[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
De activerings e-mail gemist?
8 Augustus 2020, 07:42:11

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
8345 aantal berichten in 697 topics door 143 geregistreerde leden
Nieuwste lid: UteTribble
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  Actueel
| | |-+  2e kamer wil nieuw onderzoek
« vorige volgende »
Pagina's: [1] 2 Omlaag Print
Auteur Topic: 2e kamer wil nieuw onderzoek  (gelezen 1273 keer)
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 826


Bekijk profiel
« Gepost op: 29 November 2019, 22:27:37 »

Naar aanleiding van het verzoek vanuit de 2e kamer om de Stichting Maatschappij en Veiligheid een onderzoeksvoorstel in te laten dienen, schreef ik betrokkenen het volgende:

Citaat
Geachte leden van het bestuur, geachte 2e kamerleden,

Ondergetekende is, vanaf de tijd direct na de ramp, als kritisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige actief geweest.

Uw mogelijke onderzoek, in opdracht van de 2e kamer, naar wel of niet te trekken lessen uit die ramp, heb ik uit de media vernomen.

In de eerdere onderzoek benaderingen mis ik, al van het begin, de onderliggende oorzaken; deze zijn juist v.w.b.het dramatisch  verzaakt gedrag, te ontdekken vanuit de toen heersende wettelijke voorschriften te hanteren als objectieve criteria.
De rapporten noemden nog wel een afwezige Gebruiksvergunning maar trekken daaruit geen enkele conclusie; v.w.b wettelijk advies- en handhaving verzaking.
Bovendien verzweeg men de hierbij zeer belangrijke Brandbeveiligingsverordening; met ook daarin een andere Gebruiksvergunning en gezamenlijke handhavingsvoorschriften.

Voor de doelstelling van uw Stichting en in het maatschappelijk belang wil ik u met nadruk wijzen op het feit dat de eerdere en latere (brand)rampen precies diezelfde oorzaken bevatten!
De samenleving staat dus voor brandrampen onvoorzienbaar nog steeds op scherp! (Al is het 'grote' vuurwerk bij de buren gelegd.)

Als uw onderzoek probleem zie ik, dat, indien u het 'historisch' openbaar beschikbare onderzoeksmateriaal als bron gaat gebruiken, u die bronnen primair moet controleren op een juiste verzameling van uit de wettelijke taken voortvloeiende objectieve gedragscriteria en hun tijdige uitvoering daarvan.

Door alle 'officiële' onderzoekers zijn de wettelijke actoren van de Brandweerwet 1985 en de gemeentelijke verordeningen (meervoud!) die, in samenhang, de brandweerzorg moeten waarmaken, buiten beoordeling gelaten!

Zelfs kon een van die (hoofd)actoren, te weten de minister van BZK (IBR) doorslaggevend sturing geven aan de aard en inhoud van alle Inspectieonderzoeken (en daarmee dus de inhoud van 'Oosting'!) bepalen.

Na hun 'waarneming', zonder enige conclusie(!), dat de brandweer Enschede 'geen preventieve activiteiten had ontplooid' t.b.v SEF vooraf aan 13 mei 2000, werd dit in de gezamenlijke feiten verzameling slechts in de inleiding opgenomen; waarop de IBR niet meer voorkwam in dit feitenonderzoek (Deelreconstructie Cluster 1).
Wettelijk/formeel was deze waarneming ook nog kwalijk onjuist; die (brand)preventieve adviestaak lag immers sinds 1985 bij de regionale brandweer.

Hiermee was feitelijk het schandalige antwoord op de toen prangende vraag al gegeven:

"Hoe kan zo'n ramp in een beschaafde rechtsstaat, met schending van fundamentele mensenrechten, plaatsvinden?"
Men had de belangrijkste en exclusieve taken van de wettelijke brandweerzorg verzaakt; dat vraagt toch om rampen!

Met als uiterst cynische consequentie: dat dit ook de eigen repressieve personeelsleden de dood injoeg; doordat daarmee logischerwijze ook de schakel 'preparatie' werd verzaakt. (Dit raakt uiteraard ook de wettelijke zorg vanuit de Arbo-wet; maar ook dat interesseerde 'officieel' ook nog eens niemand.)

