[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
24 Februari 2019, 01:41:15

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
7153 aantal berichten in 584 topics door 19 geregistreerde leden
Nieuwste lid: Paul van Buitenen
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  Stadhuis
| | |-+  titel veranderd op last van de grensrechter
« vorige volgende »
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] Omlaag Print
Auteur Topic: titel veranderd op last van de grensrechter  (gelezen 32316 keer)
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #60 Gepost op: 27 September 2013, 17:59:55 »

http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/finkers-burger-betaalt-vliegveld-twente/

Wessels en Herman Finkers bij EO
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #61 Gepost op: 11 Oktober 2013, 18:25:50 »

http://www.tubantia.nl/regio/enschede/respijt-gebruikers-vliegveld-door-raad-van-state-1.4047619

Citaat

Respijt gebruikers vliegveld door Raad van State

ENSCHEDE - De gebruikers van Twente Airport kunnen voorlopig op de luchthaven actief blijven, nu de Raad van State heeft besloten een eerdere uitspraak van de rechtbank Almelo over de militaire aanwijzing van het vliegveld te schorsen.Die beslissing van de staatsraden volgt op het hoger beroep van
projectorganisatie ADT dat afgelopen dinsdag over die militaire status
diende in Den Haag. De militaire aanwijzing zou 7 november komen te
vervallen. Dat is nu na tussenkomst van de raad niet langer het geval.

De Raad van State doet zes weken na 8 oktober zelf uitspraak over de
militaire aanwijzing.

Ja, wat een wonder, wie zitten daar ook weer allemaal in? Helder, Oosting, ...
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #62 Gepost op: 30 Oktober 2013, 10:30:50 »

Raad van State: Gebruik van luchtvaartterrein Twente mag worden voortgezet

http://www.raadvanstate.nl/agenda/nieuws/tekst-nieuwsbericht.html?id=597
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #63 Gepost op: 23 December 2013, 21:44:17 »

http://www.tctubantia.nl/regio/5952023/Enschede-zegt-ja-tegen-vliegveld.ece?start=4&sort=asc#reakties"Nou ja ik ben blij dat de raad dit besluit heeft genomen"

Zou hij ook bij Wessels op de loonlijst staan?

 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77110&summary_only=

Citaat
Uitspraak 201303468/1/A1
Datum van uitspraak    woensdag 18 december 2013
Tegen    het college van burgemeester en wethouders van Enschede
Proceduresoort    Hoger beroep
Rechtsgebied    Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen

201303468/1/A1.
Datum uitspraak: 18 december 2013

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op de hoger beroepen van:

1. het college van burgemeester en wethouders van Enschede,
2. Veiligheidsregio Twente, gevestigd te Enschede,
appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Nederland van 6 maart 2013 in zaak nr. 12/986 in het geding tussen:

de vereniging Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (hierna: de vereniging), gevestigd te Enschede, en anderen

en

het college.

Procesverloop

Bij besluit van 27 augustus 2012 heeft het college aan de Veiligheidsregio omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk oprichten van een veiligheidscentrum op het perceel Oude Deventerweg 13c te Enschede (hierna: het perceel).

Bij uitspraak van 6 maart 2013 heeft de rechtbank het door de medeondertekenaars van het door de vereniging daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Voorts heeft zij het beroep van de vereniging gegrond verklaard, het besluit van 27 augustus 2012 vernietigd en daarvoor in de plaats bepaald dat de omgevingsvergunning wordt geweigerd. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben het college en de Veiligheidsregio hoger beroep ingesteld.

De vereniging heeft een verweerschrift ingediend.

Het college en de vereniging hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 november 2013, waar het college, vertegenwoordigd door G.J. Voelman en M.A. Reekers, beiden werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door mr. E. Hardenberg, advocaat te Enschede, de Veiligheidsregio, vertegenwoordigd door H.M. Bolhaar en Y.J. Attema, en de vereniging, vertegenwoordigd door ir. N. Graas, bijgestaan door mr. J. Glazenburg, advocaat te Enschede, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het reeds gerealiseerde bouwplan voorziet in een veiligheidscentrum op het terrein van de Luchthaven Twente en is in strijd met de ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Weerselo 1989" op het perceel rustende bestemming "militair terrein". Het college heeft onder meer besloten met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), in samenhang gelezen met artikel 2.23 van die wet en artikel 5.18 van het Besluit omgevingsrecht, van het bestemmingsplan af te wijken door omgevingsvergunning te verlenen voor een bepaalde periode tot 1 januari 2015.

