[EnschedeRamp] Forum

Enschede 13 mei 2000 => SEF => Topic gestart door: admin op 10 December 2013, 12:04:16Titel: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: admin op 10 December 2013, 12:04:16
Zaak vuurwerkramp moet heropend

Gepubliceerd op: 09/12/2013

De zaak rond de vuurwerkramp in Enschede moet worden heropend. Dat vindt oud-directeur Rudi Bakker van het op 13 mei 2000 ontplofte vuurwerkbedrijf SE Fireworks, meldt NRC. De advocaat van Bakker dient dinsdag bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. In het politieonderzoek zou volgens de raadsman geknoeid zijn met bewijsmateriaal. De zaak tegen Bakker had daarom niet door mogen gaan omdat het recht op een eerlijk proces was geschonden. Bakker werd in 2003 veroordeeld tot een jaar cel wegens brand door schuld. Ook mede-eigenaar Willy Pater kreeg een jaar celstraf.

Bron: TV Enschede FM http://www.tvenschedefm.nl/%E2%80%98zaak-vuurwerkramp-moet-heropend%E2%80%99/nieuws/item?13183


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: admin op 26 December 2013, 15:07:25
Zaak vuurwerkramp moet heropend
 
...Bakker werd in 2003 veroordeeld tot een jaar cel wegens brand door schuld. Ook mede-eigenaar Willy Pater kreeg een jaar celstraf.


Tegenwoordig krijgt men meer straf voor lichter vuurwerk.

Citaat
Hoge eis tegen vuurwerkhandelaren

2 dec 2013,

Justitie eist tegen vier mannen die ervan verdacht worden dat ze jarenlang hebben gehandeld in illegaal vuurwerk vijf jaar cel. Volgens het OM vormden ze een criminele organisatie die op grote schaal vuurwerk verkocht en de opbrengst witwaste.

Uit het politieonderzoek bleek dat de mannen uit Noord-Brabant en Limburg in 2010 137.000 lawinepijlen bestelden bij een fabriek in Duitsland. Ze sloegen het vuurwerk op in België en verkochten het aan particulieren in Nederland, Belgische winkels en een vuurwerkgroothandel in België.

Levensgevaarlijk
Volgens de officier van justitie is het een van de grootste rechtszaken ooit op het gebied van illegaal vuurwerk. Zo werd in november 2010 bij een doorzoeking 6500 kilo illegaal vuurwerk en 65.000 euro in beslag genomen.

Het OM vindt dat de mannen hun klanten in gevaar hebben gebracht door hen het vuurwerk te verkopen. De officier zei tijdens de zitting dat de explosie van een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk dodelijk kan zijn. Bovendien lag een deel van het vuurwerk opgeslagen op een bedrijfsterrein waar ook een gasstation is gevestigd.

Bron: NOS http://nos.nl/artikel/581732-hoge-eis-tegen-vuurwerkhandelaren.html

-----------------------------------

Vier vuurwerkhandelaren de cel in

maandag 23 dec 2013,

Vier mannen uit Brabant en Limburg zijn tot jarenlange celstraffen veroordeeld voor illegale vuurwerkhandel. Volgens de rechtbank in Den Bosch hebben zij met hun handel de levens van anderen in gevaar gebracht.

Ze kregen celstraffen variërend van vier jaar en drie maanden tot vijf jaar en drie maanden. Het Openbaar Ministerie had tegen elk van hen vijf jaar geëist.

Volstrekt onveilig
De mannen uit Veldhoven, Helmond, Heerlen en Onderbanken kochten in 2010 grote partijen vuurwerk in Duitsland en Hongarije en brachten die naar België. Vanuit Luik verkochten ze de pakketten onder meer aan Nederlandse klanten.

Het vuurwerk lag in Luik volgens de rechtbank opgeslagen op een plek die "volstrekt ongeschikt en onveilig" was, namelijk op een bedrijventerrein in de buurt van een gasstation. De lokale overheid wist nergens van. Het vuurwerk werd bovendien in gewone auto's vervoerd, waardoor ook andere weggebruikers gevaar liepen.

Vuurwerkramp Enschede
Het ging om vuurwerk van de zwaarste categorie, dat volgens de rechtbank "massa-explosief kan reageren", net als bij de vuurwerkramp in Enschede.

De mannen zijn schuldig bevonden aan illegale handel in vuurwerk, deelname aan een criminele organisatie en het witwassen van de inkomsten. Ook acht klanten stonden in deze zaak terecht. Volgens de rechtbank verdienden ook zij een gevangenisstraf, maar omdat het zo lang duurde voordat de zaak voor de rechter kwam, zijn het taakstraffen geworden van 60 tot 240 uur.

Bron: NOS http://nos.nl/artikel/590114-vier-vuurwerkhandelaren-de-cel-in.html


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: admin op 28 December 2013, 17:30:28

Tegenwoordig krijgt men meer straf voor lichter vuurwerk.


Die opmerking van mij is een beetje kort door de bocht want Bakker kreeg keer op keer een vergunning voor zwaarder- en meer vuurwerk.

Nu krijg iemand een jaar gevangenisstraf voor elke duizend kilo evenementen vuurwerk>
Hoeveel jaar gevangenisstraf was er aan SEF vergund vraag ik me nu af.
vijftig is vijftig jaar bjes voor de bestuurders die dat er hebben doorgedrukt.

Misschien kloppen de feiten en geruchten hieronder niet helemaal maar dat komt omdat de politie liegt evenals de rechterlijke macht.
in Enschede was drieduizend kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen  aan de lipperkerkstraat en die lui kregen geen straf of niet noemenswaardig en de bron van dat vuurwerk kreeg ook geen straf die groothandel zit vlak bij de texaco aan de haaksbergsestraat of de bron was weer onze Bakker met zijn nieuwe vuurwerkhandel dat heb ik niet helemaal begrepen maar de bron stond op de dozen vuurwerk. (Een jaar later was die drieduizend kilo tweeduizend geworden) de uitspraak of eis was natuurlijk tijdens de 13de herdenking op 13-05-'13.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 11:42:00
Van belang voor de (juridische) waarheidsvinding en voor het respect voor Kappl en de stichting is de uitspraak in herziening (HR 2008)(FV: Mijn toelichting/commentaar tussen haakjes) :

"6.4.3. Hetgeen is aangevoerd levert geen novum op. De inhoud van container E2 - waaronder, naar in voormeld rapport van dr. Kappl wordt aangenomen, een hoeveelheid 6 inch shells - is in ieder geval door vuur tot ontploffing gekomen. Dit feit kan de omvang van de explosie verklaren.
(FV: Dit volgens het expliciet ondeskundige NFI dat deel uitmaakte van de opsporing onder het OM!! Hoezo 'deskundigen rapport'? Maar in Sr: wie zwijgt stemt toe!)

De omstandigheid dat volgens het onderzoek van dr. Kappl ook andere factoren - in het bijzonder "unburned reaction products of black powder e.g. sulphur or carbon monoxide and unburned packing as for instance cardboard" (rapport onder 6.3) - dan alleen de ontbranding van de 6 inch shells in container E2 het vernietigend effect van de explosie voor een belangrijk deel verklaren, doet daaraan niet af. In het rapport wordt omtrent bedoeld soort vuurwerk onder meer nog vermeld: "Besides, the flash light charges (...) from thousands of heavy fireworks bombs with distribution charges and a fraction of more than 37% NEM (...) certainly caused an essential reinforcement to the magnitude of the destructions in the two main explosions from May 13th" (rapport onder 4).
(FV: de HR, uiteraard door juridisch/inhoudelijk toedoen/nalaten van Bakker c.s., mist hier de duidelijke beschrijving van Kappl over de 'secundaire explosies'. Kappl zag wel de voorwaardelijke bestanddelen, maar wist niet (literatuur) dat dit een 3 to 4 maal grotere energie afgifte zou opleveren! Dat zou op het hof en de HR toch indruk hebben moeten maken! Helaas zijn de uitspreken van Kappl door derden (o.a. TNO onwelwillend gelezen/vertaald als uitsluitend: 'koolstof'.)

De uitworp van brandend of smeulend vuurwerk uit montageruimte C2 - waarin geen vuurwerk aanwezig had mogen zijn - biedt, zoals het Hof heeft vastgesteld, voor het uiteindelijk ontstaan van vuur in container E2 een aannemelijke verklaring; voormeld rapport brengt daarin geen verandering.
(FV: Hier wreekt zich het feit dat Bakker c.s. zich niet (eerder) hebben verdedigd met het feit dat, in de vergunningen, C2 vrij van vuurwerk moest zijn na "beëindiging werkzaamheden"(!), dat is semantisch niet hetzelfde als na het eind van elke werkdag!)

Hoe de inhoud van container E2 tot ontploffing is gekomen, heeft het Hof niet met zekerheid kunnen vaststellen. Ook indien, anders dan waarvan het Hof op grond van deskundigenrapporten is uitgegaan, niet zeer waarschijnlijk is dat een naast E2 gewoed hebbende brand de inhoud van die container heeft ontstoken, maar waarschijnlijk is dat een brand in de container dit heeft veroorzaakt, laat dit de verwoestende kracht van de in de container ontstane explosie onverlet. (FV: De HR spreekt hier van 'deskundigenrapporten', dat was (ook) het NFI hoofdrapport zeker niet! Nooit weersproken door Bakker c.s.!)

De thans overgelegde onderzoeken bieden ook geen zekerheid hoe in E2 brand is ontstaan: de mogelijkheid bestaat dat door openingen onderin de container de houten vloer in brand is geraakt of dat de deur van de container op enig moment even geopend is geweest.

(FV: Ja, als mijn tante 'mogelijk' klootjes had dan was het 'waarschijnlijk' mijn oom geweest....Naast het semantisch gegoochel, binnen de processen van Bakker c.s., met ook gestapelde mogelijkheden en waarschijnlijkheden, als surrogaat voor natuurwetenschappelijk te verkrijgen 'bewijs', blijken ook de zinloze acties over 'het eerste vlammetje' en de herhaald, ook door Bakker c.s., valse beschuldigingen aan de blussers!
Het ging juridisch, voor de eigenaren, over de gevolgen in de opgeslagen stoffen(!) eerst nadat(!) er een (of meerdere) brand(en) was(waren) ontstaan!)

Voormelde onderzoeksresultaten hebben geen betrekking op de zelfsluitendheid van de toegangsdeur van deze container, de brandwerendheid van de deur of de afwezigheid van een (functionerende) sprinklerinstallatie in de container. De onderzoeken bieden geen aanknopingspunt voor de veronderstelling dat, zouden deze voorzieningen wel zijn getroffen, de brand in de container ook zou zijn ontstaan of het vuur in de container dezelfde verwoestende gevolgen zou hebben gehad.

(FV: Hier wreekt zich de (juridisch/technische amateuristische) vrijheid die Kappl mocht nemen om bij een praktijktest de deur van de container maar niet geheel te sluiten!
Alsof dat een 'getrouwe nabootsing' van de SEF situatie zou zijn....Bakker c.s. hebben kennelijk niet (al bij het hof) aangevoerd dat de door de HR genoemde/gebruikte eisen voor containers al niet meer voorkwam in de vergunning van 1999!  Hoezo verdediging?
De 'feiten' nam het hof uit het wetenschappelijk valse NFI hoofdrapport: zoveel 'waarschijnlijkheden' achter elkaar dat de voorspellende waarde voor dat scenario al snel de '0' nadert. Maar wie zwijgt... stemt toe; nietwaar?)

Zoals hiervoor onder 6.3.2 is overwogen, geldt derhalve ook hier dat de aangevoerde omstandigheden niet het ernstig vermoeden wekken dat, als deze aannemelijk zouden zijn bevonden en aan het Hof bekend zouden zijn geweest, het Hof de aanvrager zou hebben vrijgesproken.(...)"

(FV: wordt vervolgd: er waren destijds meer 'herzieningspunten'. M.i. wordt dan mogelijk duidelijk de enorme spraakverwarring die door dit proces, met expliciet ondeskundige 'deskundigen' onder leiding van het OM, over de ramp is ontwikkeld en door de verdachten, zonder steekhoudende tegenspraak(!), ook is gehandhaafd en die dan daarop de waarheidsvinding en de psychische verwerking hardnekkig in de weg blijft staan.)


