[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
16 Juli 2020, 06:23:10

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
8275 aantal berichten in 695 topics door 21 geregistreerde leden
Nieuwste lid: MT
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  Actueel
| | |-+  Enschede revisited
« vorige volgende »
Pagina's: 1 ... 46 47 [48] Omlaag Print
Auteur Topic: Enschede revisited  (gelezen 78832 keer)
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 793


Bekijk profiel
« Antwoord #705 Gepost op: 19 Juni 2020, 09:26:53 »

@ Sylvius

U mag weten dat mijn motivatie om te solliciteren voor de functie Hoofd officiersopleidingen, vanuit een zeer comfortabele functie in Amsterdam; als hoofd Duikbedrijf en Adembescherming, was ingegeven uit de destijds daar heersende grote verschillen in kwaliteit tussen de lagere rangen en de officieren, ik heb me veel kunnen beziggehouden met de verbetering van de lagere (kader)opleidingen destijds.

De officieren werden destijds ook wel: 'de nuttelozen van de wacht' genoemd.

Doordat ik zelf kort daarvoor kennis had genomen van de inmiddels, in zeer korte tijd(!) enorm ontwikkelde leergang voor officieren, over hoe slecht het kort daarvoor gesteld was (vooraf aan 1980) kunt u ook in de beëdigde verklaring van cdt. Huve in het Grolsch proces nog eens nalezen (geen verstand van 'gevaarlijke stoffen'), zag ik dat met optimisme en een positieve verwachting aan.
Niet wetende wat er zoal vanuit het ministerie (BZK), waar de academie onder viel(!), aan politieke eigenbelang spelletjes kon worden gespeeld.

Mijn positieve en optimistische contacten tijdens de sollicitatie waren vooral met psychologen van de RPD en de voorzitter van het Curatorium (commissaris van de Koningin in Utrecht; mr. Van Dijke) die mij in mijn visie over die opleiding enthousiast steunden.
Met de directeur, ing. M. Passchier, had ik al vele avonden intensief gediscussieerd; tijdens mij officiersopleiding. Ook de toen nog aanwezige onderwijskundige had een overeenkomstige visie.

Toen mijn voorgenomen ontslag dreigde, na 2 jaar doorbetaalde schorsing en succesvol optreden bij (super) tankerbranden in de Perzische Golf, was er een commissie, onder leiding van een oud Staatsecretaris en CvdK in Noord-Holland, die mij geheel rehabiliteerde en adviseerde mij voor brandweer Nederland te behouden in functie.
Met 'frisse tegenwerking' vanuit BZK (directie brandweer); kon ik, na stroeve en beledigende aanbiedingen; zoals: een kantoorbaantje op BZK met de belofte nooit gebeld te worden,  toen ook kiezen voor 'een gouden handdruk'.

U kunt het verder wel raden? Leidinggeven bij grote incidenten 'all over the world' en advisering voor de (offshore) olie en gas industrie tot in (Shell) Thailand en Indonesië; ook nog een eigen school en advisering voor de off shore industrie in NL..

Mij ging het dus wel zeer goed...maar de rampen in NL bleven/blijven  gestaag voorbijkomen.....
« Laatste verandering: 19 Juni 2020, 09:34:57 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 793


Bekijk profiel
« Antwoord #706 Gepost op: 19 Juni 2020, 12:29:33 »

@ allen

Het zal na het voorgaande bericht wellicht niemand meer verbazen dat na de vuurwerkramp juist niet de bekwaamheid, na vooraf testen en opleiding, van de 'wettelijk adviseur' (de commandant regionale(!) brandweer) werd onderzocht; laat staan gerapporteerd!

"Het verzwijgen van zaken komt onder bepaalde omstandigheden op hetzelfde neer als liegen!"
(M. de Vargas Llosa; Nobelprijswinnaar literatuur, in Elsevier.)
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 793


Bekijk profiel
« Antwoord #707 Gepost op: 19 Juni 2020, 13:27:20 »

@ allen

Bij een 'echte' 'whodunnit' hoort ook een 'motief', of beter: een intentie.

In de tijd dat de verbetering van de selectie en opleiding van brandweerofficieren speelde was dit ook een reactie op de uitgebreide taakinhoud van de Brandweerwet 1985; w.o. de exclusieve taak tot brandpreventie advies aan het bevoegd gezag; die was tot dan toe vooral bij de gemeentelijke Bouw-  en Woningtoezicht gelaten.

Toevallig paralel hiermee verliep de opheffingsreorganisatie van de nationale Bescherming Bevolking; met die rampenbestrijdingstaken dan ook maar de 'regionale brandweer'. Wel zo goedkoop!

