[EnschedeRamp] Forum

Enschede 13 mei 2000 => Stadhuis => Topic gestart door: sylvius op 18 December 2012, 17:28:24Titel: Nieuwjaarsbijeenkomst
Bericht door: sylvius op 18 December 2012, 17:28:24
http://www.enschede.nl/repository/09252/

Citaat
(http://www.enschede.nl/images/galleria/home/Nieuwjaarsbijeenkomst_2012-2013.jpg/)

Stadhuis
Op woensdag 2 januari van 20.00-22.00 uur wordt in het Stadhuis, Langestraat 24, de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Enschede gehouden.
Burgemeester P.E.J. den Oudsten nodigt u hiervoor namens het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van harte uit.

Met u willen we graag het jaar 2013 inluiden en stilstaan bij wat de stad u en ons gaat brengen in dit nieuwe jaar.
Graag tot ziens op 2 januari!


Titel: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst
Bericht door: sylvius op 2 Januari 2013, 20:45:25
Ben er even geweest  :o


Titel: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst
Bericht door: sylvius op 6 Januari 2013, 15:58:43
http://www.enschede.nl/repository/09155/

Citaat
Nieuwjaarsspeech burgemeester Den Oudsten

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari sprak burgemeester Den Oudsten zijn nieuwjaarsspeech uit.

(http://www.enschede.nl/images/Nieuws/Peter_den_Oudsten.jpg/quarter_width.jpg)

http://www.college.enschede.nl/nl/00007/blog/00035/

Citaat
Nieuwjaarsspeech
Geplaatst: 03 jan 2013

Beste mensen,

Wat fijn dat u er vanavond weer bent. Laat ik beginnen met u en alle inwoners van onze gemeente, van Twente en onze Duitse buren namens de gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en alle ambtenaren een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2013 toe te wensen.

Gelukkig is ook dit jaar de jaarwisseling rustig verlopen. Het hoort bij onze gastvrije stad dat we met zijn allen feest kunnen vieren. Ruim een week geleden waren we gastheer van het Glazen Huis. Meer dan 500.000 mensen bezochten Enschede en de opbrengst van alle acties in stad, regio en land laat een fantastisch resultaat zien. Ik ben trots op mijn stad en regio waarin zoveel mensen zich hebben ingezet om de babysterfte in de wereld te verminderen. Deze inzet is het echte resultaat. Een beroep op solidariteit van de Enschedese bevolking is nooit voor niets. Er was een sponsorloop in Borne, een run in Vriezenveen, medewerkers van ambulance Oost zetten zich in, leerlingen uit Hengelo wandelden naar Enschede om hun donatie in te leveren en scholieren in Almelo lieten zich ook niet onbetuigd. Dit is pas onbegrensd noaberschap.

Het afgelopen jaar heeft ons veel gebracht; een kleine greep daaruit:

∑        Om te beginnen met Jorien ter Mors, schaatskampioen en opgegroeid in Enschede.

∑        Ons Rijksmuseum Twenthe kan verder, zo heeft de Tweede Kamer besloten. Het Nederlands Symfonieorkest en de nationale reisopera hebben het zwaar gehad. Door ondernemerschap en  steun van de provincie heeft het orkest een nieuwe toekomst. Een andere Reisopera dan voorheen is opgestaan uit de radicale bezuinigingsoperatie van de regering.

∑        Ondanks de recessie telt Enschede een indrukwekkend aantal bouwputten. De eerste steen van de uitbreiding van het Medisch Spectrum Twente is gelegd. De aansluiting op de binnenstad wordt sterk verbeterd. En ook niet onbelangrijk: het gaat om een kleine 1000 manjaren werk gedurende drie jaar.

∑        De heimachines zijn ook verschenen bij het Muziekkwartier. Dit jaar verwachten we de definitieve vorm van het Willem Wilminkplein.

∑        Ondanks de leegstand op meerdere plekken in de binnenstad opent winkelketen Zara in het eerste kwartaal van 2013 haar deuren van een fraai pand aan de Heurne.

∑        Het Openbaar Ministerie heeft in 2012 het laatste onderzoek naar de toedracht van de vuurwerkramp opgeleverd. Het resultaat is in zekere zin teleurstellend. Het blijft onbevredigend voor inwoners van Enschede dat de oorzaak van de ramp, het eerste vlammetje, niet achterhaald kan worden.

