijven binnen de grenzen van het bedrijfsterrein.

Dus toen het zo'n enorme ramp werd kon je maar beter zeggen dat je het niet gewusst hat

'Alles' kan wel samen hangen maar een analyse op feitelijke onderdelen moet dat eerst aantonen om het begrijpelijk te maken.

Wat 'ze' zoal zeggen interesseert me niet binnen een zakelijk discussie; als de sprekers anoniem blijven en niet op feiten zijn te controleren.

Er waren personen die het op betaalde wettelijk taken (zoals handhaving door daartoe beëdigde brandweerofficieren beschreven in de gemeentelijke verordeningen) al tientallen jaren moesten weten!

Bureau AVIV behoort niet tot de wettelijk adviseurs op het gebied van de brandweerzorg! Dat was handjeklap met andere wettelijke taken op provincie niveau en dus geen wettelijke brandweerzorg.

Uw wijze van discussiëren draagt m.i. zo niet bij tot verheldering/opheldering van de dramatische vuurwerkramp.
10  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 12 Mei 2020, 17:30:33
Sylvius,

U gaat m.i. weer verder met een ander thema!
11  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 12 Mei 2020, 16:13:27
Ja, Sylvius dit blijven serieuze 'beelddocumenten'.

De (positieve) sensatie die het afsteken van vuurwerk wel bij mensen oproept (bij mij toevallig nooit) is mij wel bekend; maar de opslag was in de wetgeving vergunningplichtig als "brandgevaarlijke en bij brand gevaar opleverende stof" en daarvoor was de milieuvergunning nooit wettelijk beschermend bedoeld!

Toen deze werd aangevraagd eerst in 1997 hadden de gemeenteambtenaren zelf , of op het wettelijk verplichte advies van de cdt.reg.brw. deze specifieke en onwettig afwezige 'Gebruiksvergunningen' moeten doen aanvragen en intussen het bedrijf sluiten!
Op dergelijke opslag zonder Gebruiksvergunning(en) stond op zich al een gevangenisstraf en er moest eerst een advies komen van de cdt. reg. brw.! Die had daarnaast kennis opgedaan van de Culemborg ramp!

Maar het gaat hier vooral ook om serieuze wettelijke taken waarvoor men ook (zwaar) wordt betaald:
"het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van ongevallen bij brand....en al hetgeen daarmee verband houdt."
Bovendien is het verkrijgen van brandweerzorg een 'mensenrecht'.

De eerdere direct verantwoordelijke brandweercommandant had buitenwettelijk over vele jaren zelf de bepalingen in de Brandweerwet en de beide gemeentelijke verordeningen met de 'Gebruiksvergunningen' op informele (dus anti-democratische) wijze voor zichzelf en zijn dienst 'opgeschort' (achteraf verklaring onder ede Grolsch proces).
De volgende (na 1998) deed helemaal niets  hieraan.

De burgemeester heeft ook zijn bestuurlijke wettelijke taken binnen de zorg en zo ook de controlerende(!) gemeenteraad!
Zij hadden deze beide verordeningen vastgesteld en moesten deze op uitvoering controleren!

Als iedereen de wet verzaakt.....dan lopen ook de uitvoerende brandweerlieden, in vertrouwen op hun leidinggevenden, de dood in.
12  Enschede 13 mei 2000 / Actueel / Re: Na de Klap Gepost op: 12 Mei 2020, 12:53:59
De titel van het programma was voor mij vooraf al veelzeggend: men dreigde zich, hier ook steeds qua berichten aandacht, opnieuw te beperken tot: "NA DE KLAP"!

Opvallend voor mij was dat burgemeester Mans toch nog ronduit bekende dat hij (gemeente en brandweerregio) vooraf(!), v.w.b. vergunningen en handhaving, verzaakt had (mijn woorden).
Dat is goed nieuws voor mijn aangifte wegens moord (die verjaart niet.).

Hij werd niet bevraagd over de al tientallen jaren ontbrekende wettelijk voorgeschreven 'gebruiksvergunningen'; waarmee de ramp, toen via de Brandweerwet en de beide gem. verordeningen, had moeten zijn voorkomen.
Ook de Inspectie Brandweerzorg en Oosting zwegen hierover na de ramp op oorverdovende wijze (voor mij).