Als 'stilzwijgende' uitzondering werden door de IBR slechts de op 13 mei 2000 opgetreden repressieve brandweerlieden beoordeeld; niets vooraf qua brandweerzorg.
Elke 'kenner' weet dat dergelijk repressief optreden aan het eind van een 'veiligheidsketen' plaatsvindt, waarbij de eerdere schakels het succes van dat optreden vrijwel geheel (moeten) bepalen. Die schakels vallen onder het begrip:'brandpreventie'.

Juist deze specifieke en exclusieve eerdere 'schakels' zijn dus voor taakuitvoering van de de wettelijke brandweerzorg verzaakt en daarop ook nog buiten achteraf onderzoeksbeoordeling gehouden!
Dit, onder meer, door die noodzakelijke resultaten impliciet te laten binnen daarop gelijkende activiteiten; dus binnen andere, niet specifieke brandweerzorg, wetten en zorg. Dit dan vooral onder de daartoe nooit 'geschikte' (zie de respectievelijke memories van toelichting) milieuwetgeving.

Ik wil u dan ook ongevraagd adviseren om uw onderzoek aan te vangen met een taken inventarisatie van alle wettelijk actoren binnen de brandweerzorg; onder de toen heersende wetten en gemeentelijke verordeningen(!).
Daarin vindt u dan ook, de tot nu toe, geheel en al verwaarloosde, en 'officieel' genegeerde, handhavingstaken.

Zodoende verwacht ik dat u dan, zeker ook met beschikbare en ernstig waarschuwende IOOV rapportages van de afgelopen 15 jaar, m.b.t. de ernstige gebreken in de uitvoering van de wettelijke brandweerzorg, niet in het minst v.w.b. de herhaald vastgestelde gebreken in bestuurlijke aansturing, de juiste onderzoeksdoelen kunt stellen.

Hierbij zal u ook blijken dat de ook later vastgestelde ernstige taakverzaking problemen wel zijn gerapporteerd; maar niet, verantwoord op de te volgen 'reparatie', zijn beoordeeld door de verantwoordelijke ministers en/of de gemeenteraden.

Samenvattend zie ik dus dat na (brand)rampen de officiële onderzoekers 'de kunst van het weglaten' praktiseren; terwijl dit  tussentijds wel aandacht krijgt.
Dat  duidt dan op onbekwaamheid en/of kwader trouw.

Ik wil u daarbij nadrukkelijk ook wijzen op het feit dat de IOOV (de minister van JenV) ) in 2015 zich nog voornam om de gehele 'keten' van de brandweer op kwaliteit van uitvoering te onderzoeken; maar ongemotiveerd zich daarop beperkte tot een slechts kwantitatieve beoordeling van dan slechts de repressieve schakel.
Ook daarvan waren de uitslagen, bij een strakke vergelijking met de bestaande wettelijke criteria (die werd vermeden), dramatisch.

Als bijlage stuur ik u een onderzoeksrapport van mijn hand; hetgeen u desgewenst kunt gebruiken ter verificatie/falsificatie van uw eigen onderzoeksinspanningen.

Met verschuldigde hoogachting,


Drs. F.W.J. Vos
« Laatste verandering: 29 November 2019, 22:30:41 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 826


Bekijk profiel
« Antwoord #1 Gepost op: 14 December 2019, 10:38:56 »

Dit stuur ik naar de Stichting Maatschappij en Veiligheid:

Geachte bestuursleden,

Buiten de door mij herhaald genoemde onverantwoorde en in strijd met de mensenrechten verzaking van de wettelijke brandweerzorg, met nog steeds openbare gevolgen bij brand elders(!), als 'de' oorzaak voor de ontwikkeling van de brand(jes) tot ramp, geeft ik hier nog een voorbeeld van verdoezeling van ontstekingsoorzaken voor de explosie met witte wolk van 15:00 uur.

Dit is van belang omdat de uitstoot van die explosie diverse brandjes op en rond SEF veroorzaakte.
Deze kunnen dan weer, naast druk/wrijving/zelfontsteking, ontstekingen in de omringende opslag hebben veroorzaakt en daarmee de totale 'ramp' ontwikkeling hebben ingeleid.

Kort na de ramp viel mij al op dat het officiële onderzoek (uitgevoerd door TR, NFI met allerlei andere bedrijfjes) het niet zo nauw nam met feitenverzameling en analyse.
Oosting maakte er daarop helemaal een potje van in zijn rapport en vooral ook nog in de '40 vragen en antwoorden' voor 'het publiek'.