∑        Enkele successen op gebied van cultuur. Ik noem crossing border, Enschede was in 2012 voor het eerst toneel van dit tweedaagse festival dat kan rekenen op internationale belangstelling.

∑        Cultuur en innovatie, de Twente BiŽnnale en het project Bridges die beiden in 2013 op de rol staan, zo hebben we in 2012 besloten. De Twente BiŽnnale, in 2013 voor het eerst aanwezig in Enschede, na een succesvolle start in Enschede, waarop internationale topkunst zich kriskras mengt met Oost-Nederlands talent, gericht op een bovenregionaal en breed publiek.

∑        En dan Bridges, de titel staat inderdaad geheel los van de leus van het tweede kabinet Rutte. Enschede is dit jaar gastheer van de 16 editie van dit congres over verbinding van kunst en wetenschap. Gemeente, UT, Saxion en ArtEZ zetten er samen de schouders onder. Ook hier zien we dat innovatie niet zonder samenwerking kan. In de formule van Bridges wordt de handtekening van Enschede zichtbaar.

∑        We zijn veel in het nieuws geweest met een motorclub hier ter stede die zich ophield in een pand waar het bestemmingsplan verenigingsactiviteiten niet toestond. De rechter heeft ons op alle punten in het gelijk gesteld. Het werd gaandeweg duidelijk dat deze motorclub een minder vriendelijk karakter had.

∑        Research and Development poot Vredestein wordt in Enschede ondergebracht. Investeringen in R en D vormen een belangrijke voorwaarde voor innovatie. Hierin wordt globalisering zichtbaar, wereldwijde arbeidsdeling. Maar tegelijkertijd wordt het minder zichtbaar waar de boardroom zich bevindt waar de beslissingen worden genomen.

∑        In mei herdachten we de stadsbrand van 1862. Ik werd me weer bewust van de enorme metamorfose die Enschede in 150 jaar heeft doorgemaakt. De migraties van platteland naar de stad, de lasagne van bevolkingsgroepen, de industrialisering en mechanisering van de arbeid; het belang van de stad. Wist u dat er sinds enkele jaren wereldwijd er meer mensen in steden wonen dan in landelijk gebied?

∑        Gemeenten worden geconfronteerd met nationale bezuinigingen, decentralisatie van rijkstaken (denk aan AWBZ en jeugdzorg), een kwakkelende economie en een vrijwel stilgevallen vastgoedmarkt. Enschede wordt daardoor onder meer gedwongen tot het snijden in de bedrijfsvoering: er zullen 300 banen verdwijnen, bijna 20 procent van onze werkgelegenheid. Dat is pijnlijk maar dwingt ons ook nadrukkelijker stil te staan bij onze werkroutines. Welke taken willen we handhaven, waar kan het een tandje minder maar vooral: waar kan het slimmer? Ambitie en innovatie gaan bij ons hand in hand.

∑        Wat betreft veiligheid: het aantal misdrijven is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking tot 2011. het aantal woninginbraken is toegenomen, evenals de zakkenrollerij, straatroven en delicten die samenhangen met gebruik van hard- en softdrugs. Daarentegen is het aantal auto-inbraken afgenomen, evenals het percentage slachtoffers van huiselijkgeweld. Eveneens positief is dat het ophelderingspercentage licht is toegenomen.

∑        De nationale politie is gisteren begonnen. De brandweer is geregionaliseerd.

∑        Enschede kent teveel jeugdgroepen die problemen met zich meebrengen, van overlast tot criminaliteit en bezit lijken te nemen van de buurt. Tolerantie van slecht gedrag leidt tot niets. Ik pleit daarom ook voor een stringente aanpak waarbij de keten van instellingen die betrokken zijn moet worden versterkt. Niemand moet kunnen wegkijken. We moeten eerder ingrijpen om erger te voorkomen. Met elkaar moeten we vinger aan de pols houden. Onze jongeren hebben recht op onze bemoeienis. Op het gebied van veiligheid staat de overheid op kop.