Ook Bakker is hiervan slachtoffer geworden; hij kocht het bedrijf zonder deze wettelijk verplichte en brand-/explosietechnisch inhoudelijk onmisbare 2 gebruiksvergunningen.

Er was slechts een brandtechnisch onbruikbare milieuvergunning; eerst uit 1998!
Het wettelijk verplicht brandweerzorg advies werd zelfs ook daarin naar de (verre) toekomst verschoven......niet meer voor 13 mei 2000!

Voor het strafbaar gestelde ontbreken van de beide 'Gebruiksvergunningen' werden de directeuren van SEF dan ook niet vervolgd.....

Anders zou de 'zwijgtruc' om de verzaakte wettelijke brandweerzorg en al de daarvoor betaalde actoren buiten beeld te houden zijn mislukt!

Slim; nietwaar?
13  Enschede 13 mei 2000 / Rampen elders / Flatbrand 4 doden Nijmegen Gepost op: 20 Februari 2020, 13:27:55
Oorzaak vuurwerkramp is structureel
FREDDY VOS·DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020·
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/fatale-brand-in-seniorenflat-notenhout-ik-denk-er-nog-elke-dag-aan~a2a4a60a/

Dit is slechts een enkel voorbeeld ter onderbouwing van mijn stelling: dat de oorzaak van de vuurwerkramp structureel is: het verzaken van de wettelijke brandweerzorg.
De bevolking leeft, door dit structureel verzaken van wettelijke zorg en daarbij het verzuim van de verdediging van mensenrechten, in een door henzelf betaald en herhaald 'herkozen' onheilscasino. (Volendam, Schiphol, Moerdijk, De Punt, etc., etc.)

Ook daar werd ik, dat is in NL usance, door het verantwoordelijke bestuur (burgemeester) op de man gespeeld/quasi in de raad gediskwalificeerd; die slikken dat voor ‘zoete koek’, zoals ook nog steeds in Enschede het geval is.
Maar zie wat er later allemaal moest worden verbeterd!
Nee, niet bij alle door de wettelijke zorg verzaakte objecten; alleen het getroffen object. Anders wordt het opvallend.....
Mijn  aangifte van destijds deed ik (achteraf helaas) op ‘dood door schuld’, het had ‘doodslag met voorwaardelijke opzet’ moeten zijn; dat laatste verjaart niet.
Het moordcasino blijft dus ' langzaam in de tijd draaien'.....
Who cares?
14  Enschede 13 mei 2000 / SEF / Re: Hoe de eigenaar van S.E. Fireworks nog steeds worstelt met de vuurwerkramp Gepost op: 11 Februari 2020, 11:27:04
In het aanvalsplan van Jans Weges was dus hoogstwaarschijnlijk een andere blusinzet aangegeven dan die in het aanvalsplan van Mans dat in de week na 13 mei 2000 werd gemaakt

http://www.enschederamp.nl/forum/index.php?topic=239.msg1604#msg1604

Citaat
De behandelend milieu-ambtenaar - want wij hebben ons afgevraagd hoe het kon dat 1.1 er in-eens uit was en die vraag is ook door u gesteld - geeft aan dat de heer Bakker - dus de eigenaar - zelf om die revisie heeft gevraagd. Hij zou toen een vergunning voor klasse 1.1 niet meer nodig hebben en de behandelend milieu-ambtenaar heeft dat ook gemeld in een interview bij de com-missie Oosting. Dat betekent dat bij het opstellen van een aanvalsplan deze inderdaad de vorm zou hebben gekregen zoals deze de week na 13 mei is gemaakt. De inzet zou conform onze eerdere reacties ook op basis van dit aanvalsplan, met daarop aangegeven de opslag van klassen 1.3 en 1.4, gelijk gebleven zijn. Immers, de klassen 1.3 en 1.4 zijn niet massa-explosief. De officier van dienst herinnert zich in die zin op 13 mei ook geen specifieke gegevens anders dan het scenario ‘felle brand’.

En dat moet men dus toen al geweten hebben, "gewusst haben", op de zondag na de ramp.
 