Binnen het genormeerd (NFPA 921) brandoorzaak onderzoek, mag een onderzoek slechts tot een enkelvoudige oorzaak, op een toetsbare feiten reconstructie(!), concluderen; indien men daarin alle technisch mogelijke andere oorzaken, die ook al de feiten kunnen verklaren(!), op bewijs kan uitsluiten! (Successieve eliminatie, heet dat.)

Op de foto's en filmbeelden van voor en na de ramp analyseerde ik de feitelijke sporen daarop zichtbaar. Eenieder kan dat dus toetsen.

Dan viel mij op, in vergelijking van een eerdere groepsfoto voor een uitje van personeel en een foto van Van Willegenburg, dat C1 (C1a. C1b. C1c. of ook wel: C1, C16 en C17 genoemd!) diverse sporen droeg van brand/explosie in die ruimten; vooraf aan de opkomst van de brandweer!
Voor serieus onderzoek betekent dat, dat zeker niet alleen de opengeslagen deuren van C2 (tweezijdig) en C4 van belang waren voor het vinden van een 'plaats van brandoorsprong' op die dag!

Mijn aandacht werd ook getrokken door het feit dat de rookgas afvoerpijp duidelijk zichtbaar op het dak van C17 (CV-ketel en opslagruimte) op de groepsfoto van SEF personeel, was verdwenen!
En dat geen van de onderzoekers daarover reppen /wilde reppen!  (Zelfs ook niet de wilde schreeuwers die toch wel van alles roepen op de media.)
Ook zag ik een merkwaardig door geweld omgebogen aluminium dakrand en rooksporen boven de gesloten deur van C17. (Voor eenieder te zien op de foto's van Van Willigenburg.)

Voor serieuze onderzoekers en voor waarheidsvinding was/is negeren van sporen een 'doodzonde' en dat is bij opzet bedrog/misleiding; dus zocht ik toestemming van het OM en de politie om ter plaatse naar (aanvullende) sporen te zoeken.
Die toestemming verkreeg ik hartelijk via AG Welschen en inspecteur Kamperman. Zij hadden dus (toen) in mijn richting niets te verbergen.

Op het terrein en de betonnen vloer van C17 vond ik een (40 cm.) boven de vloer nog uitstekende gasleiding, die opvallend met kleine gaten was geperforeerd; met daarnaast een waterleiding (brandhaspel en sprinklerinstallatie) die lokaal(!) was verhit en lokaal lek was geraakt.
De brandhaspel etc. was al 'spoorloos' geruimd evenals de CV ketel en de leidingen daarvan. (C17 was tijdens de ramp afgeschermd door het betonnen dak; dat pas later is geruimd.)

Ik heb deze als 'stukken van overtuiging' afgezaagd en met toelichting ingeleverd bij het politie/OM.
Enige weken later lag een kleiner stuk van de geperforeerde gasleiding weer weggegooid op het terrein; toen nam ik dat maar mee naar huis.

Toen Oosting rapporteerde verwees de cie., voor technisch onderzoek, naar het NFI rapport. Daarin vond ik opvallend genoeg echter niets(!) hieromtrent.

Bij dat NFI rapport behoorde een reeks van deelrapporten met daarbij weer andere rapporten als bijlage.
Een belangrijk rapport vond ik destijds, naast het NLR rapport over de explosie 'vuurbol zo groot als een boom' en 'zo groot als een huis', waarop een getuige de daarop verschijnende witte paddestoelwolk  filmde; vanaf en (hoge) flat voorbij Grolsch, het Gastec rapport. Dit nauwkeurig vast te stellen op 15:02 uur; dus binnen een klein aantal minuten min/plus rond dat tijdstip.

Deze feiten waren/zijn dus allemaal objectief toetsbaar, maar werden massaal en allemaal evenzo voor een precieze reconstructie genegeerd; ook in de rechtszaken en in de media!

Vooraf aan 15:00 uur: ontstoken vuurwerk op het terrein van SEF; gevolgd (rond 15:00 uur) door een sterk rommelend geluid en een vuurbol met daarop een ook plotseling opstijgende grote witte wolk.