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 12:07:24
Vervolg beslissing HR op herzieningsverzoek Bakker c.s.:

"6.5.1. Als vijfde herzieningsgrond wordt aangevoerd dat, anders dan het Hof heeft aangenomen, niet gedurende minimaal een half uur brand is geweest naast container E2.
Daartoe wordt een beroep gedaan op een verslag van bevindingen van [verbalisant 2] en [verbalisant 3] van 16 augustus 2007 (productie XII).
Daarin wordt melding gemaakt van gesprekken met [betrokkene 1], destijds officier van de brandweer te Enschede. Uit die gesprekken zou blijken dat [betrokkene 1], die de ochtend na de ramp tien van de bij de ramp betrokken brandweerlieden heeft ondervraagd, uit die ondervragingen heeft opgemaakt dat geen van de brandweerlieden vuur heeft gezien naast container E2 en, zo daar ter plaatse brand was geweest, deze zou zijn geblust.
De afwezigheid van zo een brand zou worden bevestigd door destijds vervaardigd filmmateriaal, dat toen aan het NFI en TNO ter beschikking is gesteld.

Aan een en ander wordt in de aanvrage de conclusie verbonden dat de oorzaak van de brand in container E2 niet in een naastgelegen externe brand van de vermelde duur is gelegen.
Daarvan uitgaande, wordt als zesde herzieningsgrond naar voren gebracht dat het ontstaan van brand in container E2 kan worden verklaard uit het navolgende.
Kort nadat het sein 'brand meester' was gegeven, zijn - zo wordt afgeleid uit de hiervoor bedoelde verklaringen van [betrokkene 1], in verband met destijds tegenover de politie afgelegde verklaringen van mededirecteur [medeverdachte], medewerker [betrokkene 2] en brandweerman [betrokkene 3] over het openen van deuren en het al of niet afgeven van sleutels van bunkers aan de brandweer - deuren van opslagplaatsen geopend ter controle of nog ergens vuur was.

Bij brand op een vuurwerkterrein moeten deuren van bewaarplaatsen van vuurwerk te allen tijde gesloten blijven teneinde escalatie te voorkomen.
Na de brand in opslagplaats C2 is ter controle onder meer de deur van bunker C4 door een brandweerman geopend.
Nadat de deur van C4 was geopend en zou zijn geconstateerd dat daarin geen brand was, bleek deze nadien toch in lichterlaaie te staan en vonden daarin explosies plaats.
Het is heel plausibel dat een brandend stuk vuurwerk of een spattende vonk door de open deur in de opslagplaats C4 is geraakt.
De aldaar gevolgde explosies en het uitgeworpen vuurwerk, onder meer richting container E2, kan vuur in deze container E2 hebben gebracht, alwaar vervolgens brand is ontstaan bij of na weer gesloten deuren.
In verband met het verbod bij brand deuren te openen wordt als zevende herzieningsgrond aangevoerd dat zulks blijkt uit het op de deuren van de bewaarplaatsen aangebrachte gevaarsetiket, waarmee door middel van een symbool het ontploffingsgevaar wordt aangeduid.
De conclusie die in de aanvrage aan het vorenstaande wordt verbonden is dat bij gesloten deuren een verdere brandontwikkeling was uitgebleven en dat "alsdan (...) niet langer sprake [kan] zijn van een voldoende oorzakelijk verband tussen de uitbreiding van de brand tot de latere twee explosies, zodanig dat zulk causaal verband een verantwoordelijkheid van [de aanvrager] in strafrechtelijke zin zou kunnen rechtvaardigen".

(FV: Hier wordt met leugens een smet geworpen op de blussers! Daarover deed ik dan ook al aangifte.
Zo is er geen enkel bewijs voor het openen van C4 en ook zeker niet dat zoiets 'verboden' zou zijn! Er zijn uitsluitend getuigenverklaringen over het geheel 'open' zijn van C4; al bij aankomst van de brandweer.
De 2e (dubbele) leugen is, dat het gevaarsetiket een 'symbool tot ontploffingsgevaar' zou hebben gehad.
Ten eerste: de deur lag ingeslagen plat in C4! Hoezo etiket lezen? Ten tweede: op beelden is te zien dat op die deuren (even zijde C) geen symbool maar slechts de cijfers 1.4 waren aangebracht.
Het enkele symbool, volgens het voorschrift in de vergunningen, is bovendien niet duidend voor UN classificatiegevaren en 1.4 is daarentegen ronduit 'geruststellend' voor de brandweer!

Hoe vals kan/mag men 'naar waarheid' beweren binnen de rechtspraak?)Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 12:26:52
Vervolg beslissing HR op herzieningsverzoek Bakker c.s.:

(FV: Vervolg) "6.5.2. Hetgeen is aangevoerd levert geen novum op.
Het Hof is ervan uitgegaan dat de vraag hoe de brand in montageruimte C2 zich heeft kunnen uitbreiden naar bunker C4 en naar container E2 niet met zekerheid kon worden beantwoord.
Het Hof was op grond van de in het dossier opgenomen verklaringen tevens ermee bekend dat omtrent het openen van deuren en in verband daarmee de afgifte van sleutels aan een brandweerman verschillende verklaringen waren afgelegd en dat [medeverdachte] had verklaard geen sleutels te hebben afgegeven omdat dit te gevaarlijk was.
Hetgeen is aangevoerd is onvoldoende om aannemelijk te doen zijn dat deuren, waaronder de deur van bunker C4, in strijd met destijds voor de brandweer geldende instructies door een brandweerman zijn geopend op een moment dat dit onverantwoord was wegens het gevaar van overspringend vuur.
Het aangevoerde behelst voorts in feite niet meer dan de mogelijkheid dat de deur van container E2 heeft opengestaan en dat uit bunker C4 afkomstig brandend materiaal vuur in container E2 heeft gebracht.
Voor zover in het aangevoerde de suggestie wordt gewekt dat de deur van container E2 ten onrechte door de brandweer is geopend, wordt deze suggestie niet onderbouwd.
De aangevoerde omstandigheden houden ten slotte niet in dat bij aanwezigheid van de vereiste zelfsluitende en voldoende brandwerende deuren en van (functionerende) sprinklerinstallaties de verdere brandontwikkeling ook zou zijn opgetreden.
Tegen deze achtergrond is de gevolgtrekking gerechtvaardigd dat, al zou geen brand naast container E2 hebben gewoed en al zou het openen ter controle van de deur van bunker C4 hebben plaatsgevonden en op een fout van de brandweer berusten, dit niet het ernstig vermoeden kan wekken dat dit de bewezenverklaarde schuld van [bedrijf A] zou aantasten."


(FV; Zo is het maar net! Juridisch onjuist is m.i. om op de zogenaamd voorgeschreven 'zelfsluitende deuren' en 'sprinklerinstallatie' terug te vallen. Zie; vergunning 1999.
Ook in 1997 waren de brandweer voorschriften nog voorlopig; deze zouden door de wettelijke adviezen van de cdt. reg. brw. nog nader moeten worden beoordeeld!
Dat zou toch iedere lezer kunnen/moeten hebben opgemaakt in die vergunningen: zo zijn de brandwerendheden aar de omgeving incompleet nog op 'tenminste' gesteld!
D.w.z. niet concreet bepaald!
)


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 12:43:13
Vervolg beslissing HR op herzieningsverzoek Bakker c.s.:


"6.6.1. De achtste herzieningsgrond houdt in dat de hiervoor bedoelde informatie betreffende het openen van deuren, waaronder die van bunker C4, destijds welbewust is achtergehouden door de leiding van het Tolteam, dat het politionele onderzoek heeft uitgevoerd, en dat daarom de aanvrager geen eerlijk proces heeft gehad.
Ter ondersteuning daarvan wordt erop gewezen dat [betrokkene 1] zijn verklaringen tegenover [verbalisant 2] en [verbalisant 3] niet heeft willen ondertekenen, dat [betrokkene 3] geen verklaringen heeft willen afleggen uit vrees voor ontslag, dat andere brandweerlieden geen toestemming hebben gegeven aan [betrokkene 1] om hun verklaringen ter beschikking te stellen van [verbalisant 2] en [verbalisant 3], dat de leiding van het Tolteam destijds de verhorende verbalisanten heeft gezegd dat zij bij verhoor van de brandweermensen niet mochten doorvragen, maar moesten volstaan met 'aanhoren', dat [betrokkene 3] tegenover de Rechter-Commissaris onder ede heeft verklaard dat hij niet aan de achterzijde van het bunkercomplex, waar bunker C4 zich bevond, is geweest en dat brandweerofficier [betrokkene 4] heeft verklaard voorstander te zijn van openheid, maar de leidinggevenden bij de brandweer in opdracht van hogerhand niets naar buiten mogen brengen.

6.6.2. Hetgeen is aangevoerd levert geen novum op. De ter ondersteuning daarvan in de aanvrage genoemde omstandigheden maken niet aannemelijk dat de desbetreffende informatie - die slechts betreft nadere verklaringen omtrent de, aan het Hof reeds bekende, mogelijkheid dat deuren zijn geopend - welbewust door de leiding van het Tolteam is achtergehouden.
Ten overvloede geldt het volgende.
Uit hetgeen hiervoor in 6.5.2 is overwogen volgt dat de desbetreffende nadere informatie niet zo essentieel is dat deze, ware die aan het Hof achteraf bekend geworden, aan de schuld van [bedrijf A] zou kunnen afdoen.
Tot vrijspraak kan het aangevoerde dus ook om die reden niet leiden. Tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie evenmin.

Hetgeen ter toelichting is aangevoerd houdt niet in dat door het beweerde achterhouden van die informatie sprake is geweest van een ernstige inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de aanvrager aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.

7. Slotsom
Uit hetgeen hiervoor is vorenoverwogen vloeit voort dat de aanvrage kennelijk ongegrond is, zodat deze moet worden afgewezen.
"

(FV; Deze 'wilde' beschuldigingen aan het adres van het Tolteam, nota bene op zelf verzonnen leugens over de gebeurtenissen, haalden het gelukkig en voorspelbaar niet binnen de rechtspraak!
Desondanks worden deze nog eens herhaald; via de aangiften van Van Buitenen c.s. nu dan aangevuld met het gebruik van bluswater. Wat een verspilling en misbruik van de rechtspraak!
Dat advocaten zich daarvoor lenen.....?)


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 17:25:18
Citaat van: Fred Vos

(FV: Hier wordt met leugens een smet geworpen op de blussers! Daarover deed ik dan ook al aangifte.
Zo is er geen enkel bewijs voor het openen van C4 en ook zeker niet dat zoiets 'verboden' zou zijn! Er zijn uitsluitend getuigenverklaringen over het geheel 'open' zijn van C4; al bij aankomst van de brandweer.
De 2e (dubbele) leugen is, dat het gevaarsetiket een 'symbool tot ontploffingsgevaar' zou hebben gehad.
Ten eerste: de deur lag ingeslagen plat in C4! Hoezo etiket lezen? Ten tweede: op beelden is te zien dat op die deuren (even zijde C) geen symbool maar slechts de cijfers 1.4 waren aangebracht.
Het enkele symbool, volgens het voorschrift in de vergunningen, is bovendien niet duidend voor UN classificatiegevaren en 1.4 is daarentegen ronduit 'geruststellend' voor de brandweer!

Citaat
Er zijn uitsluitend getuigenverklaringen over het geheel 'open' zijn van C4; al bij aankomst van de brandweer.
verklaringen van welke getuigen?  Ik ken ze niet.

Citaat

 de deur lag ingeslagen plat in C4!
Hoe weet je dat?

Citaat

Hoezo etiket lezen?
Alle etiketten waren voorzien van zwarte bom op oranje achtergrond, zoals ook in de vergunning voorgeschreven. Op sommige etiketten had Bakker er "1.4" bij op gezet, nl. op de deuren van die bunkers waaroin consumentenvuurwerk lag opgeslagen.

Citaat

op beelden is te zien dat op die deuren (even zijde C) geen symbool maar slechts de cijfers 1.4 waren aangebracht
.
Op welke beelden?