∑        Als het gaat om het scheppen van werkgelegenheid staat de werkgever op kop. Deze aanpak begint zijn vruchten af te werpen ondanks de aarzelende economie. We kijken wat mensen wel kunnen en niet wat ze niet kunnen. Het risico van verdringing van mensen met lagere opleiding ligt overigens op de loer. Een uitkering is niet alleen vangnet, maar ook een trampoline die een duw moet geven richting arbeidsmarkt. Mensen die werken of zich anderszins inzetten voor de samenleving zijn bovendien doorgaans gezonder.

∑        De stand van onze economie, werkgelegenheid en innovatie kan ik niet onbesproken laten. We beleven zware tijden, de recessie houdt langer aan dan we hadden verwacht. Dagelijkse krantenkoppen over faillissementen en werkloosheid onder jongeren en ouderen zeggen genoeg. De aangekondigde regeringsmaatregelen hebben nog niet geleid tot herstel van vertrouwen bij burgers en ondernemers. De weg van de vernieuwing zet echter door. Ik wijs op de ontwikkelingen op het kennispark, de vele start-ups vanuit de UT. Twente ontwikkelt zich tot een biotoop voor uitdijende innovatie.

Nieuw jaar
We zijn aan een nieuw jaar begonnen en ik voel dat we als stadsbestuur weer kunnen rekenen op uw welwillendheid, vertrouwen en steun.  En dat is belangrijk, dat is heel belangrijk voor het werk wat we doen.

Want waar je ook bent, op een roerig Tahirplein, in een verwaarloosde wijk in Detroit, in de sloppen van Bombay, of  in een hobbywoning op de Wesselerbrink. We zijn als wereldburgers in toenemende mate afhankelijk van elkaar, van elkaars welwillendheid, vertrouwen en support. In die zin is de wereld kleiner geworden. Zo leven inwoners van Enschede mee met hun familie die te lijden heeft van de burgeroorlog in SyriŽ.

Maar lokaal zijn er donkere wolken aan de horizon.

De werkeloosheid in Enschede is 13 %; dat is boven het landelijk gemiddelde.

Steeds meer gezinnen worden afhankelijk van de voedselbank. Niet alleen mensen die jarenlang werkloos zijn, maar ook middenklasse gezinnen waar mensen plotseling hun werk verliezen en een hypotheekprobleem krijgen op een moeilijke huizenmarkt.

Maar het zijn cijfers en dagelijks maken we calculaties. Cijfers zijn echter abstract. Achter die getallen zitten mensen die arm zijn en geÔsoleerd raken. Gezinnen met kinderen, met goedwillende ouders, die het niet lukt een baan te vinden. We hopen en verwachten van de kinderen van nu dat ze straks  een baan krijgen, gelukkig worden, belasting betalen en zich inzetten voor stad en streek. We doen er alles aan om onze inwoners perspectief te bieden waardoor ze vertrouwen houden in de toekomst. Ook voor de komende jaren zal dat de grote opgave zijn. Tegelijkertijd zien we de samenleving drastisch veranderen.

Samen leven
Beste mensen, wij willen een samenleving met zorgzaamheid naar elkaar, wij willen samen leven. Van oudsher is hier een grote betrokkenheid met onze buren, op onze stad, voor onze streek. We zien dat onder onze ogen gebeuren bij Serious Request. Dan is de goedwillendheid groot, ook als de spoeling dunner wordt.

Vanuit die basis van nabuurschap, van onderlinge solidariteit kijken wij naar de wereld van morgen.

De wereld van morgen is de wereld waarin wij ons geld moeten verdienen, waarin wij ons gelukkig en veilig moeten voelen, onszelf kunnen ontplooien.

Wereld van morgen
De grote vraag is of wij met al onze kennis en kunde, met alles wat Twente in huis heeft in staat zijn aan te sluiten bij deze wereld van morgen. Want vergis U niet, de wereld van morgen is allang begonnen. Wij roemen onze technologische basis met veel mooie bedrijven en UT en Saxion, wij bereiken fantastische resultaten met ons innovatiebeleid in de regio. Zie wat er op en rond het kennispark tot stand komt. Maar de vraag is wat er moet gebeuren om die nieuwe wereld naar ons toe te halen. Ik laat u een paar voorbeelden zien van wat de technologie nu al in petto heeft:

- Slimme pillen- die je eens keer per jaar doorslikt en dan kijken of alles in de inwendige mens in orde is, en er bijv. niet de eerste tekenen van darm- of andere kankertypen aanwezig zijn.