Een cruciaal probleem was, dat landelijk gezien, de gemeentelijke brandweerofficieren, niet werden/waren geschoold.
Dus de 'nieuwe' rampenbestrijdingsorganisatie moest worden bijgeschoold; zonder 'intake eisen' en zonder eindtoetsen.

Dat er tegelijkertijd al een enorm bekwaamheidstekort was voor de door diezelfde leidinggevenden uit te voeren wettelijke brandpreventie...werd 'opgevangen' in een 'miljoenen' besparingsproject; dat o.l.v. van een DG werd doorgedrukt.
Hierbinnen liepen de leidinggevenden op de Rijksbrandweeracademie, met hun onderwijskundige en inhoudelijke bezwaren, in de weg.

Met (bij mij) letterlijke tranen in de ogen, probeerden de directeur en ik, in een gesprek daartoe aangevraagd met de Staatsecretaris van BZK (tijdens onze schorsing en tussen mijn internationale avonturen door) met ook de DG aanwezig, haar (mevrouw De Graaf Nauta) te overtuigen van de dreigende 'ondergang van de brandweerzorg'. Niets gebeurde er daarop.

Geheel voorspelbaar: de DG bleef en de leidinggevenden op de RBA verdwenen; hun onderwijskundig verantwoord ontwikkeld leerstofprogramma en 'intake eisen' verdwenen in 1984 naar de kelders van het gebouw; nooit meer iets over vernomen.....en zo is het bankroet van de wettelijke brandweerzorg door gebrek aan bekwaamheid gekomen.....en ja, zo ook en onvermijdelijk de rampen.
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 793


Bekijk profiel
« Antwoord #708 Gepost op: 24 Juni 2020, 16:07:05 »

@ allen

Gelet op de door mij vastgestelde feiten, slechts deels(!) uit documenten van de overheid, aangevuld met de door mij uit de Brandweerwet 1985 en de daaruit (als raamwet) voortvloeiende Brandbeveiligingsverordening, ook met de uit de Woningwet (als 'raamwet') vastgestelde Bouwverordening Enschede, deed ik op 3 september 2019 aangifte wegens vermoedelijke moord (doodslag met voorwaardelijke opzet) tegen de respectievelijke commandanten van de regionale brandweer; vooraf aan 13 mei 2000.

Uiteraard verwacht ik, in een behoorlijk strafproces, dat de andere in die wetgeving genoemde verantwoordelijke actoren door het OM en/of de advocaten worden geïdentificeerd.

Hierbij verdienen de strafrechtelijke aandacht: B&W Enschede, de gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Minister van BZK; met de Inspectiefunctie (toezicht op taakuitvoering) en daarbij ook verantwoordelijk voor het (ontbrekende ?) onderwijs op het gebied van 'brandgevaarlijke en bij brand gevaar opleverende stoffen': als zijnde gebruiksvergunning plichtig (op straffe van gevangenis!) in opslag in gebouwen en op terreinen.

De eerdere Hinderwet en de Milieuwet (1993) zagen op milieugevaren die door stoffen rechtstreeks (!) als vrijkomende stoffen worden veroorzaakt buiten een inrichting! Het fenomeen 'brand' maakt ontsnapping, van de werkelijk milieugevaarlijke stoffen, natuurlijk wel mogelijk door aantasting van de opsluiting van deze stoffen.
Vandaar dat dergelijk inrichtingen, om die redenen(!), ook het interne brandgevaar moesten voorkomen en beperken; dit ook op grond van de arbeidsomstandigheden van de werknemers.
Hiermee zou het ontsnappen van de rechtstreeks milieugevaar opleverende stoffen, dan tot buiten de inrichting 'in het milieu', door het aantasten van hun op- en insluiting door brand, moeten worden voorkomen en/of beperkt.

Uiteraard moet 'de brandweer', die moet 'bestrijden', vooraf(!) weet hebben van dergelijke gevaren bij brand, ook al ter bescherming van hun eigen personeel.

Het idiote van de verstrekte milieuvergunningen in de SEF situatie is daarbij nog: dat 'vuurwerk' bij afsteken, in of buiten de inrichting, zeer milieuschadelijk is (giftige gassen en dampen, geluidshinder etc.); maar dat als product niet rechtstreeks is: in opslag of samenbouw!