Fred , je bent een abele fantast
Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 19:25:05
Citaat van: Fred Vos

(FV: Hier wordt met leugens een smet geworpen op de blussers! Daarover deed ik dan ook al aangifte.
Zo is er geen enkel bewijs voor het openen van C4 en ook zeker niet dat zoiets 'verboden' zou zijn! Er zijn uitsluitend getuigenverklaringen over het geheel 'open' zijn van C4; al bij aankomst van de brandweer.
De 2e (dubbele) leugen is, dat het gevaarsetiket een 'symbool tot ontploffingsgevaar' zou hebben gehad.
Ten eerste: de deur lag ingeslagen plat in C4! Hoezo etiket lezen? Ten tweede: op beelden is te zien dat op die deuren (even zijde C) geen symbool maar slechts de cijfers 1.4 waren aangebracht.
Het enkele symbool, volgens het voorschrift in de vergunningen, is bovendien niet duidend voor UN classificatiegevaren en 1.4 is daarentegen ronduit 'geruststellend' voor de brandweer!

Citaat
Er zijn uitsluitend getuigenverklaringen over het geheel 'open' zijn van C4; al bij aankomst van de brandweer.
verklaringen van welke getuigen?  Ik ken ze niet.

Citaat

 de deur lag ingeslagen plat in C4!
Hoe weet je dat?

Citaat

Hoezo etiket lezen?
Alle etiketten waren voorzien van zwarte bom op oranje achtergrond, zoals ook in de vergunning voorgeschreven. Op sommige etiketten had Bakker er "1.4" bij op gezet, nl. op de deuren van die bunkers waaroin consumentenvuurwerk lag opgeslagen.

Citaat

op beelden is te zien dat op die deuren (even zijde C) geen symbool maar slechts de cijfers 1.4 waren aangebracht
.
Op welke beelden?

Fred , je bent een abele fantast


De getuigen waren brandweerlieden van het 'eerste uur'. Zie Oosting deel A blz: 430:
"Ongeveer een minuut later constateert de brandwacht, die inmiddels zijn slang verlengd heeft, dat compartiment C4 in brand staat. De deur is geheel of gedeeltelijk verdwenen. Mogelijk zijn de deuren of de gehele gevel door een ontploffing in C4 er zelfs geheel uitgevallen."

Op blz.431 leest eenieder, met oprechte interesse en ongestoord leesvermogen, dat later ook personeel van post Zuid vanaf Thole een lagedruk straal inzetten op C4 (dus open toegang).
Indien er een explosie in C4 zou hebben plaatsgevonden dan hadden de deuren/kozijn zichtbaar buiten voor de C4 bunker gelegen....daar dit niet het geval was ....moeten zij dus binnen hebben gelegen.
Dan past dit geheel bij de explosie op het terrein vastgesteld door het NLR van rond 15:00 uur. Het 'scheermes van Ockham' liegt niet; zeg maar.


De beelden waren zichtbaar op een website van uw vriend(?) van vooraf aan de ramp op een zonnige dag filmend over het terrein.
Geen cijfer 1 op de 'bommetjes aan de oven zijde van de C bunker en slechts de cijfers 1.4 aan de even zijde en de mavo's. 'Stille getuigen' liegen niet.


Dat u overigens beter kunt schelden dan u oprecht informeren was mij al bekend.

De zogenaamde zoekers naar de waarheid in Enschede kan ik ook aanraden de beschikbare feiten zelf eerst te lezen voordat allerlei spookverhalen over 'vliegende schotelmijnen' , Lupo's e.d worden geplaatst.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 19:34:19

Citaat van: Fred Vos

De getuigen waren brandweerlieden van het 'eerste uur'. Zie Oosting deel A blz: 430:
"Ongeveer een minuut later constateert de brandwacht, die inmiddels zijn slang verlengd heeft, dat compartiment C4 in brand staat. De deur is geheel of  gedeeltelijk verdwenen. Mogelijk zijn de deuren of d geheel gevel door een ontploffing in C4 er zelfs geheel uitgevallen." Op blz.431 leest eenieder met oprechte interesse en ongestoord leesvermogen dat ook personeel van post Zuid vanaf Thole een lagedruk straal inzetten op C4 (dus open toegang).

De beelden waren zichtbaar op een website van uw vriend(?) van vooraf aan de ramp op een zonnige dag filmend over het terrein.

Dat u overigens beter kunt schelden dan u oprecht informeren was mij al bekend.

De zogenaamde zoekers naar de waarheid in Enschede kan ik ook aanraden de beschikbare feiten zelf eerst te lezen voordat allerlei spookverhalen over 'vliegende schotelmijnen' , Lupo's e.d worden geplaatst.
[/quote]Citaat
Ongeveer een minuut later
ja, een minuut later dan wat? niet een minuut na het arriveren van de brandweer.
Citaat van: Fred Vos

 Er zijn uitsluitend getuigenverklaringen over het geheel 'open' zijn van C4; al bij aankomst van de brandweer.
Dat was een leugen, Fred.

Citaat
ook personeel van post Zuid vanaf Thole
dat was pas tegen half vierTitel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 19:41:26

Citaat van: Fred Vos

De getuigen waren brandweerlieden van het 'eerste uur'. Zie Oosting deel A blz: 430:
"Ongeveer een minuut later constateert de brandwacht, die inmiddels zijn slang verlengd heeft, dat compartiment C4 in brand staat. De deur is geheel of  gedeeltelijk verdwenen. Mogelijk zijn de deuren of d geheel gevel door een ontploffing in C4 er zelfs geheel uitgevallen." Op blz.431 leest eenieder met oprechte interesse en ongestoord leesvermogen dat ook personeel van post Zuid vanaf Thole een lagedruk straal inzetten op C4 (dus open toegang).

De beelden waren zichtbaar op een website van uw vriend(?) van vooraf aan de ramp op een zonnige dag filmend over het terrein.

Dat u overigens beter kunt schelden dan u oprecht informeren was mij al bekend.

De zogenaamde zoekers naar de waarheid in Enschede kan ik ook aanraden de beschikbare feiten zelf eerst te lezen voordat allerlei spookverhalen over 'vliegende schotelmijnen' , Lupo's e.d worden geplaatst.Citaat
Ongeveer een minuut later
ja, een minuut later dan wat? niet een minuut na het arriveren van de brandweer.
Citaat van: Fred Vos

 Er zijn uitsluitend getuigenverklaringen over het geheel 'open' zijn van C4; al bij aankomst van de brandweer.
Dat was een leugen, Fred.

Citaat
ook personeel van post Zuid vanaf Thole
dat was pas tegen half vier
[/quote]

Gaat u dat over die leugen maar eens op de brandweerkazerne vertellen. Ik hoop dat er dan gebeurt wat u met mij als brandwacht zou gebeuren.
Maar anonieme mensen zijn laf......

Dat die post vanaf Thole 'pas tegen half vier' hun LD straal onbelemmerd door een deur in C4 konden spuiten betekent dat dit slechts 5 minuten na die waarneming van de hoofdpost was.
En u vindt dat relevant? Dat staat ons hier nog heel wat onzin te wachten?

Oosting, blz. 432: "(....) zet een andere brandwacht van de post Zuid omstreeks 15:32 uur vanaf het dak van de MAVO box M6 een straal lage druk in op bunker C4.
Hij kan in een open gat spuiten en ziet een collega van de Hoofdpost ook in bunker C4 spuiten. De brand in C4 lijkt minder te worden."


Als u oprecht en moedig zou zijn, moet u dat over leugens dus ook nog even op de Hoofdpost gaan melden.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 19:43:47
Niet alleen hebben de expliciet ondeskundigen van het NFI, met hun desondanks getitelde 'Deskundigenbericht', over vuurwerk in opslag, de rechtsgang van Bakker c.s. unfair beïnvloed, maar men heeft ook nog verklaard, bij het hof, dat e.e.a. 'wetenschappelijk' was vastgesteld! Puur op 'ipse dixit'; geen enkele inhoudelijk feitelijke toelichting!

De verdediging stond erbij en keek er na! Dus veroordeling!

Wat ook miskend werd door procespartijen, was, dat in het Hoofdrapport met geen woord werd gerept over het NLR 3D (TR) rapport, waaruit werd vastgesteld, op zo'n 30 unanieme getuigenverklaringen, dat de 1e explosie (rond 15:00 uur), 'zo groot als een huis', tussen(!) de containers en C17/C2,C4, de objectieve en feitelijke verklaring was voor de aantasting tegelijkertijd van de container, de dakbeschadigingen van C1, C16 en C17 (rookgasafvoer CV), brandje op MAVO en bijgebouwen en de ingeklapte deuren van C2 en C4 met branden.

Dr. Kappl, misleid door de aan hem verstrekte informatie, 'dacht' dat die vanuit 'vlammen' vanuit C2 moesten zijn veroorzaakt!
Zo door zijn informanten (NFI rapport?) in de war gebracht, ging/moest hij speculeren over de deur die dan voor een interne ontsteking daartoe dan opengedaan en weer dichtgedaan moest zijn...

Wat een verspilling; doordat de NFI-ers ook al de feiten over een mogelijke ontsteking vanuit de cv-ketel in C17 (Gastec rapport) hadden weggeknipt! "Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of shit!"
Voor de stichting die dit financierde met vrijwilligers was dit fnuikend; wellicht kunnen zij de schade verhalen; door deze unfaire en ondeskundige en 'verknipte' NFI rapportages.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 19:51:37

Gaat u dat over die leugen maar eens op de brandweerkazerne vertellen. Ik hoop dat er dan gebeurt wat u met mij als brandwacht zou gebeuren.
Maar anonieme mensen zijn laf......

Dat die post vanaf Thole 'pas tegen half vier' hun LD straal onbelemmerd door een deur in C4 konden spuiten betekend dat dit 5 muniten na die waarneming van de hoofdpost was.
En u vindt dat relevant? Dat staat ons hier nog heel wat onzin te wachten?

was ook kwestie van bewust selectief lezen

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/81289083_656154974920833_1675624333109624832_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=imUG_JrbCCoAQkTBjliqS7uhDH_AxtdbF_wGVFszguH1tm7-jg7D2fp9A&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=a4937f346b8809356af580a1c3c3d853&oe=5EA15D71)

"een minuut later" was dus 15u.21


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 19:57:18
Degene die beweerde dat deur C4 al door de eerste explosie tussen de bunkers en de MAVO-boxen naar binnen was gedrukt, was Bas van den Heuvel. Hij was ook de enige die zulks beweerd heeft, bij mijn weten. Het was niet zo door brandweerlieden gezegd. Ik heb eens met Konhuurne gesproken.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 20:08:46

Gaat u dat over die leugen maar eens op de brandweerkazerne vertellen. Ik hoop dat er dan gebeurt wat u met mij als brandwacht zou gebeuren.
Maar anonieme mensen zijn laf......

Dat die post vanaf Thole 'pas tegen half vier' hun LD straal onbelemmerd door een deur in C4 konden spuiten betekend dat dit 5 muniten na die waarneming van de hoofdpost was.
En u vindt dat relevant? Dat staat ons hier nog heel wat onzin te wachten?

was ook kwestie van bewust selectief lezen

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/81289083_656154974920833_1675624333109624832_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=imUG_JrbCCoAQkTBjliqS7uhDH_AxtdbF_wGVFszguH1tm7-jg7D2fp9A&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=a4937f346b8809356af580a1c3c3d853&oe=5EA15D71)

"een minuut later" was dus 15u.21

Ah, nu is het me duidelijk! U bent leesblind. Geeft niets hoor nu ik en anderen dit weten.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 20:14:53
Citaat van: Fred  Vos

op beelden is te zien dat op die deuren (even zijde C) geen symbool maar slechts de cijfers 1.4 waren aangebracht

welke beelden?

Citaat van: Fred Vos

De beelden waren zichtbaar op een website van uw vriend(?) van vooraf aan de ramp op een zonnige dag filmend over het terrein.

ok zeg maar waar

https://www.facebook.com/michielvanderwijksr/videos/989331901406218/Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 20:18:15
ik zie enkel etiketten met zwarte bom op oranje achtergrond.

moet ik betere bril kopen?Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 20:31:08
ik zie enkel etiketten met zwarte bom op oranje achtergrond.

moet ik betere bril kopen?


U heeft hierin gelijk! Dan moet ik een bril kopen of ik zag het op een ander medium/datum.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 20:32:59
ik zie enkel etiketten met zwarte bom op oranje achtergrond.

moet ik betere bril kopen?

Citaat

U heeft hierin gelijk! Dan moet ik een bril kopen of ik zag het op een ander medium/datum.