U blijft, het luistert voor mij nogal precies, in verwarring; indien u de eerdere cryptisch versluierende en ondeskundige uitspraken van de niet wettelijke adviseurs kritiekloos blijft gebruiken/herhalen.
De 'mentale rotzooi', na de ramp uitgestrooid over Enschede behoeft m.i. dringend een hygiënische filtrering!

Er kan nooit een aanvalsplan volgens de vigerende  BZK voorschriften zijn gemaakt! Niet vooraf en ook zeker niet achteraf!

Vandaar het cryptisch gebrabbel over 'aanvalsplan' dat toch weer 'bereikbaarheidskaart' heet en eerst achteraf(!) is opgesteld (waarom eigenlijk?) en dus nooit door een officieel onderzoek toetsbaar op bruikbaarheid en informatiegehalte is beoordeeld. Allemaal misleiding of vanuit onverantwoorde onwetendheid; bij ook nog onbevoegdheid.

En ja, de laatste voor opslag van vuurwerk totaal ondeugdelijke milieuvergunning had nog 'slechts' 1.4 G/S.

Maar voor een werkelijk belangstellenden onderzoek stond als knalhard feit in Cluster 1 (alle Inspecties) 'dat er door de brandweer Enschede geen brandpreventieve activiteiten zijn ontplooid'.

De IBR verzwijgt hier 'oorverdovend' dat volgens de wet die 'brandpreventieve activiteiten' op de wet door de cdt. reg. brw. hadden moeten zijn verricht; nadat deze eerst de Gebruiksvergunningen met hun te implementeren branpreventieve maatregelen eerst door handhaving (eerst direct sluiting op het verbod in de verordeningen) op orde had gebracht!

Hoe durft iemand dan toch de repressieve brandweer op pad te sturen; met of zonder een ongedefinieerd kaartje door een onbekwame een onbevoegde figuur ontoetsbaar achteraf opgesteld??

De OVD handelde wettelijk onbevoegd en onbekwaam op de onbevoegde 'autoriteit' van een commercieel opererend bedrijf....

"Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of shit!"

Dat is een bekende verdedigingstruc van 'zware verdachten'; waaronder ook het 'zwijgrecht' kan werken.

15  Enschede 13 mei 2000 / SEF / Re: Hoe de eigenaar van S.E. Fireworks nog steeds worstelt met de vuurwerkramp Gepost op: 10 Februari 2020, 21:37:52
@ Sylvius

Volgens Oosting was er geen aanvalsplan en ook geen bereikbaarheidskaart. De cdt. reg. brw. verklaarde dat er achteraf een bereikbaarheidskaart was gemaakt en dat de brandweer precies zo zou hebben opgetreden als destijds zonder die kaart.

Dat kan omdat op een dergelijke kaart niet alle details, die zijn verwerkt in de specifieke opgestelde Gebruiksvergunningsvoorwaarden, hoeft te bevatten!

Zonder het proces van de Gebruiksvergunningen was er dus geen voorwaardelijke informatie om een aanvalsplan of een bereikbaarheidskaart op te stellen en goed te keuren!
Men wist dan dat er nog geen voorwaardelijke brandpreventieve maatregelen waren genomen en gecontroleerd; dus zou elk optreden onverantwoord zijn! Zoals is gebleken!

De niet bevoegde en niet bekwame Weges 'denkt' dat het een bereikbaarheidskaart ook wel aanvalsplan mag worden genoemd....Babylon revisited....maar weet niets van de daartoe voorwaardelijke, en volgens Oosting en de IBR geheel en al ontbrekende brandpreventie, op SEF.....

Niemand verklaarde ooit dat SEF was beoordeeld op brandgevaar en de beperking daarvan; zodanig dat het optreden van de brandweer via een aanvalsplan tot volledige voorspelbare beheersbaarheid van elke beginnende brand op SEF zou leiden!

Een dergelijke beoordeling had nooit toegestaan dat SEF mocht bestaan zoals het was!

Dus zelfs als er een aanvalsplan voor SEF in de bestaande toestand zou zijn gemaakt (Show me!) dan was dat op zich een idioot en letterlijk moorddadig plan; omdat de beperkende maatregelen vooraf aan de Gebruiksvergunningen niet op een deskundig advies eerst waren geďmplementeerd!
Pagina's: [1] 2 3 ... 45
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!