[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
1 Juni 2020, 01:59:58

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
8043 aantal berichten in 693 topics door 21 geregistreerde leden
Nieuwste lid: MvT
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  Stadhuis
| | |-+  "Een klein brandje kon uitkomst bieden"
« vorige volgende »
Pagina's: [1] Omlaag Print
Auteur Topic: "Een klein brandje kon uitkomst bieden"  (gelezen 2256 keer)
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Gepost op: 28 Juni 2018, 06:14:41 »

https://twitter.com/RudiBakker/status/1012072800411095041
CitaatRudi Bakker
‏ @RudiBakker
7h7 hours ago

Waarheidsvinding 13 mei 2000 #vuurwerkramp inz. geheime documenten!
Openbare Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften 15 mei 2018, 15.00 uur

Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Antwoord #1 Gepost op: 27 September 2018, 07:10:05 »
« Laatste verandering: 27 September 2018, 07:37:45 door sylvius » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Antwoord #2 Gepost op: 17 November 2018, 10:22:37 »

https://twitter.com/RudiBakker/status/1063709632026300416


Rudi Bakker
‏ @RudiBakker
54m54 minutes ago

Heden vond de rechtszitting plaats bij de RB ZWolle in de #Vuurwerkramp-Wet voorkeursrecht gemeenten zaak mbt de oud eigenaar H.S. en @Gem_Enschede

Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/heden-vond-de-rechtszitting-plaats-bij-de-rb-overijssel-te-zwolle-in-de-vuurwerkramp-wvg-zaak/

Zie artikel, Gerommel in de rampnacht, dat aan de Rechtbank
getoond. Uitspraak over 6 weken!


https://emls.webnode.nl/news/heden-vond-de-rechtszitting-plaats-bij-de-rb-overijssel-te-zwolle-in-de-vuurwerkramp-wvg-zaak/


Heden vond de rechtszitting plaats bij de Rb-Overijssel in de Vuurwerkramp-Wvg zaak.
16-11-2018 17:57

Na het stellen van vragen aan beide partijen (Gemeenteraad Enschede en dhr. R. Bakker) door de voorzittende rechter mr. Bunt hield de raadsman van Bakker een pleidooi aan de hand van een pleitnota welke u hier onderstaand aantreft .

 

Pleitnota van jur. adv. J.P.E. Baakman namens dhr. R.J. Bakker uit Enschede

inzake transparantie Wet Voorkeursrecht Gemeenten-besluit Enschede 2 juni 2017

alstoen gevestigd o.a. op perceel grond aan de Tollensstraat (SEF-Locatie)

 

Rechtbank Overijssel

Sector Bestuursrecht

Zitting d.d. 16 november 2018

Aanvang: 12.00 uur

 

Zaakno.: ZWO 18 / 1212

 

Eiser : De heer R.J. Bakker wonende te Enschede

Gemachtigde: Jur. adv. J.P.E. Baakman

Verweerder : College/Gemeenteraad van Enschede

Gemachtigde: …………………………………..

 

M. de Bestuursrechter,

 

Door het Enschedese gemeentebestuur is op 21 juni 2018 een ongedateerde beschikking op bezwaar verzonden onder nummer BZ.1.18.0191.001 / 1800007760 aan dhr. Bakker (gemachtigde). Daartegen is tijdig gemotiveerd pro-forma en aanvullend beroep ingesteld.

 

De dato 18 sep. 2018 liet de Enschedese gemeenteraad (verweerder) een 12 punten tellend verweerschrift bij uw Rechtbank inkomen waartegen door Bakkers gemachtigde tijdig een puntsgewijze memorie heeft ingediend luidende :

 

1 Het mandaatbesluit-2018 waar de gemeente zich op beroept was niet bijgevoegd.

   Eveneens was niet bijgevoegd het Raadsdelegatiebesluit 2017

 

2 Niet wordt verwezen naar een eigen overweging in de heroverweging.

 

3 Een verslag c.q. PV van hoorzitting maakt onderdeel uit van het besluit. Het in gedeeltes

   toezenden van de beschikking frustreert de door de wetgever vastgestelde beroepstermijn.

 

4 De twijfels t.a.v. de onafhankelijkheid van de Commissie zijn reeds vervat in het

   beroepschrift en zijn niet weersproken in het verweerschrift.