En in die andere dingen niet, zeker?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 20:55:38
ik zie enkel etiketten met zwarte bom op oranje achtergrond.

moet ik betere bril kopen?

Citaat

U heeft hierin gelijk! Dan moet ik een bril kopen of ik zag het op een ander medium/datum.

En in die andere dingen niet, zeker?

Waar heeft u het nu dan over?Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 21:06:40


Waar heeft u het nu dan over?http://www.enschederamp.nl/forum/index.php?topic=535.msg8009#msg8009

"abele fantast",  maar ik had ook kunnen zeggen: "snoodaard", "valsaard"

omdat je je willens en wetens verzet tegen de observatie van Mart van Troost dat de mensen van de eerste uitruk, zogenaamd niet wetende wat er opgeslagen kon liggen  (ze beschikten niet over een aanvalsplan en er was verder niemand van het bedrijf  aanwezig), af hadden moeten gaan op wat de gevaarborden zeiden.

Ze wisten ook wel wat die borden betekenden, want "het zat in de lesstof van iedere brandweerman".

Maar desondanks gingen ze de vuurwerkbrand blussen met water zonder groot alarm te slaan en de buurt te ontruimen (tot op duizend meter in de omtrek)Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 21:30:31


Waar heeft u het nu dan over?http://www.enschederamp.nl/forum/index.php?topic=535.msg8009#msg8009

"abele fantast",  maar ik had ook kunnen zeggen: "snoodaard", "valsaard"

omdat je je willens en wetens verzet tegen de observatie van Mart van Troost dat de mensen van de eerste uitruk, zogenaamd niet wetende wat er opgeslagen kon liggen  (ze beschikten niet over een aanvalsplan en er was verder niemand van het bedrijf  aanwezig), af hadden moeten gaan op wat de gevaarborden zeiden.

Ze wisten ook wel wat die borden betekenden, want "het zat in de lesstof van iedere brandweerman".

Maar desondanks gingen ze de vuurwerkbrand blussen met water zonder groot alarm te slaan en de buurt te ontruimen (tot op duizend meter in de omtrek)


Als u nog een keer gaat schelden dan zal ik niet meer op uw overige opmerkingen reageren. Maar voor de objectieve lezers dan maar:

U beroept zich nu op een derde; dat is sowieso 2e handse en ontoetsbare informatie.

De borden op SEF waren geen UN classificatie borden! Zij waren uitgevoerd volgens het voorschrift daartoe in de foute milieuvergunningen.

De borden bevatten ook geen (groep)cijfer; dat zou onderin de 'ruit' het cijfertje 1 moeten zijn geweest.
Maar volgens de UN etiketten moet er naast/boven die kleine 1 altijd de uit de testen vastgestelde gevaren classificatie (inclusief de letter G of S voor de 'comptabiliteit) aanwezig zijn.

Bij de  klassen: 1.1, 1.2 en 1.3 staat er op het gevarenetiket dan: de kleine 1 voor de 'groep' onderin, met vlak daarboven de letter G of S en daarboven de dubbele classificatiecijfers, met daar weer boven de 'ontploffende granaat'.

Die 'ontploffende granaat' staat weer niet op de klasse 1.4!

Op de openbaar gemaakt recente aansprakelijkheidsstellinq van Bakker aan de gemeente wordt een afwijkend etiket gevoegd, dat zo ook teruggevonden werd bij de brandwacht op 13 mei 2000, daarop stond de groep 1 en de 'ontploffende granaat' maar geen enkele gegeven (cijfer) gevaren classificatie. Dat is het etiket dat naast een van de andere UN gevarengroepen etiketten wordt gehanteerd als "bijkomend gevaar".

Dat etiket zegt dus ook niets over de UN gevaren classificatie na testen!

Dit soort verwarring kan inderdaad ontstaan bij leken. Uw woordvoerder heeft nooit meer opleiding genoten dan 'hoofdbrandwacht; vandaar.

Toont u nu eens de officiële duiding bij een specifiek etiket dat als dwingend beleid of leerstof geldig was op 13 mei 2000 voor elke uitrukkende brandweerman i.p.v. u te verschuilen achter derden zonder enig bewijs.

 
Citaat
(ze beschikten niet over een aanvalsplan en er was verder niemand van het bedrijf  aanwezig), af hadden moeten gaan op wat de gevaarborden zeiden.
is weer eens een leugen!
Wie stonden er dan op de foto's van Van Willigen bij de brandweerlieden? Van wie kregen die brandweerlieden sleutels en waarschuwing voor explosiegevaar uitsluitend voor C1?

Waarom waarschuwde dat personeel dan niet om te gaan evacueren en daarmee zichzelf ( de omgekomen brandweerlieden) dan ook het leven te redden?


En waarom vertelde Bakker dan aan het brandweerpersoneel dat er slechts 1.4 lag opgeslagen?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 21:51:58


Toont u nu eens de officiële duiding bij een specifiek etiket dat als dwingend beleid of leerstof geldig was op 13 mei 2000 voor elke uitrukkende brandweerman i.p.v. u te verschuilen achter derden zonder enig bewijs.

Uw tekst:
Citaat
(ze beschikten niet over een aanvalsplan en er was verder niemand van het bedrijf  aanwezig), af hadden moeten gaan op wat de gevaarborden zeiden.
is weer eens een leugen!
Wie stonden er op de foto's van Van Willigen bij de brandweerlieden? Van wie kregen die brandweerlieden sleutels en waarschuwing voor explosiegevaar uitsluitend voor C1?

Waarom waarschuwde dat personeel dan niet om te gaan evacueren en daarmee zichzelf ( de omgekomen brandweerlieden) dan ook het leven te redden?[/b][/size]

Heeft wel op internet gestaan -- weet adres niet meer. Ik heb het ook nagevraagd op de brandweerkazerne, bij de nieuwe officier proactie en ..., opvolger van Boetes, die naar Leeuwarden veretrokken was.

Dat Van Troost het bij het rechte eind had bleek wel uit de reacties van prof. Ben Ale en minister Remkes.

Prof. Ben Ale trad op in een uitzending van Argos, meen ik.

Voorschrift "blus de brand niet" betekende niet dat de brandweer niet mocht blussen, en zeker al niet niet bluissen met water,  maar diende enkel om de brandweer ontzag in te boezemen. De boel kon immers elk moment exploderen. Etc.

Remkes constateerde , op grond va de waarneming van de brandweerman die vanaf ladder op het terrein van Thole op de bunkerdeuren had kunnen kijken, dart er "1.4" bij op de borden had gestaan, wat dan zou betekenen gewoon blussen en verder niks aan de hand.

Of m.a.w. beiden namen de observatie van Mart van Troost serieus, erkenden zijn gelijk.

Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 21:54:55
Citaat van: Fred Vos
Uw tekst:
Citaat
(ze beschikten niet over een aanvalsplan en er was verder niemand van het bedrijf  aanwezig), af hadden moeten gaan op wat de gevaarborden zeiden.
is weer eens een leugen!
Wie stonden er op de foto's van Van Willigen bij de brandweerlieden? Van wie kregen die brandweerlieden sleutels en waarschuwing voor explosiegevaar uitsluitend voor C1?

Waarom waarschuwde dat personeel dan niet om te gaan evacueren en daarmee zichzelf ( de omgekomen brandweerlieden) dan ook het leven te redden?[/b]

Citaat
Wie stonden er op de foto's van Van Willigen bij de brandweerlieden?
Dat was pas later, toen de brand al nagenoeg geblust was.

Citaat
Van wie kregen die brandweerlieden sleutels en waarschuwing voor explosiegevaar uitsluitend voor C1?
Van Kloppenborg, maar die kwam dus ook pas later.

Citaat

Waarom waarschuwde dat personeel dan niet om te gaan evacueren en daarmee zichzelf ( de omgekomen brandweerlieden) dan ook het leven te redden?[/b]
Kloppenborg had gewaarschuwd voor "zware explosieven" --

Citaat

En waarom vertelde Bakker dan aan het brandweerpersoneel dat er slechts 1.4 lag opgeslagen?
Moet je aan hem vragen. Maar alle vuurwerk was destijds 1.4 geclassificeerd. Staat ook in Oosting. Ook de Ti-shells waaraan de ramp is opgehangen. (want die waren massa-explosief)Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 22:08:47


Toont u nu eens de officiële duiding bij een specifiek etiket dat als dwingend beleid of leerstof geldig was op 13 mei 2000 voor elke uitrukkende brandweerman i.p.v. u te verschuilen achter derden zonder enig bewijs.

Uw tekst:
Citaat
(ze beschikten niet over een aanvalsplan en er was verder niemand van het bedrijf  aanwezig), af hadden moeten gaan op wat de gevaarborden zeiden.
is weer eens een leugen!
Wie stonden er op de foto's van Van Willigen bij de brandweerlieden? Van wie kregen die brandweerlieden sleutels en waarschuwing voor explosiegevaar uitsluitend voor C1?

Waarom waarschuwde dat personeel dan niet om te gaan evacueren en daarmee zichzelf ( de omgekomen brandweerlieden) dan ook het leven te redden?[/b][/size]

Heeft wel op internet gestaan -- weet adres niet meer. Ik heb het ook nagevraagd op de brandweerkazerne, bij de nieuwe officier proactie en ..., opvolger van Boetes, die naar Leeuwarden veretrokken was.

Dat Van Troost het bij het rechte eind had bleek wel uit de reacties van prof. Ben Ale en minister Remkes.

Prof. Ben Ale trad op in een uitzending van Argos, meen ik.

Voorschrift "blus de brand niet" betekende niet dat de brandweer niet mocht blussen, en zeker al niet niet bluissen met water,  maar diende enkel om de brandweer ontzag in te boezemen. De boel kon immers elk moment exploderen. Etc.

Remkes constateerde , op grond va de waarneming van de brandweerman die vanaf ladder op het terrein van Thole op de bunkerdeuren had kunnen kijken, dart er "1.4" bij op de borden had gestaan, wat dan zou betekenen gewoon blussen en verder niks aan de hand.

Of m.a.w. beiden namen de observatie van Mart van Troost serieus, erkenden zijn gelijk.


Wat een merkwaardige reactie! Iemand heeft het bij het rechte eind door de onbekend gehouden argumenten van derden!?

Ja, internationaal op de UN transport etiketten, die er niet waren op SEF(!), worden de chauffeurs van dat transport afgeraden met hun kleine 'boord'blussertjes een vuurwerkbrand te gaan blussen!!

Dat 1.4 blussen 'toestaat' is bekend. En om branduitbreiding tegen te gaan is het vaak noodzaak om de niet 'vuurwerk brandstof ook eerst uit voorzorg te blussen; hoeveel niet vuurwerkbranden waren er wel niet bij aankomst brandweer? En als zij die niet hadden geblust een daarna was het vuurwerk gaan branden......Rancuneus spijkers op laag water zoeken door leken; zeg ik dan. Mensen die hun leven gaven zwart maken en hun nabestaanden onteren.....dapper hoor!

Maar uw hoofdbrandwacht 'kennisniveau' beweerde dat zij in het geheel niet mochten blussen en tot 1000 mtr. moesten evacueren en dat dit zou blijken uit de officiële duiding van de daar aangebrachte etiketten en hun opleidingsleerstof. Show me!

Dat is, gelet op de implicaties en het verwachtingspatroon van slachtoffers en nabestaanden(!) een ernstige en lasterlijke beschuldiging; die 'blind' werd overgenomen door Van Buitenen c.s waartegen ik dus daarop aangifte heb gedaan wegens laster.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 30 December 2019, 22:14:12
Citaat van: Fred Vos
Uw tekst:
Citaat
(ze beschikten niet over een aanvalsplan en er was verder niemand van het bedrijf  aanwezig), af hadden moeten gaan op wat de gevaarborden zeiden.
is weer eens een leugen!
Wie stonden er op de foto's van Van Willigen bij de brandweerlieden? Van wie kregen die brandweerlieden sleutels en waarschuwing voor explosiegevaar uitsluitend voor C1?

Waarom waarschuwde dat personeel dan niet om te gaan evacueren en daarmee zichzelf ( de omgekomen brandweerlieden) dan ook het leven te redden?[/b]

Citaat
Wie stonden er op de foto's van Van Willigen bij de brandweerlieden?
Dat was pas later, toen de brand al nagenoeg geblust was.