Op grond van zo'n 30 onafhankelijk getuige verklaringen, werd de locatie, vanwaar deze toch dreigende verschijnselen op het terrein van SEF dan objectief al  ontstonden, door het NLR nauwkeurig geplot:
op het open terrein tussen C17, C2 en C4 en de containers Mavo boxen (richting Thole).

Deze verschijnselen werden gevolgd door vele waargenomen brandjes op SEF en in de omgeving (Tollenstraat, Thor, spoorlijn en dus ook (mogelijk) onder de containers).

Waar vinden de aandachtige lezers, die zogezegd gesteld zijn op waarheidsvinding, deze feiten; die toch zeker objectief en verklarend zouden moeten zijn voor de latere ontwikkeling van de ramp in officieel onderzoek?
Zelfs op de (sociale) media gooide men ' in zogenaamde waarheidsvinding' alles op een hoop.

Vaak ging het over 'de explosie' maar het waren er 'tig'; waarvan 2, als in omvang en tijd samengesteld clusters, hele grote. Maar die waren technisch dan weer: 'secundair' (hoog in de lucht).

Binnen het officiële onderzoek werd door een deelrapport (ook van en NFI ambtenaar) een Gastec rapport ingebracht.; onderzoek naar een veilliggestelde CV- ketel (uit C17; maar dat werd niet vermeld!).
Valselijk werd die ketel dan besproken in het hoofdrapport alsof deze ooit in C2 was geplaatst!

Dus bleef C17 als op feiten (vele sporen) niet te loochenen 'plaats van brand/explosie oorsprong' 'systematisch' onder het tapijt geveegd'.

Gastec rapporteerde uitgebreid over de CV-ketel (bemoeide zich niet met de plaats waar deze ooit hing) en die objectieve rapportage gebruikte ik voor mijn verdere waarheidsvinding in een rapport:

Citaat
"Het 2e ‘scenario’, binnen de justitieel (NFI) van fictie tot feit verheven ‘brand en explosie in C2’ (de ketel hing in C17! ; FV), gaat over eventuele defecten aan installatie of apparatuur:
5.1.2 Defect aan installatie of apparatuur
Er is onderzoek verricht naar het technisch falen van apparatuur c.q. materialen en installaties. Van de elektrische installatie is zeer weinig teruggevonden.
De onderzochte restanten hiervan en van veiliggestelde apparatuur waren dermate beschadigd dat hiervan niet meer kon worden vastgesteld of deze de brand
konden hebben veroorzaakt. Voor zover dat nog mogelijk was heeft dit onderzoek geen aanwijzingen opgeleverd voor een (oorzaak; FV) van de brand in C2.
Aan de gasinstallatie zijn, voor zover nog vast te stellen, geen defecten geconstateerd.”

Het deelrapport van een NFI ambtenaar blijkt, bij controle,  de conclusies van Gastec ook nog te hebben verknipt! Ik rapporteerde dan ook:

"Een niet ingewijde lezer zou kunnen/moeten denken dat ‘de’ gasinstallatie dan ook in C2 was geplaatst; echter niets is minder waar!
Die was opgehangen in C17 (oftewel C1c) en, na demontage en transport, elders onderzocht door commercieel ingeschakelde Gastec onderzoekers.
Maar desondanks, de gas installatie wordt onzorgvuldig en voor locatie onwaar besproken in het hoofdrapport onder: “5. Brand en explosie bewaarplaats C2


Over het gehele complex verklaart een andere, brand technische, onderzoeker van het NFI echter:
“Resumerend kan worden gesteld dat op basis van het PD onderzoek, geen locatie kan worden aangegeven waar zich een eerste brand heeft ontwikkeld.
Met andere woorden, een eenduidig definieerbare primaire brandhaard kon niet worden aangetoond.”
]
Ook hiermee was al definitief ‘justitieel’ aangetoond dat er brandtechnisch op sporen geen enkel technisch (noch tactisch!) bewijs was voor een 1e brand in C2!
Maar op fantasie en wensconclusies kon Oosting (en kon men ook binnen de rechtspraak) het gaan hebben over een brand in C2, ook nog door een 'brandstichter' of andere 'onbevoegden'; waarvoor geen enkel technisch of tactisch bewijs was; terwijl dat er overtollig bewijs was voor brand/explosie C17 en daar vlak naast(!).