 

5 Alle hoofdlijnen van het gesprokenen zijn niet in het verslag opgenomen *

 

6 De gemeenteraad heeft t.b.v. de hoorzitting m.b.t. de te nemen beschikking op bezwaar geen

   verweerschrift ingediend omdat - aldus de Commissie - de Commissie zelf de procedure

   bepaalt. De Enschedese bezwaren-commissie i.c.  bestaande uit ambtenaren van omliggende

   gemeenten hebben geen blijk gegeven kort te sluiten met de griffier van de gemeente. De

   verwijzing naar de pleitnota van de Enschedese ambtenaar is zonder kortsluitingoverleg met

   die raad slechts het vertolken van een eigen juridisch-strategische standpunt.

 

7 In het advies van de Commissie wordt niet verwezen naar de eigen voorgedragen en

   overgelegde pleitnota van reclamant Bakker* In vervolg daarop overlegt de behandelend

   ambtenaar ook niet het afschrift van geduide pleitnota aan uw Rechtbank.

 

8 Datgene wat in bezwaar en beroep is gesteld wordt zijdens eiser hier herhaalt.

 

9 In de stukken is wel een verwijzing naar de raadscommissievergadering opgenomen.

 

10 Zie o.a. hierboven onder punt 7

 

11 Datgene wat in bezwaar en beroep is gesteld wordt niet weersproken door de Enschedese

 gemeenteraad.

 

12 Het betreft geen uitbreiding van het wob-verzoek.

 

Zoals reeds geduid door Bakker in het beroepschrift heeft de gemeente Enschede ook nagelaten om afschrift van de beweerdelijke geplaatste advertentie in de TC-Tubantia te overleggen

 

De Enschedese gemeenteraad heeft ten onrechte de CD waarop de gemeenteraad het hoorzittingsverslag heeft opgenomen  niet aan uw Rechtbank overgelegd terwijl de Hoge Raad al op 20 december 2013 heeft overwogen dat onder stukken als bedoeld in artikel 8:42, van de Awb ‘mede zijn verstaan afdrukken van in elektronische vorm vastgelegde gegevens.

 

De Hoge Raad overweegt vervolgens op 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672 dat de verplichting uit artikel 8:42 Awb ook voor digitale gegevens geldt. Verder concludeert de Hoge Raad dat de strekking van artikel 8:42 lid 1 Awb  dat voor digitale gegevens geldt dat zij in beginsel alleen op de zaak betrekking hebben voor zover zij van belang en raadpleegbaar zijn met het oog op de aan de orde zijnde zaak. Deze gegevens vormen het op de zaak betrekking hebbende ‘stuk’, dat in de vorm van een afdruk of op een andere geschikte wijze ter beschikking moet worden gesteld. Daarbij is niet van belang of de desbetreffende gegevens worden ‘opgehaald’ uit één bestand of uit meerdere bestanden, waarvan akte .

 

Het ligt in de rede dat m.b.t. de vuurwerkrampzaak een parlementaire enquête zal worden gehouden. Eerst zal op 6 december 2018 in Den Haag een zogeheten voorzitting t.o.v. de 2e- Kamer Commissie Justitie & Veiligheid te Den Haag worden gehouden alwaar onderzoeker Paul van Buitenen zal worden gehoord en zijn onderzoeksbevindingen vervat in 1100 blz. tellende review zal toelichten. 

 

Tot zover in eerste termijn.   

Paul Baakman

Raadsman-gemachtigde 

........................................

 

De rechter deelde mede dat hij binnen 6 weken schriftelijk uitspraak zal doen.

 

 

Opm.: EMLS

Boven genoemde pleinotities moeten worden gelezen in samenhang met het gestelde in

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/

 

Zie ook: https://rudibakker.nl/

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 november 2018


Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/heden-vond-de-rechtszitting-plaats-bij-de-rb-overijssel-te-zwolle-in-de-vuurwerkramp-wvg-zaak/
« Laatste verandering: 17 November 2018, 10:31:59 door sylvius » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Antwoord #3 Gepost op: 17 November 2018, 12:13:40 »

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/(....)

Bij de ambtenaren zat de know-how bij de directeur van de Enschedese Bouwdienst de heer F. van Aggelen en bij de bestuurders alstoen bij wethouder en tevens loco-burgemeester van Enschede de heer mr. dr. E. Helder.  De heer Helder had een zware portefeuille en daarnaast was hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Twente en gelijktijdig ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Almelo en rechtbank Zwolle. De heer mr. Hoogmoed taxateur was ook rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Almelo.