Citaat
Van wie kregen die brandweerlieden sleutels en waarschuwing voor explosiegevaar uitsluitend voor C1?
Van Kloppenborg, maar die kwam dus ook pas later.

Citaat

Waarom waarschuwde dat personeel dan niet om te gaan evacueren en daarmee zichzelf ( de omgekomen brandweerlieden) dan ook het leven te redden?[/b]
Kloppenborg had gewaarschuwd voor "zware explosieven" --

Citaat

En waarom vertelde Bakker dan aan het brandweerpersoneel dat er slechts 1.4 lag opgeslagen?
Moet je aan hem vragen. Maar alle vuurwerk was destijds 1.4 geclassificeerd. Staat ook in Oosting. Ook de Ti-shells waaraan de ramp is opgehangen. (want die waren massa-explosief)


Dat ze later kwamen is toch geen reden om hun 'wetenschap' niet om te zetten in acute waarschuwingen? De waarschuwing van Kloppenburg sloeg allen op C1 ; daar mocht niets worden opgeslagen en op de deur was geen etiket!

Maar als de directeur 'himself' zegt dat er alleen 1.4 ligt welke 'held' gaat dan naar 1000 mtr. hollen en met welke officieel beleid en volgens welke leerstof mag hij dat?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 22:33:18


"Had Bakker maar eerlijk gezegd dat hij nog wat anders dan vuurwerk had liggen, dan hadden wij de slangen er wel bij neer gegooid en waren de buurt gaan ontruimen"


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 30 December 2019, 22:35:04
Maar dat mag je van niemand zeggen, van Van Troost niet, van Vos niet, van Van Buitenen niet, van OM niet, van NFI niet, van Bakker niet, van Paalman niet, van Crimo niet.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 1 Januari 2020, 16:44:57
Maar dat mag je van niemand zeggen, van Van Troost niet, van Vos niet, van Van Buitenen niet, van OM niet, van NFI niet, van Bakker niet, van Paalman niet, van Crimo niet.


"Had Bakker maar eerlijk gezegd dat hij nog wat anders dan vuurwerk had liggen, dan hadden wij de slangen er wel bij neer gegooid en waren de buurt gaan ontruimen"


Laf anoniem kan men hier kennelijk gewoon laster verspreiden; als surrogaat voor een eerlijk toetsbare discussie!


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 2 Januari 2020, 21:11:28
Maar dat mag je van niemand zeggen, van Van Troost niet, van Vos niet, van Van Buitenen niet, van OM niet, van NFI niet, van Bakker niet, van Paalman niet, van Crimo niet.


"Had Bakker maar eerlijk gezegd dat hij nog wat anders dan vuurwerk had liggen, dan hadden wij de slangen er wel bij neer gegooid en waren de buurt gaan ontruimen"


Laf anoniem kan men hier kennelijk gewoon laster verspreiden; als surrogaat voor een eerlijk toetsbare discussie!

het is de verdraaide waarheid


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 2 Januari 2020, 22:31:42
Maar dat mag je van niemand zeggen, van Van Troost niet, van Vos niet, van Van Buitenen niet, van OM niet, van NFI niet, van Bakker niet, van Paalman niet, van Crimo niet.


"Had Bakker maar eerlijk gezegd dat hij nog wat anders dan vuurwerk had liggen, dan hadden wij de slangen er wel bij neer gegooid en waren de buurt gaan ontruimen"


Laf anoniem kan men hier kennelijk gewoon laster verspreiden; als surrogaat voor een eerlijk toetsbare discussie!

het is de verdraaide waarheid

Ja, dat is laster altijd!


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 06:23:52
Maar dat mag je van niemand zeggen, van Van Troost niet, van Vos niet, van Van Buitenen niet, van OM niet, van NFI niet, van Bakker niet, van Paalman niet, van Crimo niet.


"Had Bakker maar eerlijk gezegd dat hij nog wat anders dan vuurwerk had liggen, dan hadden wij de slangen er wel bij neer gegooid en waren de buurt gaan ontruimen"


Laf anoniem kan men hier kennelijk gewoon laster verspreiden; als surrogaat voor een eerlijk toetsbare discussie!

het is de verdraaide waarheid

Ja, dat is laster altijd!

Het is geen laster

Maar Kloppenborg had wel gewaarschuwd voor de aanwezigheid van "zware explosieven"


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 09:29:46
Maar dat mag je van niemand zeggen, van Van Troost niet, van Vos niet, van Van Buitenen niet, van OM niet, van NFI niet, van Bakker niet, van Paalman niet, van Crimo niet.


"Had Bakker maar eerlijk gezegd dat hij nog wat anders dan vuurwerk had liggen, dan hadden wij de slangen er wel bij neer gegooid en waren de buurt gaan ontruimen"


Laf anoniem kan men hier kennelijk gewoon laster verspreiden; als surrogaat voor een eerlijk toetsbare discussie!

het is de verdraaide waarheid

Ja, dat is laster altijd!

Het is geen laster

Maar Kloppenborg had wel gewaarschuwd voor de aanwezigheid van "zware explosieven"

Ja, u bent hier de 'lawaaimaker van dienst',; voor elke opheldering verzint u weer een probleem.
Een belediging voor elke aandachtige niet op fantasie en sensatie beluste lezer en een onnodig verdiet veroorzakende onzekerheid bij de slachtoffers en nabestaanden.

Alle 'vuurwerk' uit verpakking is een 'explosief'; dat weet eenieder; gelet op het grote aantal gewonden weer in NL.

Bovendien bleven Kloppenburg c.s toen zelf nog wel rustig staan op korte afstand.

Op de bodem van C1,C16 enC17 of op alle ander vloeren van de olsag is nooit een brisant spoor gevormd dat wordt veroorzaakt door (militaire) oftewel 'zware explosieven'.

Dus nogmaals: u papegaait geparafraseerde onzin en feitelijke leugens alleen voor sensatie en om leed te veroorzaken. Zoek hulp; raad ik u aan.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 10:43:01
Ondanks het feit dat Kloppenborg gewaarschuwd had voor de aanwezigheid van zware explosieven hadden de spuitgasten de slangen er niet bij neergegooid en waren ook niet de buurt gaan ontruimen

Men zat hier dus in een dubbele spagaat


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:05:49
Op grond van de aanwezige gevaarborden, zwarte bom op oranje achtergrond, maar ook op grond van de vergunning 1997 (1.3 vuurwerk + 1.4 vuurwerk dat bij brand als 1.3 kan reageren) had de brandweer de vuurwerkbrand niet mogen blussen, maar ach, zei men, daar lag het niet aan, hety lag eraan dat Rudi Bakker tevens materiaal had liggen dat als 1.1 geclasificeerd was of had moeten zijn.Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:19:42
Ondanks het feit dat Kloppenborg gewaarschuwd had voor de aanwezigheid van zware explosieven hadden de spuitgasten de slangen er niet bij neergegooid en waren ook niet de buurt gaan ontruimen

Men zat hier dus in een dubbele spagaat

Opnieuw blijft u verwarring zaaien. Kloppenborg wees selectief op C1, die ruimte bleef dan ok niet geopend door de blussers!
Bakker (de directeur 'himself') stelde: uitsluitend 1.4 hier opgeslagen.

Een 'dubbele spagaat' zag ik sowieso al nooit eerder.....


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:27:50
Ondanks het feit dat Kloppenborg gewaarschuwd had voor de aanwezigheid van zware explosieven hadden de spuitgasten de slangen er niet bij neergegooid en waren ook niet de buurt gaan ontruimen

Men zat hier dus in een dubbele spagaat

Opnieuw blijft u verwarring zaaien. Kloppenborg wees selectief op C1, die ruimte bleef dan ok niet geopend door de blussers!
Bakker (de directeur 'himself') stelde: uitsluitend 1.4 hier opgeslagen.

Een 'dubbele spagaat' zag ik sowieso al nooit eerder.....

"zware explosieven" bedoelt "zware explosieven" = explosiegevaar!
- had hij aan de brandweer medegedeeld.

Naderhand had hij  tegen cafetaiahouder Krol, die met zijn kassa onder de arm op straat stond te kijken, gezegd: "Rob, maak dat je hier wegkomt, want was nu is geweest is nog maar kinderspel bij wat nog komen gaat,. Er zij nog één of twee bunkers en daar zit een soort bom in".Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:32:07
Van de rechter-commissaris, of weet ik veel van wie, hoefde hij niets meer te zeggen,omdat hij meineeed gepleegd zou hebben. (Hij had aanvankelijk verzwegen dat hij ook 's middags het bedrijf had bezocht, precies op de tijd dat "de zwerver"a langs kwam lopen met zijn balen plastic op een kruiwagen. De zwerver had onder de poort van SEF water zien komen uitstromen, teken van activiteiten op het terrein.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:36:09
Warme Bakker Hendriksen van de  Voortsweg had plusminus kwart over één vuurpijlen de lucht in zien gaan. Hij stond op straat te praten samen met overbuurman van de groentewinkel, hoek Bernhard ter Haarsttraat- Voortsweg. Vanddart keek je predies in rechte lijn op terrein SEF. Ze hadden tegen elkaar gezegd: "zonde om op klaarlichte dag dat vuurwerk af te steken"


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:36:30
Op grond van de aanwezige gevaarborden, zwarte bom op oranje achtergrond, maar ook op grond van de vergunning 1997 (1.3 vuurwerk + 1.4 vuurwerk dat bij brand als 1.3 kan reageren) had de brandweer de vuurwerkbrand niet mogen blussen, maar ach, zei men, daar lag het niet aan, hety lag eraan dat Rudi Bakker tevens materiaal had liggen dat als 1.1 geclasificeerd was of had moeten zijn.


Citeert u nu eerst een even dat het aanwezige gevarenbord of de vergunning 'verklaarden' dat: 1.4 bij brand als 1.3 kan reageren!
En wat 'men' zoals zegt.....dat zo had moeten worden 'geclassificeerd' toont het in de context van een beoogd serieuze discussie schadelijk onbenul van die 'men' aan (ja, ook van degene die 'men' kritiekloos wenst te 'papegaaien').

Volgens de vergunning mocht 'vuurwerk' "verpakt en of onverpakt" worden opgeslagen; dan is men buiten elke UN 'classificatie'!.
Dat wist het hof ook al niet en dat heeft Bakker (zijn advocaat) dan ook al niet later, bij de HR, als 'novum' gerepareerd: 'eigen schuld.... dikke bult?'

Als men serieus de verschijnselen van 13 mei 2000 wil verklaren dan moet men dus zeker niet de UN transport test omstandigheden (druk- , zuurstof- en temperatuurverhoging ontwijkende buitenlucht en slechts beperkte hoeveelheden!), met die dan dus daarmee wetenschappelijk corrupt gegenereerde 'classificatiebegrippen' misbruiken!

De wetenschappelijk corrupte testen bij het CHAF project voldeden dan ook aan geen van de UN testvoorschriften! Ja, daarmee kan men de rechterlijke macht (en advocaten) wel in de maling nemen.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:39:54
Ondanks het feit dat Kloppenborg gewaarschuwd had voor de aanwezigheid van zware explosieven hadden de spuitgasten de slangen er niet bij neergegooid en waren ook niet de buurt gaan ontruimen

Men zat hier dus in een dubbele spagaat

Opnieuw blijft u verwarring zaaien. Kloppenborg wees selectief op C1, die ruimte bleef dan ok niet geopend door de blussers!
Bakker (de directeur 'himself') stelde: uitsluitend 1.4 hier opgeslagen.

Een 'dubbele spagaat' zag ik sowieso al nooit eerder.....

"zware explosieven" bedoelt "zware explosieven" = explosiegevaar!
- had hij aan de brandweer medegedeeld.

Naderhand had hij  tegen cafetaiahouder Krol, die met zijn kassa onder de arm op straat stond te kijken, gezegd: "Rob, maak dat je hier wegkomt, want was nu is geweest is nog maar kinderspel bij wat nog komen gaat,. Er zij nog één of twee bunkers en daar zit een soort bom in".


Ja wijzend op C1 zonder etiket!; waarvoor hij ook de sleutels weigerde.
Dat zij hij dus 'naderhand', toen waren de reacties al dreigender geworden. Maar hij zei dat niet tegen de blussers.......jammer dan....