- Nanobiotechnology - in de toekomst zullen we niet alleen genetische afwijkingen makkelijker kunnen herkennen en voorkomen, met nieuwe bionanotechnologie kunnen we de mens ook verbeteren, betere ogen, geheugen, etc.

- Organen op chip. Hiermee zullen we in de toekomst nieuwe medicijnen makkelijk kunnen testen met veel minder gebruik van proefdieren. Bij uitbraak van pandemieŽn kunnen we met deze systemen snel virussen identificeren en vaccins ontwikkelen.

- Internet of things - elk fysiek product krijgt een minuscuul ID-chipje waarmee de levensloop en gebruik van het product in de gaten wordt gehouden waardoor enorme efficiency-verbetering mogelijk zijn.

- Smart environment - onze leefomgeving wordt volgestopt met kleine self-powered chips (silicon dust) die zorgen voor perfecte omstandigheden en gevaren worden voorkomen (zoals in de auto in slaap vallen, thuis bij aanwezigheid automatisch airco/verwarming aanpassen)

- de Google bril.

Dit gaat maar om een paar voorbeelden, maar geloof mij, onze wereld gaat compleet veranderen.  De technologie dwingt ons om onszelf opnieuw uit te vinden om ons en onze samenleving in grote snelheid te ontwikkelen. Het is dus niet alleen een kwestie van economie, maar ook van samenleving en het opnieuw leren met de razendsnel beschikbaar komende technologie samen te leven.

Brug
Het is onze plicht en ook onze zoektocht om die wereld van straks nu naar ons toe te halen, om de brug te slaan tussen een werkloos gezin in de Wesselerbrink, een gebruiker van de voedselbank en de economische ontwikkeling die voor de deur staat.

Dat vereist moed, creativiteit, flexibiliteit en een lange adem. Het gemeentebestuur van Enschede, Gemeenteraad en College is zich hier terdege van bewust. Het is niet een kwestie van afwachten. Die luxe kunnen we ons niet permitteren. Neen, eigenlijk is er geen keuze. We moeten versnellen. Daarom ook voert Enschede een innovatiebeleid dat ook ons eigen functioneren als gemeente direct beÔnvloed. Wij zijn bereid naar nieuwe oplossingen te zoeken voor gecompliceerde vraagstukken, met partners na te denken over nieuwe wegen. En we weten langzamerhand een beetje hoe dat moet.

Twentse eenheid
Het is onvermijdelijk dat hier ook door mij andermaal wordt geconstateerd dat de schaal van Enschede te klein is waarop al deze veranderingen vorm moeten krijgen te klein is.

En daarom ook, dames en heren, is het opnieuw  belangrijk dat wij Twente als eenheid in de markt zetten. We nemen op dit munt met elkaar wel belangrijke stappen. Twente is nu de kaart voor samenwerking voor de toekomst aan het maken. Het jaar 2013 is daarvoor cruciaal. Niet alleen omdat ik verwacht dat er betekenisvolle besluiten worden genomen, maar ook omdat in dit jaar de verkiezingsprogrammaís voor de komende jaren worden geschreven. Er wordt op grote schaal gezocht naar shared servicearrangementen, op allerlei gebied werpt samenwerking nu al zijn vruchten af. Er wordt een economische visie voor de netwerksteden gemaakt samen met gemeenten uit het landelijk gebied. Er komt een ruimtelijk economische visie voor de netwerkstad etc. Er is een toenemend besef dat stad en landelijk gebied een echte eenheid vormen en niet tegenover elkaar staan. Er is een offensieve innovatieaanpak, het economisch profiel van onze regio is verder uitgewerkt, Het denken op een andere schaal is al lang niet meer taboe. Deze tijd vraagt om een visie, een kompas dat ons leidt naar de stip aan de horizon, aan piketpaaltjes in niemandsland.