 

Het is dan ook onbegrijpelijk waarom naast de heer Mans ook de heer Helder het Wvg-besluitvormingsproces van 1997 en de daarbij behorende stukken en informatie niet openbaar hebben gemaakt en niet hebben gemeld bij de Commissie Oosting, althans zulks valt niet te distilleren uit het eindrapport van de Commissie Oosting. In een eerdere hoorzitting heeft reclamant Bakker de Enschedese bezwaarschriften reeds verzocht om de heer Mans op te roepen om te verschijnen voor de Commissie om te worden gehoord en inlichtingen te verstrekken. Helaas is de Enschedese bezwaarschriftencommissie alstoen daartoe niet overgegaan.


Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Antwoord #4 Gepost op: 30 November 2018, 13:42:33 »

https://twitter.com/RudiBakker/status/1068250061593825280


Rudi Bakker
‏ @RudiBakker

Rechtbank Zwolle in tussen uitspraak: @Gem_Enschede moet opening van  zaken geven over geheime documenten en notulen(5 juni 1997) tussen oud  eigenaar H.S. en @Gem_Enschede mbt wet voorkeursrecht gemeenten in  aanloop naar #vuurwerkramp!


https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-uitspraak-in-wvg-c-q-recht-van-eerste-koop-zaak-waar-zijn-de-notulen-besloten-raadsvergadering-van-mei-juni-1997/
Citaat
  (...)
Nu het hoogst ongebruikelijk (“vreemd”) is dat van de besluitvorming door de Raad over het vestigen van een voorkeursrecht op percelen Enschede-Noord niets is terug te vinden, kan verweerder naar het oordeel van de Rechtbank niet volstaan met het verwijzen naar archiefonderzoek en het verwijzen naar gesprekken met collega,s. Verweerder dient inzichtelijk te maken hoe er in de archieven is gezocht (digitaal en/of handmatig) en welke dossiers (enkel) dossiers met verslagen van de raad en raadscommissie of tevens dossiers met betrekking tot uitoefening van het gevestigde voorkeursrecht en/of dossiers eigendomtransacties met betrekking tot de bewuste percelen en/of dossiers over de realisatie van de woonwijk Roombeek) hij heeft doorzocht. Daarnaast dient verweerder inzichtelijk te maken welke ambtenaren hij heeft benaderd. Zijn dit enkel ambtenaren die verslagen maken dan wel heeft verweerder tevens ambtenaren die zich destijds bezig hielden met grondtranacties en/of ambtenaren die betrokken zijn bij de realisatie van Roombeek benaderd? Ook dient verweerder extern te zoeken, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan het doorzoeken van dossiers van de notaris die betrokken is geweest bij de eigendomstransacties van de bewuste percelen waarop het voorkeursrecht is gevestigd. Eventueel z0u verweerder ook te rade kunnen gaan bij raadsleden uit die tijd.

Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-uitspraak-in-wvg-c-q-recht-van-eerste-koop-zaak-waar-zijn-de-notulen-besloten-raadsvergadering-van-mei-juni-1997/
(...)
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Antwoord #5 Gepost op: 18 Maart 2019, 08:38:00 »

https://twitter.com/RudiBakker/status/1107375432528261123

Citaat


Rudi Bakker
‏ @RudiBakker
11h11 hours ago

Uitspraak @RbOverijssel Zwolle #vuurwerkramp-Wet voorkeursrecht gemeenten zaak m.b.t. oud eigenaar H.S. en @Gem_Enschede: Beroep RJ Bakker gegrond verklaard!
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Antwoord #6 Gepost op: 19 Maart 2019, 09:25:34 »

https://twitter.com/RudiBakker/status/1107917400375263234
Citaat
Vandaag aansprakelijkheid stelling aan @Gem_Enschede en @Raad053 m.b.t zaak Wet voorkeursrecht gemeenten: Oud eigenaar H.S. en @Gem_Enschede per aangetekende post verzonden. #vuurwerkramp

Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4725


Bekijk profiel
« Antwoord #7 Gepost op: 8 April 2019, 17:36:02 »


http://enschede.1twente.nl/%E2%80%98getraumatiseerde%E2%80%99-directeur-se-fireworks-wil-geld-van-overheid/content/item?1127944

‘Getraumatiseerde’ directeur SE Fireworks wil geld van overheid

Gepubliceerd: Maandag 08 april 2019 08:32
‘Getraumatiseerde’ directeur SE Fireworks wil geld van overheid

De directeur van het ontplofte S.E. Fireworks wil de overheid aansprakelijk stellen voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Hij richt zich op de gemeente Enschede, maar ook op de centrale overheid alsmede enkele advocaten, die zijn belangen niet goed zouden hebben behartigd na de ramp.