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:42:48
Warme Bakker Hendriksen van de  Voortsweg had plusminus kwart over één vuurpijlen de lucht in zien gaan. Hij stond op straat te praten samen met overbuurman van de groentewinkel, hoek Bernhard ter Haarsttraat- Voortsweg. Vanddart keek je predies in rechte lijn op terrein SEF. Ze hadden tegen elkaar gezegd: "zonde om op klaarlichte dag dat vuurwerk af te steken"


Goh, dat u dat allemaal weet....tante Bet zei toen nog .....tegen ome Kees.....dat zij de aardappels had opstaan...... dus dat ze niet te lang naar het vuurwerk kon blijven kijken......

Met uw bijdragen, komt de geïnteresseerde lezer voor de opheldering toch weer......


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:43:42
Kloppenborg was ten huize van zijn schonzus geweest, plusminus 13 uur, o.a. om shirtje van Manchester United aan zijn neefje te geven, toen hij op zijn mobiel gebeld werd door "de baas". Hij moest toen onmiddellikweg en is naar de Tollensstraat gereden,  alwaar hij oa. de zwerver zag lopen en zijn balen plastic bij De Paauw over de poort gooien.

Daarna is hij naar huis van Rudi Bakker gegaan, (zogenaamd) om hem  te tippen over de zwerver. Iets wat uiterst merkwaardig genoemd kan worden.

Een Marokaanse jongen uit de Tollensstraat had verklaard dat hij om plusminus half drie een blauwe Lupo voor de poort had zien staan,

getuigenis die door Crimo hoog is opgeklopt.

Betreffende jongen was een vriend, of tenminste kennis,  van André de Vries.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:46:49
Kloppenborg was ten huize van zijn schonzus geweest, plusminus 13 uur, o.a. om shirtje van Manchester United aan zijn neefje te geven, toen hij op zijn mobiel gebeld werd door "de baas". Hij moest toen onmiddellikweg en is naar de Tollensstraat gereden,  alwaar hij oa. de zwerver zag lopen en zijn balen plastic bij De Paauw over de poort gooien.

Daarna is hij naar huis van Rudi Bakker gegaan, (zogenaamd) om hem  te tippen over de zwerver. Iets wat uiterst merkwaardig genoemd kan worden.

Een Marokaanse jongen uit de Tollensstraat had verklaard dat hij om plusminus half drie een blauwe Lupo voor de poort had zien staan,

getuigenis die door Crimo hoog is opgeklopt.

Betreffende jongen was een vriend, of tenminste kennis,  van André de Vries.

Tja, wie het verloop en de oorzaak van de vuurwerkramp nu nog niet duidelijk wordt....dit zal Bakker (zijn advocaat) toch wel in de 'herzieningsverzoeken' hebben 'meegenomen?

Een blauwe Lupo gezien door een Marokkaanse (dus geen Nederlandse!?) jongen en dat hoog opkloppen door ene Crimo en bekend met de vrijgesproken De Vries....ja, maar dan is de oorzaak van de ramp toch wel duidelijk zo; in Enschede?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:47:24
Om plusminus 13 uur was ook Willy Pater in de Tollensstraat. Wijlen de broer van Crimo had hem de ophaalchinees zien uitkomen, in zijn nette kleren. "moet je van middag werken?" -- "nee ik moet er alleen maar even zijn", etc.

Door Willy Pater ontkend.

En OM nam daar genoegen mee,


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:50:08
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:51:54
Warme Bakker Hendriksen van de  Voortsweg had plusminus kwart over één vuurpijlen de lucht in zien gaan. Hij stond op straat te praten samen met overbuurman van de groentewinkel, hoek Bernhard ter Haarsttraat- Voortsweg. Vanddart keek je predies in rechte lijn op terrein SEF. Ze hadden tegen elkaar gezegd: "zonde om op klaarlichte dag dat vuurwerk af te steken"


Goh, dat u dat allemaal weet....tante Bet zei toen nog .....tegen ome Kees.....dat zij de aardappels had opstaan...... dus dat ze niet te lang naar het vuurwerk kon blijven kijken......

Met uw bijdragen, komt de geïnteresseerde lezer voor de opheldering toch weer......

u had zelf zeker de aardappels opstaan en vergetn het gas uit te zetten?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:52:33
Om plusminus 13 uur was ook Willy Pater in de Tollensstraat. Wijlen de broer van Crimo had hem de ophaalchinees zien uitkomen, in zijn nette kleren. "moet je van middag werken?" -- "nee ik moet er alleen maar even zijn", etc.

Door Willy Pater ontkend.

En OM nam daar genoegen mee,

Een verdachte hoeft vrijwillig niets te bekennen. Dat is een (zwijg)recht!


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:54:16
Om plusminus 13 uur was ook Willy Pater in de Tollensstraat. Wijlen de broer van Crimo had hem de ophaalchinees zien uitkomen, in zijn nette kleren. "moet je van middag werken?" -- "nee ik moet er alleen maar even zijn", etc.

Door Willy Pater ontkend.

En OM nam daar genoegen mee,

Een verdachte hoeft vrijwillig niets te bekennen. Dat is een (zwijg)recht!

Ja maar is door OM niet meegenomen, zodat Veresal of Esaltato later kon vekrlaren dat er vóór 15 uur geen activiteiten waren geweestop het terrein.

Daar had men kennelijk belang bij


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:55:52
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:57:56
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 12:59:33
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 12:59:51
Om plusminus 13 uur was ook Willy Pater in de Tollensstraat. Wijlen de broer van Crimo had hem de ophaalchinees zien uitkomen, in zijn nette kleren. "moet je van middag werken?" -- "nee ik moet er alleen maar even zijn", etc.

Door Willy Pater ontkend.

En OM nam daar genoegen mee,

Een verdachte hoeft vrijwillig niets te bekennen. Dat is een (zwijg)recht!

Ja maar is door OM niet meegenomen, zodat Veresal of Esaltato later kon vekrlaren dat er vóór 15 uur geen activiteiten waren geweestop het terrein.

Daar had men kennelijk belang bij


Kennelijk binnen uw warrige fantasie! Welk belang? Hoe kan een gebeurtenis, enige uren vooraf aan de eerste branden en een explosie, een brandtechnisch oorzakelijke verklaring geven voor 15:00 uur?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:01:22
Om plusminus 13 uur was ook Willy Pater in de Tollensstraat. Wijlen de broer van Crimo had hem de ophaalchinees zien uitkomen, in zijn nette kleren. "moet je van middag werken?" -- "nee ik moet er alleen maar even zijn", etc.

Door Willy Pater ontkend.

En OM nam daar genoegen mee,

Een verdachte hoeft vrijwillig niets te bekennen. Dat is een (zwijg)recht!

Ja maar is door OM niet meegenomen, zodat Veresal of Esaltato later kon vekrlaren dat er vóór 15 uur geen activiteiten waren geweestop het terrein.

Daar had men kennelijk belang bij


Kennelijk binnen uw warrige fantasie! Welk belang? Hoe kan een gebeurtenis, enige uren vooraf aan de eerste branden en een explosie, een brandtechnisch oorzakelijke verklaring geven voor 15:00 uur?

Het is weggewimpeld, simple as that


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:02:06
Sabotage is nog steeds een niet uitgesloten mogelijkheid.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:02:43
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:04:31
Een klein brandje dat uitkomst kon bieden ( en bood!) uit de vastgelopen onderhandelingen tussen gemeente en Smallenbroek, is ook steeds niet uigesloten.

Klein brandje dat uit de hand liep,

al dan niet gestuurd (geprepareerd) door een stelletje lilliputters van de UT.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:05:57
Om plusminus 13 uur was ook Willy Pater in de Tollensstraat. Wijlen de broer van Crimo had hem de ophaalchinees zien uitkomen, in zijn nette kleren. "moet je van middag werken?" -- "nee ik moet er alleen maar even zijn", etc.

Door Willy Pater ontkend.

En OM nam daar genoegen mee,

Een verdachte hoeft vrijwillig niets te bekennen. Dat is een (zwijg)recht!

Ja maar is door OM niet meegenomen, zodat Veresal of Esaltato later kon vekrlaren dat er vóór 15 uur geen activiteiten waren geweestop het terrein.

Daar had men kennelijk belang bij


Kennelijk binnen uw warrige fantasie! Welk belang? Hoe kan een gebeurtenis, enige uren vooraf aan de eerste branden en een explosie, een brandtechnisch oorzakelijke verklaring geven voor 15:00 uur?

Het is weggewimpeld, simple as that

Ja, als iemand paranoïde is betekent dat niet dat hij niet wordt achterna gezeten...

Als een feit geen belang heeft voor de opheldering van een zaak dan wordt dit op rationele gronden genegeerd. Nee niet in Enschede; dat begrijp ik inmiddels wel.....


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:06:39
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!

versplintering van de vloer van de C11

aardbeving die de gerepareerde scheuren van ons huis weer deed opengescheuren.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:08:54
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!

versplintering van de vloer van de C11

aardbeving die de gerepareerde scheuren van on huis weer deed opengescheuren.
Een klein brandje dat uitkomst kon bieden ( en bood!) uit de vastgelopen onderhandelingen tussen gemeente en Smallenbroek, is ook steeds niet uigesloten.

Klein brandje dat uit de hand liep,

al dan gestuurd (geprepareerd) door een stelletje lilliputters van de UT.

Wat een warhoofd blijkt u te zijn! Een juridisch belangrijk en bruikbaar feit moet bewezen worden! En dan gaat het niet aan om alle perversiteiten en onzin die in (war)hoofden opkomt te moeten 'uitsluiten'.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:12:30
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!

versplintering van de vloer van de C11

aardbeving die de gerepareerde scheuren van on huis weer deed opengescheuren.

Die vloer had geen versplintering maar enige vierkante meters verpulvering moeten tonen om voor 'springstof' behandeling, op rationele gronden, in aanmerking te komen.

Maar ja, met uw 'derde oog' kan alles....'Regen in september....en daardoor dan weer Kerstmis in december..'


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:15:18
Sabotage is nog steeds een niet uitgesloten mogelijkheid.

Idiotie bij bepaalde 'waarnemers' kan ook niet worden uitgesloten.....en wat dan?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:18:02
Sabotage is nog steeds een niet uitgesloten mogelijkheid.

Idiotie bij bepaalde 'waarnemers' kan ook niet worden uitgesloten.....en wat dan?

met zijn allen in de psychiatrische inrichting. Gezellig!


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:19:16
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!

versplintering van de vloer van de C11

aardbeving die de gerepareerde scheuren van on huis weer deed opengescheuren.

Die vloer had geen versplintering maar enige vierkante meters verpulvering moeten tonen om voor 'springstof' behandeling, op rationele gronden, in aanmerking te komen.

Maar ja, met uw 'derde oog' kan alles....'Regen in september....en daardoor dan weer Kerstmis in december..'

Meneer Van Dokkum zei het wel goed.


Citaat
Het neerwaartse resultaat, met scheuren/breuken in het beton, is niettemin nogal geconcentreerd bij C11 en – in mindere mate – nabij gelegen bunkerruimten. Dus ook als er een holte beneden de vloer was, moet toch iets de vloer van C11 met dit gewelddadige schadebeeld naar beneden hebben geduwd (vgl. NFI/TNO in Oosting 2001: 48/62). Het is niet zomaar een inzakking. Zelfs als we de kuil niet gebruiken voor de bepaling van de energie van de Laatste Expansie, wijst die kuil niettemin op de gebeurtenis van een geconcentreerde explosie daar.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:21:49
Sabotage is nog steeds een niet uitgesloten mogelijkheid.

Idiotie bij bepaalde 'waarnemers' kan ook niet worden uitgesloten.....en wat dan?

met zijn allen in de psychiatrische inrichting. Gezellig!
Ik hoop dat voor u die gezelligheidswens gauw uitkomt.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:29:20
Sabotage is nog steeds een niet uitgesloten mogelijkheid.

Idiotie bij bepaalde 'waarnemers' kan ook niet worden uitgesloten.....en wat dan?

met zijn allen in de psychiatrische inrichting. Gezellig!
Ik hoop dat voor u die gezelligheidswens gauw uitkomt.

maar u komt er dan toch ook bij zitten?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:33:08
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!

versplintering van de vloer van de C11

aardbeving die de gerepareerde scheuren van on huis weer deed opengescheuren.