2. Het college en de veiligheidsregio betogen dat de rechtbank ten onrechte de vereniging heeft aangemerkt als belanghebbende bij het besluit van 27 augustus 2012.

2.1. Ingevolge artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo, zoals dit artikel luidde ten tijde van belang, draagt de aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2, onverminderd het bepaalde in artikel 2.10, tweede lid, er zorg voor dat de aanvraag betrekking heeft op elk van die activiteiten.

2.2. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

2.3. Ingevolge artikel 3, eerste lid, van haar statuten stelt de vereniging zich ten doel het in de ruimste zin behartigen van belangen van direct omwonenden van de Luchthaven Twente alsmede van diegenen die woonachtig zijn in de (Eu)regio waar onder andere (geluids-)overlast te verwachten is teneinde handhaving van het woon- en leefklimaat te bewerkstelligen en in positieve zin te bevorderen, daarbij rekening houdende met de economische belangen van mens, dier, natuur en milieu.

2.4. Aan de hand van de ter zitting getoonde kaart van het terrein van de Luchthaven Twente en omgeving stelt de Afdeling vast dat de dichtstbijzijnde woning op meer dan 250 m van het veiligheidscentrum is gelegen. De overige woningen liggen op meer dan 450 m van het veiligheidscentrum. Vanuit de woningen is er, gezien de bosrijke omgeving, geen zicht op het veiligheidscentrum. De vereniging heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de ruimtelijke uitstraling van het veiligheidscentrum dusdanig is, dat de belangen van de bewoners die zij vertegenwoordigt rechtstreeks bij het besluit van 27 augustus 2012 zijn betrokken. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat door het college ter zitting onbestreden is gesteld dat de activiteiten niet dusdanig zijn dat er op meer dan 250 m van de inrichting hinder zal zijn als gevolg van geluid, geur of anderszins. Voorts is hierbij van belang dat, zoals door het college ter zitting onbestreden is gesteld, de ontsluiting van het veiligheidscentrum zal plaatsvinden over de nabijgelegen provinciale weg.

Anders dan in de uitspraak van 11 december 2013 in zaak nr. 201300612/1/A1, die op een ander besluit en een andere situatie betrekking had, is in deze zaak de vereniging geen belanghebbende bij één van de toestemmingen voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, c en e van de Wabo, waarvoor het college bij besluit van 27 augustus 2012 omgevingsvergunning heeft verleend. De vereniging brengt geen bundeling tot stand van rechtstreeks bij dat besluit betrokken individuele belangen, waarmee effectieve rechtsbescherming gediend kan zijn, in vergelijking met het afzonderlijk optreden van een groot aantal individuele natuurlijke personen die door dat besluit rechtstreeks in hun belangen worden getroffen. Dit heeft de rechtbank niet onderkend.

Het betoog slaagt.

3. De hoger beroepen zijn gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep van de vereniging tegen het besluit van 27 augustus 2012 van het college alsnog niet-ontvankelijk verklaren.

4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

5. Met toepassing van artikel 8:114, tweede lid, van de Awb zal de Afdeling bepalen dat het in hoger beroep door de Veiligheidsregio aan de Afdeling betaalde griffierecht door de secretaris van de Raad van State wordt terugbetaald.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart de hoger beroepen gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Oost-Nederland van 6 maart 2013 in zaak nr. 12/986;

III. verklaart het door de vereniging Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente bij de rechtbank ingestelde beroep niet-ontvankelijk;

IV. bepaalt dat de secretaris van de Raad van State het door de Veiligheidsregio Twente voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 478,00 (zegge: vierhonderdachtenzeventig euro) aan haar terugbetaalt.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, voorzitter, en mr. M.W.L. Simons-Vinckx en mr. F.C.M.A. Michiels, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.G.P. Oudenaller, ambtenaar van staat.

w.g. Slump w.g. Oudenaller
voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 december 2013

531-776.


http://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/leden-en-staatsraden/leden-en-staatsraden.html?id=121
Citaat


Mr. dr. E. Helder
Staatsraad
 
Geboren in Alkmaar op 19 juni 1956
Opleiding

Nederlands recht (doctoraal) en sociologie (kandidaats) aan de Rijksuniversiteit Groningen
Gepromoveerd in 1989 aan de Universiteit Twente op het onderwerp 'Ombudsman en administratieve rechtsbescherming'
Loopbaan

Wetenschappelijk onderzoeker bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Twente
Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Twente
Wethouder werk en onderwijs, eerste loco-burgemeester, van de gemeente Enschede
Wethouder economische ontwikkeling, jeugd en onderwijs, eerste loco-burgemeester, van de gemeente Enschede
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 15 juni 2010
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)
Huidige nevenfuncties