C17, en het terrein daar vlak naast, werd dus voor ruimschoots beschikbare bewijs (30 getuigenverklaringen en onweerlegbare sporen) domweg genegeerd en daarop, dan op pertinente onwaarheden, weggeredeneerd voor een forensisch eerlijk resultaat. Dit dus ondanks de vele objectief beschikbare bewijzen voor brand/explosie rond 15:00 uur aldaar.
Hier moet men niet alleen een vermoeden van 'complot', of abjecte onbekwaamheid, denken, maar mogelijk ook van 'collectieve bevangenheid'; een combinatie lijkt ook wel mogelijk  als verklaring.

Over de gasinstallatie vermeldde het brand technisch deelrapport F (NFI) valselijk slechts nog:
“In deze rapportage (Gastec; FV) wordt het volgende gesteld:
Er kan worden geconcludeerd dat in de restanten van het cv-toestel geen defecten zijn aangetroffen waaruit het ontstaan van de brand kan worden verklaard
.”

Wat ook deze NFI rapporteur selectief weglaat, is, het meteen daaropvolgende en oorspronkelijk tekstueel aansluitende(!), onder diezelfde Conclusies (Gastec):

“ Wel brengt de aard van dit open cv-toestel met zich mee dat als er brandbare of explosieve stoffen in de lucht aanwezig waren, deze eenvoudig door de waakvlam kunnen zijn ontstoken.
Ook het ontsteken van deze stoffen door een vonk bij een elektrische schakelactie van het cv-toestel is in principe mogelijk.”

Als de cv-ketel mogelijk een explosie kan veroorzaken dan is er een feit van algemene bekendheid dat een (verbrandings-) explosie daarop ook brand kan veroorzaken.

Brandsporen (en explosiesporen) waren er te over in/op C17; behalve voor de justitieambtenaren van het NFI en de politie.

Het lijkt nu dan ook van belang voor de waarheidsvinding om de inhoud van het Gastec rapport opnieuw nader te analyseren om de misleidend onware presentatie van het NFI hoofdrapport, over een gasinstallatie in C2, achteraf te corrigeren; voor een op waarheid verbeterde kennispositie in rechtshandhaving. (Dit vindt dan ook verder plaats in mijn rapport; eerder aan u gestuurd; FV).

Met verschuldigde hoogachting,

Drs. F.W.J. Vos
« Laatste verandering: 14 December 2019, 11:31:48 door Fred Vos » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #2 Gepost op: 14 December 2019, 11:22:51 »

Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 826


Bekijk profiel
« Antwoord #3 Gepost op: 14 December 2019, 12:27:24 »

@ Sylvius

Bedankt! Prachtige scherpe foto! Nu zie ik pas goed dat de deur van C1a. en van C17 van onder af totaal geblakerd is?

Belangstellende lezers moeten voor de schade aan C17 wel even 'schuiven' tot dit in beeld komt.

Om te zien dat de CV rookgasafvoer weg is van het dak zou u de 'referentie' (foto uitstapje personeel) kunnen plaatsen?

De afvoer was ongeveer 2 meter van de gevel (in dak tussen C16, C17) ongeveer anderhalve meter hoog daarbovenuit; dus links van de C17 deur en iets aan de rechterzijde van het (C16) raampje.

Het lijkt er op dat de deur van C1 heeft opengestaan bij de brand in C2! Dat zou betekenen dat er iemand met sleutels, voorafgaande aan de gebeurtenissen ook in C2,  toegang heeft gehad!
« Laatste verandering: 14 December 2019, 14:26:57 door Fred Vos » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #4 Gepost op: 14 December 2019, 16:14:02 »Het lijkt er op dat de deur van C1 heeft opengestaan bij de brand in C2! Dat zou betekenen dat er iemand met sleutels, voorafgaande aan de gebeurtenissen ook in C2,  toegang heeft gehad!


lijkt het wel op
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #5 Gepost op: 14 December 2019, 16:14:54 »

we dachten dat het dakleer in de fik had gestaan
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 826


Bekijk profiel
« Antwoord #6 Gepost op: 14 December 2019, 18:36:45 »

we dachten dat het dakleer in de fik had gestaan

Als ik mij goed herinner werd dat kort na 15:00 uur, met de witte wolk, ook waargenomen vanuit het brandweer verkenningsvliegtuigje (bos- en heidebranden).
Als ik al de getuigen waarnemingen achter elkaar denk voor een chronologische reconstructie (ik schreef deze in mijn rapport), dan past ook de dakbrand bij de explosieve vuurbol, waargenomen om 15:00 uur: 'zo groot als een huis' of ook: 'zo groot als een boom'.
Een van beide beschrijvingen was van een getuige die daarop de witte wolk ging filmen; vanaf zijn flat achter/naast Grolsch.