Juridisch adviseur Paul Baakman uit Haaksbergen bevestigt dat hij de voorbereidingen doet voor een claim, die volgens hem ‘amper nog te becijferen is’. Hij denk zelf dat die claim in de miljoenen kan lopen. Het kan nog wel een jaar of langer duren voor het daadwerkelijk tot een zaak komt. Baakman zal dat dan overdragen aan een nog te zoeken advocaat.

'Te getraumatiseerd’
Het gaat in eerste instantie om de kosten voor het verlies van het vuurwerkbedrijf. Volgens Baakman is het toenmalige directeur Rudi Bakker nu pas duidelijk geworden dat die schade nooit door zijn advocaten bij zijn bedrijfsverzekering is ingediend. Zelf was hij niet in staat dat te doen, zegt Baakman. „Te getraumatiseerd en volledig in beslag genomen door de strafzaak die tegen hem diende.”

Daarnaast houdt Baakman de overheid aansprakelijk voor zakelijke misleiding, toen Bakker met zijn compagnon de exploitatie van S.E. Fireworks overnam. Baakman: „Pas recent hebben wij ontdekt dat de gemeente sinds 1998 al het recht had van ‘eerste koop’ op het complex, vanwege toekomstige renovatieplannen van de wijk. Bakkers huurcontract dat tot 2002 zou lopen, was daarom veel minder waard dan de investering die hij pleegde. Op die manier was hij er nooit aan begonnen.”

De stukken die dat voorkeursrecht bewijzen zijn echter bij de gemeente kwijtgeraakt, zegt Baakman. De gemeente is daarvoor inmiddels aansprakelijk gesteld.

Derde poging tot herziening
Bakker vecht ook voor een herziening van zijn strafzaak, waarin hij met zijn mede-directeur Pater tot een jaar cel is veroordeeld voor dood door schuld. Bij de ramp kwamen 23 mensen om. Het is de derde poging tot herziening. Bakker beroept zich nu op een rapport van klokkenluider Paul van Buitenen uit Breda, die meent dat de overheid en justitie de rechter hebben misleid om de schuld van de explosies bij S.E. Fireworks te leggen en niet bij de overheid.
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 674


Bekijk profiel
« Antwoord #8 Gepost op: 8 April 2019, 18:35:37 »

Centraal bij de beschuldiging van Bakker stond dat hij de milieuvergunning voorschriften (max. hoeveelheden, terugplaatsen na werkzaamheden en plaatsen van opslag) zou hebben overtreden.

Niemand wenste te lezen dat in die vergunning stond dat de cdt. brandweer nog adviezen moest uitbrengen. Verpakt vuurwerk is immers geen milieuprobleem (ja, pas bij afsteken dat is normaliter ergens anders).
Uit zijn (cdt. brw.) verklaringen in de civiele zaak van Grolsch bleek, dat hij pas werk wenste te maken van de wettelijke voorgeschreven gebruiksvergunningen nadat er een milieuvergunning was aangevraagd.
Dit terwijl het verboden was zonder een dergelijk vergunning een dergelijk bedrijf te voeren.
Had men dat Bakker ten laste gelegd dan was het verzaken van dergelijke wettelijke plichten, door cdt-en, regio- en gemeentebesturen  'all over the place' blootgelegd; inclusief het falen van toezicht door de Inspectie (IBR).

In strijd met de wet (gemeentelijke verordeningen) maar wel zo 'makkelijk'. Hij ging vlak voor de ramp met pensioen en zijn opvolger deed ook niets daaraan.
Dus Russische roulette met de bevolking met, naast het gemeentebestuur, ook de Inspectie (minister) als belangstellend instemmend toeschouwer: zij hadden die 'luiheid' en die van henzelf bij de wettelijke taakuitvoering van de cdt. tijdig moeten ontdekken!

De cie. Oosting wenste dit over het hoofd te zien: d.w.z. wel werd het ontbreken van de gebruiksvergunningen vermeld (deel A) maar de daarop te trekken dramatische conclusies zijn 'gewist', of in het 'niets' opgelost.
In heel NL bleken/blijken immers die specifieke brandveiligheid vergunningen 'grootschalig' te mankeren!

Allemaal in hetzelfde schuitje dan maar....ja, wel vuurwerk het land uit; men kan er niet op rekenen dat de bevolking zich opnieuw laat belazeren.
« Laatste verandering: 8 April 2019, 18:39:21 door Fred Vos » Gelogd
Pagina's: [1] Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!