Niet elke 'milieugevaarlijke' stof is daarmee immers ook een 'brandgevaarlijke stof'; 'explosie' is gedefinieerd als een (zeer) 'snelle verbranding'.
Vandaar de verschillende wetgeving voor de 'plaats en de aard' van het ontstaan van gevaar en ook ter voorbereidende maatregelen ter bestrijding van brand; door een daartoe in het leven geroepen parate brandweerorganisatie!
'Denken' dat binnen een milieuvergunning alle noodzakelijke eisen kunnen of mogen worden gesteld die aan brandgevaar binnen een geheel daarop gerichte wetgeving kunnen/moeten worden gesteld is, zeker voor betaalde actoren binnen de Brandweerwet 1985, als een maatschappelijk onverantwoorde vorm van debiliteit te zien.

In alle officiële onderzoeken, ook met de rapportage van de IBR als kern en zelfs tot in de verantwoording van de minister aan de 2e kamer in 2001, werd, op onverantwoord onbenul of door corruptie, met geen woord gerept over de specifieke Brandweerwetgeving en de verordeningen; die deze ramp onmogelijk hadden kunnen (gebruiksvergunningen) en moeten maken.
« Laatste verandering: 24 Juni 2020, 16:10:53 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 793


Bekijk profiel
« Antwoord #709 Gepost op: 29 Juni 2020, 22:32:18 »

Het verraad, door B&W en de gemeenteraad van Enschede, van de veiligheid van de bevolking rond SEF; vooraf aan 2000. Oftewel: het kan toch niet waar zijn?

Dat verraad dat door het rapport Oosting aan feitelijke aandacht is onttrokken; door afleiding naar irrelevante bijzaken.
Dit met ‘oorverdovend’ verzwijgende collaboratie van vele overheidsdienaren.

Op 22 april 1997 werd er een ‘milieuvergunning’ afgegeven; dit na jarenlange genegeerde wettelijk verboden en strafbare opslag.
Dat dan op grond van de Brandweerwet 1985 en de 2 gemeentelijke verordeningen; die in 1997 opnieuw werden genegeerd door het bevoegde gezag.

Een burger uit de Renbaanstraat zond een ‘bedenking’ met daarin zijn verbazing dat een dergelijke inrichting “nog steeds gevestigd mag zijn in een woonwijk.
Namens B&W wordt beoordeeld dat: ”slechts de milieu hygiënische aspecten” kunnen worden betrokken.

Dan was dus ook expliciet bekend dat het niet om de wettelijke en mensen-rechtelijke brandweerzorg ging en men dus wist wat men deed!

Formeel juridisch gezien gaat de milieuvergunning voor bedrijven dan ook om 'externe veiligheid' terwijl de Arbo wetgeving over de 'interne veiligheid' gaat.
De veel oudere brandweerwetgeving 'volgt' voor de brandweerzorg niet die grenzen van de inrichting.

Dan wordt verder gesteld dat SEF niet in een woonwijk is gelegen.
Dat is letterlijk waar, maar, gelet op de geuite zorgen, ging het om de direct aangrenzende nabijheid van een woonwijk in diezelfde straat!

Dan beloven B&W dat er aan de milieuvergunning ook o.m. voorschriften gaan(!) worden verbonden m.b.t. eisen te stellen aan wettelijke brandpreventie en brandbestrijding!
Te weten:
4.5. een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting, in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen de inrichting aanwezige brandpreventieve en brand repressieve voorzieningen, alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag of doorslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.”

Dit was de nu verraderlijk loze belofte van B&W in 1997 aan de burgers en omwonenden in Enschede: elke brand bij SEF wordt binnen de inrichting gehouden; ook al gebeurt dit dan via eisen tot 'toekomstwens voorschriften' in de foute milieuvergunning!

Maar waar waren dan de voorschriften die het 'moet zodanig zijn' daadwerkelijk waarmaakten? Boerenbedrog!

De cdt. brandweer, als exclusieve wettelijk adviseur, hield zich en zijn betaalde wettelijke plicht gemakzuchtig erbuiten: “geen prioriteit”; zei hij (zie IBR rapport)!
De wet? Dat maakte de commandant gewoon zelf uit en dat mocht van al zijn wettelijke toezichthouders!
Het gemobiliseerde 'leger' van betaalde onderzoekers hield zich daarop 'samenwerkend' ook vrijwillig blind!


B&W vroeg ook niet, conform de Brandweerwet 1985, eerst om een advies/beoordeling vooraf(!) en vooral om een inspectie bij ‘oplevering’ van die veelbelovende eisen; dat ook al op ‘mensenrechten’!

De IBR, (de minister van BZK), de cie. Oosting en de ‘controlerende ‘ gemeenteraad vonden de slappe uitvlucht van de cdt. brandweer, om zijn exclusief wettelijke en betaalde taak domweg maar te verzaken, niet opmerkelijk....“Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of shit!