Die vloer had geen versplintering maar enige vierkante meters verpulvering moeten tonen om voor 'springstof' behandeling, op rationele gronden, in aanmerking te komen.

Maar ja, met uw 'derde oog' kan alles....'Regen in september....en daardoor dan weer Kerstmis in december..'

Meneer Van Dokkum zei het wel goed.


Citaat
Het neerwaartse resultaat, met scheuren/breuken in het beton, is niettemin nogal geconcentreerd bij C11 en – in mindere mate – nabij gelegen bunkerruimten. Dus ook als er een holte beneden de vloer was, moet toch iets de vloer van C11 met dit gewelddadige schadebeeld naar beneden hebben geduwd (vgl. NFI/TNO in Oosting 2001: 48/62). Het is niet zomaar een inzakking. Zelfs als we de kuil niet gebruiken voor de bepaling van de energie van de Laatste Expansie, wijst die kuil niettemin op de gebeurtenis van een geconcentreerde explosie daar.

Ja, dat ben ik geheel met u eens! Inmiddels heb ik met hem een zeer interessante en intensieve 'gedachten uitwisseling'.

Hij spreekt dan ook van: "naar beneden geduwd' Beter kan ik het niet verwoorden!

'Duwen' en zeer over aaneengesloten vierkante meters, is juist niet een bewijs van de brisante werking van springstof; integendeel!

'Duwen' is een langzame krachtoverdracht (door 'druk'); bij schok overdracht (springstof) slaat er lokaal in gelijke omvang als de lading zelf, een deuk in staal en vergruisd beton/steen.

In uw 'denken' zou er een 'mortierbom' of 'vliegend schotelmijn' met een oppervlakte gelijk aan de indeuking van de betroffen C bunkers moeten zijn geweest..... fantaseert u gerust verder.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:36:16
Sabotage is nog steeds een niet uitgesloten mogelijkheid.

Idiotie bij bepaalde 'waarnemers' kan ook niet worden uitgesloten.....en wat dan?

met zijn allen in de psychiatrische inrichting. Gezellig!
Ik hoop dat voor u die gezelligheidswens gauw uitkomt.

maar u komt er dan toch ook bij zitten?

Nee, bij mij zijn er grenzen aan de hoeveelheid onzin die ik bereid ben vrijwillig in directe contacten te verdragen.

Hier reageer ik in de hoop dat ook buiten 'de inrichting in Enschede' wordt meegelezen. Het gaat immers wel over een zeer serieus en pijnlijk geworden onderwerp. Nee, niet voor u; maar dat geeft niets hoor.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:36:50
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!

versplintering van de vloer van de C11

aardbeving die de gerepareerde scheuren van on huis weer deed opengescheuren.

Die vloer had geen versplintering maar enige vierkante meters verpulvering moeten tonen om voor 'springstof' behandeling, op rationele gronden, in aanmerking te komen.

Maar ja, met uw 'derde oog' kan alles....'Regen in september....en daardoor dan weer Kerstmis in december..'

Meneer Van Dokkum zei het wel goed.


Citaat
Het neerwaartse resultaat, met scheuren/breuken in het beton, is niettemin nogal geconcentreerd bij C11 en – in mindere mate – nabij gelegen bunkerruimten. Dus ook als er een holte beneden de vloer was, moet toch iets de vloer van C11 met dit gewelddadige schadebeeld naar beneden hebben geduwd (vgl. NFI/TNO in Oosting 2001: 48/62). Het is niet zomaar een inzakking. Zelfs als we de kuil niet gebruiken voor de bepaling van de energie van de Laatste Expansie, wijst die kuil niettemin op de gebeurtenis van een geconcentreerde explosie daar.

Ja, dat ben ik geheel met u eens! Inmiddels heb ik met hem een zeer interessante en intensieve 'gedachten uitwisseling'.

Hij spreekt dan ook van: "naar beneden geduwd' Beter kan ik het niet verwoorden!

'Duwen' en zeer over aaneengesloten vierkante meters, is juist niet een bewijs van de brisante werking van springstof; integendeel!

'Duwen' is een langzame krachtoverdracht (door 'druk'); bij schok overdracht (springstof) slaat er lokaal in gelijke omvang als de lading zelf, een deuk in staal en vergruisd beton/steen.

In uw 'denken' zou er een 'mortierbom' of 'vliegend schotelmijn' met een oppervlakte gelijk aan de indeuking van de betroffen C bunkers moeten zijn geweest..... fantaseert u gerust verder.

ik dacht aan dynamiet


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 13:38:56
Als de gebroeders Wiesenhaan een auto op een filmset opblazen ontstaat er toch ook geen krater?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:43:55
Het gaat er ons om te weten wat er precies gebeurd is, en niet wat een vdrdachte al dan niet hoeft te bekennen of te verzwijgen
Willy Pater had aan de broer van Crimo uiteengezet dat als er nu iets zou gebeuren de hele buurt weg zou zijn, omdat ze oa. mortierbommen van een meter doorsnee hadden liggen en  twee vaatjes zwart kruit.

Door het OM etc. terzijde geschoven.


U stelt weer iets op 'helderziendheid' vast.

Mortierbommen van een meter doorsnee bestaan niet; die gaan niet eens door een deur....en ook met 2 vaatjes zwart kruit bericht men niet dergelijk schade...
U wilt geen opheldering!

Dat was iets gemeld door de broer van Crimo. Of dat waar was of niet, dat is een tweede. Bommen van een meter doorsnee bestaan overigens wel.

Wat een ge-o.h.! Zware explosieven hadden hun onmiskenbare effecten als sporen nagelaten: Show me!

versplintering van de vloer van de C11

aardbeving die de gerepareerde scheuren van on huis weer deed opengescheuren.

Die vloer had geen versplintering maar enige vierkante meters verpulvering moeten tonen om voor 'springstof' behandeling, op rationele gronden, in aanmerking te komen.

Maar ja, met uw 'derde oog' kan alles....'Regen in september....en daardoor dan weer Kerstmis in december..'

Meneer Van Dokkum zei het wel goed.


Citaat
Het neerwaartse resultaat, met scheuren/breuken in het beton, is niettemin nogal geconcentreerd bij C11 en – in mindere mate – nabij gelegen bunkerruimten. Dus ook als er een holte beneden de vloer was, moet toch iets de vloer van C11 met dit gewelddadige schadebeeld naar beneden hebben geduwd (vgl. NFI/TNO in Oosting 2001: 48/62). Het is niet zomaar een inzakking. Zelfs als we de kuil niet gebruiken voor de bepaling van de energie van de Laatste Expansie, wijst die kuil niettemin op de gebeurtenis van een geconcentreerde explosie daar.

Ja, dat ben ik geheel met u eens! Inmiddels heb ik met hem een zeer interessante en intensieve 'gedachten uitwisseling'.

Hij spreekt dan ook van: "naar beneden geduwd' Beter kan ik het niet verwoorden!

'Duwen' en zeer over aaneengesloten vierkante meters, is juist niet een bewijs van de brisante werking van springstof; integendeel!

'Duwen' is een langzame krachtoverdracht (door 'druk'); bij schok overdracht (springstof) slaat er lokaal in gelijke omvang als de lading zelf, een deuk in staal en vergruisd beton/steen.

In uw 'denken' zou er een 'mortierbom' of 'vliegend schotelmijn' met een oppervlakte gelijk aan de indeuking van de betroffen C bunkers moeten zijn geweest..... fantaseert u gerust verder.

ik dacht aan dynamiet

U mag denken wat u wilt; 'a dirty mind is a joy forever'.
Maar welk omvang, over de gehele(!) schadeoppervlakte van de vloeren lag dan dat 'dynamiet' en welke hoeveelheden vormt dat dan minimaal en waarom verpulverde dat beton daarmee weer niet?

Wie knutselde dat dynamiet dan zo keurig op de drie vloeren; tegen de tussenmuren?
In de mijnbouw wordt de steenkool wel lokaal verpulverd; al met een klein beetje dynamiet. Vreemd; nietwaar?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 13:55:16
Als de gebroeders Wiesenhaan een auto op een filmset opblazen ontstaat er toch ook geen krater?

'Als' zij dat doen dan weet u het dus nog niet zeker. En dus ook niet: waarmee, hoeveel en waar in die auto. In het kort: springstoffen slaan hard toe maar de schade blijft t.o.v. de omvang van de springstof: lokaal.
Dit i.t.t. pyrotechnische stoffen en gasexplosies die (gas)druk produceren en dus met drukgolven i.p.v. schokgolven werken.
Bij grote omvang en obstakels kunnen drukgolven wel overgaan tot schokgolven (deflagratie/detonatie overgang).
Dat is m.i. ook vanuit de lucht(!) in Enschede gebeurd; na de 'primaire' reacties in de opslagruimten, kwamen er 2 keer grote clusters aan 'secundaire reacties' die, tegen elkaar opbotsend, naar detonatiesnelheden (dan ook 'schok') gingen.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 3 Januari 2020, 14:02:35
zogenaamde les van Culemborg:

"een kleine hoeveelheid springstof (1.1) kan grote hoeveelheid vuurwerk van de klasse 1.3 in een massa-explosie meenenen"

De lilliputers hadden wellicht de lessen van Culemborg goed in zich opgenomen, i.t.t. de vergunningverleners en de brandweer(adviseurs)


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 3 Januari 2020, 14:25:58
zogenaamde les van Culemborg:

"een kleine hoeveelheid springstof (1.1) kan grote hoeveelheid vuurwerk van de klasse 1.3 in een massa-explosie meenenen"

De lilliputers hadden wellicht de lessen van Culemborg goed in zich opgenomen, i.t.t. de vergunningverleners en de brandweer(adviseurs)

Wat zoal niet 'kan', als mogelijkheid, is nog lang geen overtuigende verklaring op bewijs.

Wie ook de lessen van Culemborg heeft 'gevolgd', zoals u, is hardleers en daardoor ook een slechte leerling.
Zelfs nadat ik kort hiervoor nog heb uitgelegd, dat de classificatie van de UN testen niet kan(!) gelden voor (grotere) opslag in afgelopen ruimten/gebouwen, begint u weer de warhoofden te papegaaien die deze idiote  begripsverwarring hebben uitgevonden!

Bovendien is het begrip 'massa-explosie' slechts een maat voor de min of meer gelijktijdigheid van de ontsteking van die hoeveelheid tegelijk 'getriggerd' vuurwerk.
Het begrip suggereert voor leken een bepaalde kracht uitwerking; maar die is nooit vast te stellen voor (brand) ontsteking in een opslagruimte.

Plato zei het al: "Een onzorgvuldig gebruik van begrippen duidt vrijwel altijd op onzorgvuldigheid in denken."

Wat de voor de brandweerzorg exclusieve wettelijk adviseur ervan had opgestoken weten we openbaar (Grolsch proces): hij getuigde onder ede van het bij hem aanwezig totaal onbenul op het gebied van gevaarlijke stoffen.
Niemand hoorde dan ook van hem direct na de ramp en niemand wilde hem ook 'officieel' horen. Interessant; nietwaar?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 4 Januari 2020, 11:42:21
Bakker blijft wanhopig aandacht zoeken met twitterberichten aan kamerleden.
Dat betreur ik; hij is ook slachtoffer van de ramp en ik heb, in mijn zeer omvangrijke en langdurige gegevens en feitenonderzoek, nooit bewijs/vermoeden van zijn schuld voor het ontstaan en het verloop van de ramp kunnen vaststellen.

Bakker nam, met Pater c.s., een lopend bedrijf, relatief kort voor de ramp met toen bestaande 'gewoonte' van opslag, over.

Met die overname volgde hij, in onschuldige onwetendheid, het al jaren toegepaste verzakend (wan) beleid van het gemeentebestuur en de regionale brandweer op het gebied van de wettelijke brandweerzorg.

Recentelijk herhaalt hij, in zijn wanhoop, de bewering: dat het officiële onderzoek naar de ramp niet deugde.
Juridisch kil, zoals het qua afwezigheid van emoties behoort (Vrouwe Justitia is daarom ook voor leed geblinddoekt), geldt echter, dat hij (zijn advocaten) de gelegenheid hebben gehad om 'beter' onderzoek te doen verrichten.