Winnende doelpunt
De urgentie van en noodzaak tot regionale samenwerken wordt door niemand meer ontkend. Dat is niet alleen een zaak van de overheid, maar de overheid moet wel de randvoorwaarden creŽren voor de aansluiting bij de economie van morgen. Dat betekent dat Twente zich in alle opzichten als eenheid moet presenteren, zowel in cultureel als in economisch als politiek opzicht.

Het bedrijfsleven ziet daar ook de grote voordelen van in en maant ons om met dat proces op te schieten.                           

Almelo, Enschede en Hengelo vormen de ruggengraat van deze toekomstige ontwikkeling. Als er een moment is om dat met elkaar op te brengen, dan is dat nu. Kortom, de bal ligt voor het doel. Het winnende doelpunt kan nu worden gemaakt.

Twentse schaal
Het is mijn overtuiging dat het cruciaal is om de positie van de gemeenteraden in de regionale samenwerking te versterken. Vanuit de raden zou een beweging moeten ontstaan van elkaar opzoeken, samen de basis leggen voor gezamenlijk beleid. Denken op Twentse schaal. Het is alom erkend en wordt ook verwacht dat de steden daarin het voortouw nemen.

De toekomst van een gezin in de Wesselerbrink of op Stokhorst, of in de Hasseler Es of in Vriezenveen of waar dan ook in Twente dat nu kampt met werkeloosheid kunnen we verbeteren als we Twente weten te koppelen aan de wereldwijde economische ontwikkeling van morgen.

Ik zie hoe de leden van de gemeenteraad van Enschede zich bewust is van de problemen en uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt. Ik zie een gemeenteraad die zijn verantwoordelijkheid neemt, de begroting op orde houdt en nadenkt over een visie op de langere termijn. De uitdaging die ik daaraan toevoeg is: hoe stimuleren we het denken op een andere schaal en handhaven tegelijkertijd de democratische controle op lokale en regionale schaal in een wereld waarin schaalvergroting de norm wordt? En dat terwijl iedereen weet dat processen van schaalverkleining net zo nodig zijn als processen van schaalvergroting.

Reikende hand naar de toekomst
Voor veel van onze inwoners zijn de tijden onzeker. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de onzekerheid over werk en inkomen, maar ook omdat de samenleving fundamenteel aan het veranderen is. Er is onder ons allen een natuurlijke neiging om ons terug te trekken in vertrouwde kleinere lokale verbanden. Maar ik hoop dat we met elkaar, in solidariteit, kunnen opbrengen om juist te kiezen voor openheid en flexibiliteit, voor nieuwe morele ankers, voor een reikende hand naar de toekomst.

In de afgelopen 14 dagen kwamen er veel inwoners naar mij toe die lieten weten apetrots te zijn op Enschede. Door Serious Request natuurlijk, maar de basis voor deze trots is in de afgelopen 20 jaar gelegd. Stap voor stap is Enschede boven zichzelf uitgegroeid. Wij voelen dat, het geeft ons kracht, en de omgeving voelt dat. Ik ben trots op de inwoners die, ook als zij het zelf niet gemakkelijk hebben, houden van hun stad. Ik ben trots op onze ambtenaren, op mijn medebestuurders die dag en nacht werken aan de toekomst van de gemeente, ik ben trots op alle vrijwilligers die onze gemeente aan de gang houden. Want vrijwilligers, dames en heren, zijn de helden van onze samenleving.

Enschede-speld
Vanavond reiken we wederom een aantal Enschede-spelden uit. Een speld die wordt toegekend aan personen wegens bijzondere verrichtingen voor de stad Enschede voor een speciale zaak, of op een bepaald terrein. Met andere woorden een blijk van waardering voor ĎHelden in de Enschedese samenlevingí.


Titel: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst
Bericht door: sylvius op 6 Januari 2013, 16:05:05
Citaat
∑        Het Openbaar Ministerie heeft in 2012 het laatste onderzoek naar de toedracht van de vuurwerkramp opgeleverd. Het resultaat is in zekere zin teleurstellend. Het blijft onbevredigend voor inwoners van Enschede dat de oorzaak van de ramp, het eerste vlammetje, niet achterhaald kan worden.

" in zekere zin teleurstellend"

niet voor B&W


" Het blijft onbevredigend voor inwoners van Enschede dat de oorzaak van de ramp, het eerste vlammetje, niet achterhaald kan worden."