Deze dakbrand was dus 1 van de vele branden/brandjes die, direct na de vuurbol en witte wolk, ontstond; deze brand werd niet meer waargenomen door de arriverende blussers.
Qua materiaal ook niet echt zelfonderhoudend; qua horizontale(!) brandvoortplanting.

« Laatste verandering: 14 December 2019, 18:47:32 door Fred Vos » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #7 Gepost op: 14 December 2019, 19:28:23 »de drempel lijkt ook door vuur aangedaanGelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #8 Gepost op: 14 December 2019, 19:29:50 »

ander soort slot /sleutel dan die van de bunkerdeuren
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #9 Gepost op: 14 December 2019, 19:42:08 »

je ziet verticale strepen vanaf dakrand naar beneden lopen-  lijkt lekkend  teer. Maar bij de deur is anders

Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #10 Gepost op: 14 December 2019, 19:46:02 »

maar dan moet iemand die deur hebben open gehad op moment dat vlammen naar buiten sloegen
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 826


Bekijk profiel
« Antwoord #11 Gepost op: 14 December 2019, 20:23:57 »

je ziet verticale strepen vanaf dakrand naar beneden lopen-  lijkt lekkend  teer. Maar bij de deur is andersJa, Sylvius. Kijk ook naar de bovenkant.....Als we deur deur (deel) opengedraaid voorstellen....

Maar ook de onder verkleuring van de deur (C17) met de aangetaste dakrand en zwarte rooksporen van de deuropening...

Geen redelijk mens kan toch zeggen dat hier geen brand/explosie geschiedenis lag' vooraf aan de opkomst van de brandweer en waarbij de deuren van C1 en C17 enige tijd open moeten zijn geweest tijdens die eerdere gebeurtenissen....en dan beweren: de brand is begonnen in C2.....over C1 en C17 en op het dak van de Mavo boxen, de loods H en terrein Thole en de spoorlijn een de Tollenstraat doen we domweg het zwijgen toe....
Het NLR met 30 getuigen.......ophoepelen! En de Cv-ketel van Gastec zetten we gewoon ook maar in C2......Oosting, de gemeenteraad en de burgers in Enschede geloven dat echt wel... dat deze CV ketel volgens Gastec wel degelijk brand of explosie heeft kunnen veroorzaken knippen we bij het NFI gewoon weg.....wie maakt ons wat?

Door de sporen ook aan de buitenkant te negeren.....er was die dag niemand op het terrein.....want we zagen op een luchtfoto om 12:00 uur genomen toch immers ook nog niemand?

"Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of shit!"
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #12 Gepost op: 14 December 2019, 20:34:48 »

zou het roetspoor links van de deur van C1, rechts van de C2, op foto boven het hoofd van Willy Pater, veroorzaakt zijn door een vlamtong die van beneden naar boven ging? Lijkt het wel op.  Volgens Crimo is het spoor van door  kortsluiting in contactdoosje boven de deur van de C2 ontstane steekvlam.  Wat mij sterk lijkt.
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 826


Bekijk profiel
« Antwoord #13 Gepost op: 14 December 2019, 22:49:10 »

zou het roetspoor links van de deur van C1, rechts van de C2, op foto boven het hoofd van Willy Pater, veroorzaakt zijn door een vlamtong die van beneden naar boven ging? Lijkt het wel op.  Volgens Crimo is het spoor van door  kortsluiting in contactdoosje boven de deur van de C2 ontstane steekvlam.  Wat mij sterk lijkt.

Indien het een lange hete vlamtong zou zijn geweest Sylvius, dan moet er een snel brandende brandstof  (dan vloeistof?) zijn op straatniveau (kan natuurlijk wel daar zijn uitgeworpen uit C2) en dan ontstaat er, waar een vlam een muur raakt, juist geen roetspoor!
Er ontstaat dan, naast en boven een dergelijke vlam, roet. 'Schoonbranden' dan; zeg maar.  Dit lijkt me veroorzaakt door een lokaal verhit (ontstoken) maar verder slecht brandend voorwerp (karton/hout?).