Lid van het bestuur van de stichting Onderwijs Vraagt Kennis;
Lid van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal);
Lid Programmacommissie tweede ronde Kennis voor Krachtige Steden van Nicis Institute.
« Laatste verandering: 23 December 2013, 21:47:27 door sylvius » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #64 Gepost op: 23 December 2013, 22:06:50 »

en deze ook al een oude bekende:

http://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/leden-en-staatsraden/leden-en-staatsraden.html?id=138


Citaat
Mr. J.P.H. Donner
Vice-PresidentGeboren in Amsterdam op 20 oktober 1948
Opleiding

Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
Loopbaan

Medewerker bij het Ministerie van Economische Zaken, Buitenlandse Economische Betrekkingen
Raadadviseur bij het Ministerie van Justitie, Stafafdeling wetgeving publiekrecht
Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Lid van de Raad van State
Minister van Justitie
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vice-president van de Raad van State, sinds 1 februari 2012
Huidige nevenfuncties

President Raad van Toezicht van de Oorlogsgravenstichting;
Lid van de Raad van Advies van de Carnegiestichting.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #65 Gepost op: 11 Januari 2014, 10:04:09 »

Eén vingerwijzing:

https://twitter.com/vliegenoptwente
Citaat

Vliegen Op Twente ‏@vliegenoptwente 8 Jan

Nieuwjaarsgroet van DoorstartVliegveldTwente aan Wessels op billboard Schiphol #LuchthavenTwente #TwenteAirport pic.twitter.com/DVzD0LBTww


Het is achter de schermen geregeld.

Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #66 Gepost op: 12 Mei 2014, 14:11:43 »http://www.telegraaf.nl/binnenland/22614175/__Opening_Twente_Airport_onzeker__.html

Citaat
ma 12 mei 2014, 09:38
Heropening Twente Airport onzeker
Enschede -

De geplande heropening van Twente Airport in Enschede staat op losse schroeven. De Europese Commissie geeft voorlopig geen toestemming voor de herontwikkeling van de oude luchtmachtbasis voor F-16 straaljagers.

Twente Airport Foto: Jos Schuurman

Dat schrijft Trouw. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede, eigenaren van de oude basis die ook en klein stadsvliegveld had, gaan zich daarom deze zomer over de omstreden plannen herbezinnen.

Overijssel en Enschede hadden eind 2014 als deadline om door te gaan met de plannen. Dit zal nu niet worden gehaald. De Europese Commissie wil meer tijd om te kunnen oordelen over de steun door het Rijk, Overijssel en de gemeente Enschede.

Buurgemeenten en actiegroepen, waaronder Natuurmonumenten, spraken zich onlangs al massaal uit tegen de reanimatie van het vliegveld. Het leefmilieu zou te veel worden aangetast.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #67 Gepost op: 15 Mei 2014, 20:36:00 »

http://www.tubantia.nl/regio/burgemeester-enschede-verliest-geloof-in-twente-airport-1.4362044
Citaat


Burgemeester Enschede verliest geloof in Twente AirportENSCHEDE - Het is einde oefening voor Twente Airport. Ook de grootste voorvechter, de Enschedese burgemeester Peter den Oudsten - voorzitter van gebiedsontwikkelaar ADT - weet dat een doorstart er niet meer in zit, al zegt hij het niet.


„We zijn niet in staat gebleken om binnen de kaders een luchthaven te realiseren. Daar ben ik buitengewoon teleurgesteld in. Ik zie wat er politiek gebeurt, heb daar begrip voor en ben realist”, klinkt het berustend.

Den Oudsten vindt dat ADT niets te verwijten valt. „We zijn tot het uiterste gegaan. Een heel moeizaam proces.”

Beoogd exploitant Dik Wessels laat in een reactie weten dat hij geen schadecaim indient als de luchthaven er niet komt.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #68 Gepost op: 11 Juni 2014, 21:05:58 »

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=191845#.U5iKBYamM30.twitter44


Definitief geen doorstart voor commerciële luchtvaart vanaf Luchthaven Twente
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #69 Gepost op: 27 Juni 2014, 10:16:36 »

Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #70 Gepost op: 8 Februari 2017, 17:42:06 »

https://twitter.com/lagendijk16/status/829231024345329664Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #71 Gepost op: 30 Maart 2017, 18:18:13 »

De bobo's kunnen blijven vliegen, daar was het allemaal om begonnen:

http://www.tubantia.nl/regio/twente-airport-is-vanaf-vandaag-geen-defensie-vliegveld-meer~ac37ae06/


Citaat
Twente Airport is vanaf vandaag geen Defensie-vliegveld meer

ENSCHEDE - Op Twente Airport wordt vanaf vandaag onder provinciale vlag gevlogen(...)