In de aangepaste (foute) milieuvergunning van 1999 werden de hoeveelheden in kg. in de zeecontainers verhoogd van 6000 naar 49.000 kg; ruim 8 maal zoveel!
Het gewicht in de MAVO boxen mocht bijna worden verdubbeld: van 14.000 naar 24.500 kg. Tot een totaal van zo’n 160.000 kg vuurwerk op SEF. Dat kon makkelijk; zeker nu geheel zonder wettelijke brandweerzorg.

Nota bene: op grond van het Vuurwerkbesluit (1993) was er een maximum gesteld van 1000 kg; en dan ook nog uitsluitend voor ‘consumenten vuurwerk’.

Het achteraf geschatte ‘teveel’ aan ‘vergunde’ kilo’s vuurwerk, kon dus nog slechts extra een fractie van de totale schade veroorzaken op 13 mei 2000 in Enschede! Alle beloofde beschermingsmaatregelen waren sowieso al verdwenen.

Het gemeentebestuur liet in 1999 het gevaar verdubbelen en daarbij tegelijkertijd de eerder beloofde  en op een bezwaar sussende bescherming verdwijnen!

Dat de eisen van 1997, via nog door de wettelijk adviseur te stellen voorschriften, alle schade tot binnen de inrichting ‘beloofd’ zouden beperken valt de burgers (of hun advocaten) toch niet op!
Dit mede dankzij de cie. Oosting; die het verschil en het verbreken en verzaken van de belofte niet eens ‘aanraakt’.
(Zie bespreking van beide foute milieuvergunningen in ‘Oosting’ Deel A v.a. blz. 233.
Merk daarbij op het verzwijgen van de Brandweerwet 1985 en de beide(!) van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen; alsook van de ‘veelbelovende’ inhoud van de ‘Brandpreventie en bestrijding’ voorschriften onder 4.5. in de milieuvergunning.)

Ja, dan wordt daarop ook de verdwijning van die veelbelovende voorschriften in 1999 verzwegen! Controleert u even?
Dat is daarmee ook de verdwijntruc van de belofte op bewaking van de mensenrechten; tot bescherming van leven.

In de ‘veranderingsvergunning’ van 1999 komen de hierboven vermelde eisen tot voorschriften, tot bescherming van de burgers en de omgeving, door het beperken van de uitwerking van brand in de vuurwerk opslag tot uitsluitend binnen het SEF terrein, niet meer voor!
Dit ook nog ondanks de enorme toename van het ‘toegestane gewicht’ (zo’n 60.000 kg.) extra aan opgeslagen vuurwerk!
Het hoofdstuk 4 “Brandpreventie en brandbestrijding” was immers in 1999 'geruisloos' en geheel verdwenen; als ‘verandering’ na een enorme uitbreiding van opslag! (Zie de vergunningen 1997 en 1999 in Oosting deel A; bijlage 2A.)

Dus: Hoe kon de vuurwerkramp in Enschede gebeuren?

Dat moet duidelijk worden via mijn aangifte wegens doodslag met voorwaardelijke opzet (moord); het collaborerend wegkijken binnen de overheid en betaalde advocaten en journalisten moet toch eens ophouden....
« Laatste verandering: 30 Juni 2020, 08:46:04 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 793


Bekijk profiel
« Antwoord #710 Gepost op: 6 Juli 2020, 15:31:28 »Bakker en Pater; ook als slachtoffers!

Uit de foute vergunning van 1997, dus voordat de beide heren eigenaar werden(!) was er een niet te toetsen (wens)voorschrift opgenomen.
Hiermee werd voor de nieuwe eigenaren, als brandweerzorg leken (er was tientallen jarenlang nooit enige brandweerzorg- of handhaving activiteit op SEF vertoond!), er quasi verzekerd dat de omgeving toch al was 'geborgd' tegen brand in die opslag:

Citaat
4.5. een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting, in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen de inrichting aanwezige brandpreventieve en brand repressieve voorzieningen, alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag of doorslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.”

Het 'brandwerend constructief moeten' van deze inrichting was van voor hun overname.
Bovendien was dan voorwaardelijk(!) allereerst de bij brand vrij te komen energie vastgesteld; om tot voor 'de zodanige brandwerende constructie' voorwaardelijke 'vuurbelasting' te kunnen komen!

Bakker en Pater zijn er dus ook ingeluisd; v.w.b. de waarde van de door hen gekochte zogenaamd 'brandwerende constructie' en de verantwoordelijkheid toen dit bij brand 'gebakken lucht' bleek te zijn.

Nee, hier keken Oosting en de SEF advocaten even niet naar.


Gelogd
Pagina's: 1 ... 46 47 [48] Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!