De oorzaak van de ramp is niet "het eerste vlammetje",

 of toch, in overdrachtelijke zin .  8)


Titel: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst
Bericht door: admin op 8 Januari 2013, 13:11:23
Ben ook naar mijn eerste nieuwjaarsreceptie geweest. Hier is voor het eerst sinds 1942 of 1943 weer een cda-burgemeester aan de macht die had het veel over hoop het viel me nog mee dat er geen amen werd gezegd op het eind.

De hoogwaardigheidsbekleders die ik herkende heb ik aangesproken. Drie van de brandweer-top, drie of vier wethouders en de burgemeester.

Bij de brandweer stond geloof ik een wethouder ik heb de brandweer aangesproken over de stroom-brand die geblust was met water, dat vonden ze wel amusant  maar ik wees ze meteen op hun zwijgplicht dus die hebben toen geen woord meer gezegd. Ze waren het wel met me eens dat je met water geen stroom mag blussen en ook geen chemie, springstof of vuurwerk, dat was de brandweer met me eens. Heb hun ook verteld van het steeds verdwijnende aanvalsplan en dat de brandweer wist dat er springstof lag. Het enigste wat de brandweer lachend zei is dat ze zwijgplicht hadden ik zei niets en dacht aan 23 doden. Heb ze allemaal dubbel bedankt voor het gesprek.

Heb een behoorlijk lang gesprek met de burgemeester gehad en ik kan die ramp ondertussen kort en bondig omschrijven maar zijn reactie was dat hij van niets wist heb hem als afscheid hetzelfde verteld als Opstelten:  "De overheid is de best georganiseerde criminele organisatie van de hele wereld" De CDA-burgemeester heeft ook mijn stickers in ontvangst genomen..

De wethouder van verkeer heeft voor een kapitaal niet werkende parkeermeters in de stad geplaatst heb hem verteld dat ik me beter kwaad kon maken op andere dingen heb hem niets over Enschede verteld hij heeft twee grote stickers van mij gehad.

De wethouder van groen links rende steeds voor mij weg heb ik nog gezegd dat hij ooit een afspraak met mij niet was nagekomen dat ging toen om de vuurwerkopslag aan de willemsweg bij de tollensstraat in Nijmegen. En dat we aan Leger groen links Enschede te danken hebben dat er nu overal in woonwijken vuurwerk opgeslagen ligt. Twee grote stickers heeft hij ook in ontvangst genomen met een beetje gesputter van zijn kant En ik had een nieuwe poster voor hun "LEGER GROEN LINKS * ZIN AAN DE OORLOG"  Hij heeft het wel gehoord die wethouder "ENSCHEDE-DOOFPOT" en scheet zeven kleuren stront. Hij snapt nog niet dat je je als ambtenaar van den domme moet houden.

Heb aardig wat stickers kunnen uitdelen het ging soms met honderd tegelijk.Titel: Re: Nieuwjaarsbijeenkomst
Bericht door: admin op 8 Januari 2013, 13:38:37
Citaat
∑        Het Openbaar Ministerie heeft in 2012 het laatste onderzoek naar de toedracht van de vuurwerkramp opgeleverd. Het resultaat is in zekere zin teleurstellend. Het blijft onbevredigend voor inwoners van Enschede dat de oorzaak van de ramp, het eerste vlammetje, niet achterhaald kan worden.

" in zekere zin teleurstellend"

niet voor B&W


" Het blijft onbevredigend voor inwoners van Enschede dat de oorzaak van de ramp, het eerste vlammetje, niet achterhaald kan worden."

De oorzaak van de ramp is niet "het eerste vlammetje",

 of toch, in overdrachtelijke zin .  8)

De burgemeester richt weer alle pijlen op Andre de Vries.
Volgens mij laat de gemeente dat precies zien in de docu van discovery.
Wat de oorzaak is van de escalatie en twee detonatie's zijn laat de overheid altijd buiten beschouwing.

En het is allang duidelijk dat er gewerkt werd bij SEF de burgemeester probeerde alles nog eens recht te breien door te zeggen dat alle getuigen gebeurtenissen in de tijd hadden verschoven dat bestaat alleen bij Suske en Wiske zei ik gisteren tegen de Nijmeegse burgemeester.