Met een toespraak van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu), een historische terugblik door kolonel Jean Paul Apon op de jarenlange relatie van Defensie met Twente en een symbolische overdracht van het gezag aan de provincie Overijssel is donderdag de komst van het 'nieuwe' civiele vliegveld gevierd. Namens de provincie Overijssel maakten de gedeputeerden Eddy van Hijum en Monique van Haaf vanaf vliegveld Teuge met enkele journalisten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven donderdag in een zakenjet vanaf vliegveld Teuge een van de eerste vluchten op het civiele Twentse vliegveld. Defensie liet bij wijze van symbolisch vertrek later tot twee keer toe F'16's overvliegen.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #72 Gepost op: 30 Maart 2017, 20:19:41 »

https://twitter.com/GeenVliegveld/status/847037325427257344

Citaat
Give it back!!‏ @GeenVliegveld Mar 29

Er komen GEEN charter- of lijnvluchten naar @twenteairport Vluchten blijven beperkt voor de happy view op uw kosten!
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #73 Gepost op: 30 Maart 2017, 20:31:07 »

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=262899

Citaat
Is de landingsbaan van Twente Airport een banentrekker of een kostenpost?

(...)

Dat het vliegveld kan blijven bestaan is te danken aan de Commissie van Wijzen (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=202236) die in 2014 een plan schreef waarin veel waarde werd toegedicht aan de landingsbaan. Die zou als bedrijvenmagneet en banentrekker een grote rol moeten spelen bij het vitaal en levensvatbaar houden van het terrein.

Kosten nog niet gedekt

De onderhoudskosten van de landingsbaan worden voor de komende vijftien jaar geschat op 2 miljoen euro. Deze kosten zijn nog niet gedekt.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4282


Bekijk profiel
« Antwoord #74 Gepost op: 15 November 2017, 17:26:26 »

http://www.tctubantia.nl/regio/5952023/Enschede-zegt-ja-tegen-vliegveld.ece?start=4&sort=asc#reakties"Nou ja ik ben blij dat de raad dit besluit heeft genomen"

Zou hij ook bij Wessels op de loonlijst staan?


https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/twente-airport-kan-door-na-verworpen-bezwaren~acb82da4/
Citaat


Twente Airport kan door na
verworpen bezwaren

ENSCHEDE/ DEN HAAG - Het Luchthavenbesluit waarin het gebruik van Twente Airport is vastgelegd heeft gisteren de definitieve goedkeuring gekregen van de Raad van State.
Teun Staal 15-11-17, 14:59 Laatste update: 15:03De raad heeft het bezwaar die de Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (VOLT) en de Stichting Hart van Twente ongegrond verklaard. Dat bezwaar richt zich volgens de raad ten onrechte op de vraag of er al dan niet ongeoorloofde staatssteun is verleend aan het vliegveld. Het Luchthavenbesluit is van kracht sinds 1 maart dit jaar en regelt onder meer het vliegverkeer van onder meer 20.000 vluchten van kleinere (zaken)toestellen.
VOLT

Zowel VOLT als de Stichting Hart van Twente maakte bezwaar tegen het Luchthavenbesluit omdat Twente Airport met geld van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede draaiende wordt gehouden. Beide bezwaarmakers zien dat ongeoorloofde staatssteun, die uiteindelijk door de belastingbetaler zal moeten worden opgebracht. De bijdragen zouden bovendien in strijd zijn met een vele jaren geleden in de provinciale politiek aangenomen motie ('Welten-Weijnen'), waarin wordt uitgesproken dat de provincie geen cent in de luchthavenexploitatie mag steken. Ook vinden VOLT en de vereniging dat gebiedsbeheerder ADT volgens de geldende afspraken niet als luchthavenexploitant kan optreden.
Raad van State

De Raad van State is van mening dat VOLT en de stichting wel degelijk belanghebbende zijn bij het op 1 maart van dit jaar genomen Luchthavenbesluit. Beide kunnen zich echter alleen sterk maken voor het woon- en leeklimaat rond het vliegveld en de de discussie over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.  De raad verwerpt de bezwaren van beide organisaties omdat die weinig met de staatssteunkwestie hebben te maken. De exploitatie van de luchthaven is daarnaast wel degelijk een taak van ADT.

De Raad van State laat zich in de uitspraak niet inhoudelijk uit over de vermeende staatssteun, die door de provincie altijd is weersproken.
Gelogd
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!