Indien de deur tijdens een brand inderdaad open heeft gestaan krijg je ook lokaal een rustige luchtstroming ('dode hoek' achter de deur).
En is er iets dat roetend brand bij een wand, dan zal altijd de opstijgende roet/rook tegen die wand worden gedrukt.
Het lijkt mij dat er aan de hoek van de gevel ook iets bevestigd was (lamphouder?). Die foto van het personeelsuitje zou hierbij kunnen helpen....

Hoe dan ook, officieel onderzoek dat al deze sporen moet beoordelen en in een enkelvoudige hypothese moet kunnen onderbrengen; vooraf aan het benoemen van een oorzaak en een gereconstrueerde ontwikkeling in de tijd.

Onderzoeksmethodologisch is dit een grof schandaal. Dat dit officieel niet werd ontdekt/gecompenseerd door al die 'deskundigen' en die juristen (OVJ's, advocaten en rechters).......'pappen en nathouden' ...more days more dollars... 

En dat is de staat van onze rechtsstaat........

Nogmaals, het gaat er natuurlijk om een brandoorzaak vast te stellen en eventueel boosdoeners of schuldigen, aan het ontstaan van die ontsteking, ter verantwoording te roepen, maar deze onbeschaafde ramp ontwikkeling na een ontsteking hangt af van de wettelijke zorg door brandpreventie en die is geheel en al verzaakt!

Het traject m.b.t. het noodzakelijk bewijzen van een verantwoordelijkheid voor een ontsteking is methodologisch onbegrijpelijk en ook stupide uitgevoerd. Dat baart mij maatschappelijk grote zorgen.
Dit ook na jarenlang onderzoek in brandzaken; dat ook wel voor brandverzekerden.

Maar dat door verzaking van betaalde en wettelijk voorgeschreven brandweerzorg een ontsteking (of meerdere) - waar dan ook - tot dergelijke een ramp kan leiden is uitermate onbeschaafd en ook nog in strijd met de mensenrechten.

Enschede heeft daar helaas en toevallig een zware tol voor betaald; maar dan al die verloren/misleide rechtszaken.....wat een onnodige verspilling van levenskwaliteit.

De jaren na de ramp informeerde ik direct en vrijwillig justitie en de advocaten (ook 'civiel').....'don't call us we call you....'  Niet dus.

Nu probeer ik nog de nabestaanden en de 'blussers', ook de overledenen onder hen(!), te verdedigen; tegen uitermate valse en smerige beschuldigingen t.a.v. hun optreden in een 'aangifte'. Er is ook niemand anders die dit doet.
Zij worden, op volstrekt onoordeelkundige en oneerlijke wijze ervan beschuldigd: met bluswater de ramp opzettelijk (zogenaamd tegen beter weten in) te hebben veroorzaakt......hoe pervers kan/mag iemand 'openbaar' denken?
Zogenaamd zomaar iets fout doen (zonder enig bewijs of toetsbare onderbouwing!) en daarmee ook eerst je eigen leven en dat van je collega's in gevaar brengen.....?

De geile wreedheid om voor wat eigen publiciteit (en geld) mensen, op technisch en wetenschappelijke bluf en onwaarheid, te degraderen, kent dan ook kennelijk geen grenzen. De ramp na de ramp; zeg maar.

Het begrip 'klokkenluider' heeft, sinds enige tijd, een voor mij volstrekt onverteerbare smaak gekregen. Het blijkt slechts een kritiekloze papegaai van slecht opgeleide en/of karakterloze bluffers te kunnen zijn.
Het door mij naïef veronderstelde idealisme blijkt onvindbaar te zijn voor mij.

NB: Het verhaal van de beide politieagenten staat hier helemaal los van en dat hadden ook zij, uit zorgvuldigheid, zo moeten laten. Ik weet van de weduwe en denk het te weten van de beide integere politiemensen dat zij de wilde uithalen naar derden niet begrepen/hebben kunnen volgen op hun eigen 'klokkenluiden'.

« Laatste verandering: 15 December 2019, 13:08:10 door Fred Vos » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 4873


Bekijk profiel
« Antwoord #14 Gepost op: 15 December 2019, 18:30:45 »

Roetspoor afkomstig uit de C1

Gelogd
Pagina's: [1] 2 Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!