Nog triester wordt het om te ontdekken dat 'de waarheid' wel, doch onredelijk verspreid, bijeen te sprokkelen was/is in de verschillend onderzoeksrapporten en nota bene in de exclusief en specifiek  van toepassing zijn wetgeving en mensen rechten.

Die exclusieve en specifieke wetgeving  en de gemeentelijk verordeningen zijn, voor de ernstige consequenties van het verzaken daarvan, verzwegen.
De betaalde wettelijke actoren, die allemaal ook al tientallen jaren verzaakten, zwegen daarop dan ook....('Men moet stil blijven zitten als men geknipt wordt....')

Deze situatie is uiterst triest en onbeschaafd voor alle geraakte personen door deze ramp in Enschede; maar hoe doorbreekt men de collectie verschuiling achter gefingeerde onwetendheid?

Nee, niet door meteen hele volksstammen te beschuldigen van fouten in onderling zeer verschillend(!) onderzoek en opsporing, met allerlei bewijsproblemen van dien, dat is niet eens te overzien!

Indien het een kwestie is, zoals ik die zie tenminste, van :"de nieuwe kleren van de keizer" dan is de eerste actie:
om te demonstreren dat 'de keizer, met zijn snel aanwijzen van zondebokken en het verzwijgen van de van toepassing zijnde wetgeving, naakt loopt'.

Bij het gretig aanwijzen van de zondebokken worden dan voorspelbaar fouten gemaakt; men voelt dat e.e.a. niet klopt en verdoezelt dat dan graag.
Mijns inziens kan dat, psychologisch navolgbaar, pas worden 'ontmaskerd' en ingezien in het licht van de 'ware oorzaak'.

Dan kan men, met een andere instelling (context!) de gevolgde schijnbewegingen, op dan blootliggende motieven en valsheid, makkelijker ontdekken.

Van Buitenen c.s. proberen dat zonder inzicht of context; slecht met enorm 'lawaai'. Dat maakt, ook na een eerste en ruime  media belangstelling, voorspelbaar 'doof'.

Samengevat:  de (nog steeds) gezochte en vervolgde zondebokken kunnen niet deze ramp hebben veroorzaakt!

De materiële voorwaarden voor deze ramp zijn over meerdere jaren ontstaan door onverantwoord 'betaald wegkijken' van de wettelijk actoren binnen de Brandweerwet 1985 en negeren van de daaruit voortvloeiende gemeentelijke verordeningen.

In dat juridische en materiële vacuüm manifesteerde zich de niet voor opslaggebruik van gebouwen en terreinen, voor 'brandgevaarlijke of bij brand gevaar opleverende stoffen' (dus niet benoemd 'milieugevaarlijk!) van toepassing zijnde Milieuwetgeving met de uitvoerders en dat optreden schoot dan ook, inhoudelijk en juridisch voorspelbaar, tekort.

"Met goede bedoelingen is/was de weg naar de hel geplaveid."


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 9 Januari 2020, 10:05:53
Het trieste van de vertoning door vB, Bakker c.s, is, dat de belangrijkste onthullingen al jaren geleden (2014) gedaan zijn; maar deze zijn toen meteen door hen genegeerd.

SEF was, voor gebruik van de gebouwen en het terrein voor vuurwerk, wettelijk al tientallen jaren "verboden".

De 2 commandanten in die tijd voerden een antiwettelijk informeel en onbevoegd ingesteld (geen voorwaardelijke vaststelling door de gemeenteraad en wijziging van de beide betrokken gemeentelijke verordeningen)beleid: 'vuurwerkopslag had geen prioriteit'.

Toen Bakker en Pater, na jarenlang onder dit informeel gecreëerde anti-wettelijk regiem hadden gewerkt en de zaak overnamen, kwam er de eerste vergunning.
Zij het op de foute wetgeving en met slechts onpraktische en ontoetsbare 'wensvoorschriften'; als disfunctioneel surrogaat voor de wettelijk brandweerzorg.

De cdt. ging met pensioen (1997) en de opvolger liet het zoals het was....Opmerkelijk is dat iedereen kon weten dat de commandant nooit door de Inspectie of Oosting is bevraagd en dat de Inspectie zelf ook nooit eerder de uitvoering van de Brandweerwet 1985 en de verordeningen op taakuitvoering had 'getoetst/geïnspecteerd' op hun wettelijke taak.

"RD Binnenland 27 maart 2001
Getuigenverhoren in zaak-Enschede voegen weinig toe

DEN HAAG – De getuigenverhoren over de vuurwerkramp in Enschede bij de rechter-commissaris in Den Haag hebben gisteren weinig toegevoegd aan wat er al bekend was door het onderzoek van de commissie-Oosting.
Aan de beurt waren ex-brandweercommandant J. Hüve en politiemedewerker A. Dokter.
Het opmerkelijkste van het optreden van Hüve was dat bleek dat hij niet door iemand eerder werd gehoord. Niet door Oosting, niet door justitie en niet door de politie.

De 63-jarige Hüve vertelde de rechter-commissaris dat SE Fireworks niet in de belangstelling stond bij zijn korps. Gecontroleerd werd er dan ook niet.
Wel was zijn korps klant bij Smallenbroek, de voorganger van Fireworks. „Daar werd rookpoeder ingekocht voor oefeningen.

Hüve, die in 1965 bij de Enschedese brandweer als leerling-officier aantrad, wist zich in de loop der jaren op te werken tot commandant. Hij ging in 1997 met pensioen.
Dokter, die midden jaren negentig eindejaarscontroles uitvoerde bij Fireworks en er overigens geen onregelmatigheden aantrof, was al wel gehoord door de commissie-Oosting en door de politie.
Donderdag moeten oud-wethouder Koopmans en burgemeester Mans verschijnen.
Letselschadeadvocaten hebben gevraagd de getuigen onder ede te horen om bewijs te verzamelen teneinde de overheid aansprakelijk te kunnen stellen voor de schade van de ramp."
(Vet gedrukt; FV)

Deze advocaten hadden net vernomen dat de cdt. en zijn opvolger, onder regionaal bestuur, jarenlang de exclusieve 'zorg'wet had overtreden; waardoor de brandweerzorg werd verzaakt en het wettelijk opgelegd gebruiksverbod nooit werd gehandhaafd! "Eenieder wordt geacht de wet te kennen", geldt dat ook voor betaalde juristen?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 10:49:12
Als op SEF niet meer dan de toegestane 160.000 ton vuurwerk aanwezig zou zijn geweest en ook juist was geclassificeerd.....was er dan geen ramp geweest, na de eerste vlammetjes, edelachtbare?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 11:46:40

Als op SEF niet meer dan de toegestane 160.000 ton vuurwerk aanwezig zou zijn geweest en ook juist was geclassificeerd.....was er dan geen ramp geweest, na de eerste vlammetjes, edelachtbare?[
/b][/i]

Er werd gezegd: Bakker had vuurwerk dat massa-explosief kon zijn ("1.1"), waarvoor hij geen vergunning had


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 12:08:59

Als op SEF niet meer dan de toegestane 160.000 ton vuurwerk aanwezig zou zijn geweest en ook juist was geclassificeerd.....was er dan geen ramp geweest, na de eerste vlammetjes, edelachtbare?[
/b][/i]

Er werd gezegd: Bakker had vuurwerk dat massa-explosief kon zijn ("1.1"), waarvoor hij geen vergunning had

Zou u eerst de vraag willen lezen? "Als.....niet meer.....en juist was geclassificeerd" Een 'indien' stelling.

Wat er zoal (anoniem en dus ontoetsbaar) werd gezegd......daar ben ik hier als (feiten) onderzoeker doodmoe van geworden.

Zelfs indien er 1.1G geclassificeerd vuurwerk aanwezig was, waarvoor ik nooit bewijs zag, dan was dat op sporen onmiskenbaar duidelijk geworden. U moet beseffen dat 1.1 vuurwerk zich ongeveer gedraagt als springstof met daardoor veel krachtuitwerking maar op relatief zeer korte afstand van het pakket!

De beelden van de ramp liegen niet!
De krachtigste uitwerking van het vuurwerk was secundair van bovenaf en benedenwinds naar de omgeving.

Dat beeldmateriaal klopt in het geheel niet met een sympathisch ingeleide ontsteking (blijft u mij aub niet treiteren met de domme en misleidende term: 'massa-explosie') van opgeslagen vuurwerk op maaiveldniveau; wat de vele fantasten in en rond Enschede daarover ook maar, jarenlang hardnekkig en stompzinnig tegen de toetsbare bewijzen in, beweren.

Dat vind ik ook zo teleurstellend voor de stichting 'de onderste steen'.
Met eigen inzet en middelen legden zij bloot het mechanisme dat geheel past bij de feiten; met de door Dr. Kappl beschreven secundaire koolmonoxide etc., reacties.
Dit werd door de ondeskundigen van het NFI/TNO geheel en al gemist. En dus even ondeskundig overgenomen door Oosting en het OM.

Kappl was een chemicus en geen jurist. Dus werd er niet blootgelegd welke vergunningen met welk adviezen uit welk wetgeving deze ramp had moeten voorkomen. Dat kon feitelijk/inhoudelijk al nooit de Milieuvergunning zijn!

Maar ja, men 'ziet' niets anders.... want de uitvoering van de Brandweerwet (nu WVr) is praktisch al jarenlang verdonkeremaand.

Dus komen er in de Milieuvergunningen en in die wetgeving (Vuurwerkbesluit) kleine en ongespecificeerde compensaties die in de verte lijken op brandweerzorg.

 


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 13:52:54


Zelfs indien er 1.1G geclassificeerd vuurwerk aanwezig was, waarvoor ik nooit bewijs zag, dan was dat op sporen onmiskenbaar duidelijk geworden. U moet beseffen dat 1.1 vuurwerk zich ongeveer gedraagt als springstof met daardoor veel krachtuitwerking maar op relatief zeer korte afstand van het pakket!een kleine hoeveelbheid 1.1 zou grote hoeveelheden 1.3- vuurwerk in één massa-explosie kunnen meenemen.

en iets dergelijks is ook gebeurd.  Alle bunkers, behalve C1 en C2, waren uiteengespat, in één klap.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 14:32:35


Zelfs indien er 1.1G geclassificeerd vuurwerk aanwezig was, waarvoor ik nooit bewijs zag, dan was dat op sporen onmiskenbaar duidelijk geworden. U moet beseffen dat 1.1 vuurwerk zich ongeveer gedraagt als springstof met daardoor veel krachtuitwerking maar op relatief zeer korte afstand van het pakket!een kleine hoeveelbheid 1.1 zou grote hoeveelheden 1.3- vuurwerk in één massa-explosie kunnen meenemen.

en iets dergelijks is ook gebeurd.  Alle bunkers, behalve C1 en C2, waren uiteengespat, in één klap.

Ja, en er zouden schotelmijnen en AP mijnen zijn opgeslagen....iemand zou kruitsporen in zijn broekje hebben gehad ...en een ander zou in zo'n broekje slechts hard weg zijn gelopen...nee de Lupo voor de deur was blauw.....  dus de getuigen zouden niet kleurenblind zijn...Enne.....

C1 en C2 zouden in een klap zijn uiteengespat....alleen gezien en te zien door helderzienden die wegkijken van de vele videobeelden....de andere stervelingen zagen meerdere klappen hoog boven de bunkers vanuit clusterwolken...nee, die kunnen niets zien dat in een keer zou zijn gebeurd...maar die zijn dan ook snel klaar met praten erover....alleen hij die in een keer ziet wat anderen niet hebben kunnen zien kan jarenlang blijven 'roepen'....dat geeft niet.....hij wil dan ook niet geholpen worden...altijd stof om te posten....the continuing story...of een eigen sekte...zelfs bij de CHAF testen verliep het niet direct in een klap na de onsteking...of...dan was daar ook 'stiekem' 1.1 gebruikt......anders valt de sekte van zijn geloof...


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 15:12:02


Zelfs indien er 1.1G geclassificeerd vuurwerk aanwezig was, waarvoor ik nooit bewijs zag, dan was dat op sporen onmiskenbaar duidelijk geworden. U moet beseffen dat 1.1 vuurwerk zich ongeveer gedraagt als springstof met daardoor veel krachtuitwerking maar op relatief zeer korte afstand van het pakket!een kleine hoeveelbheid 1.1 zou grote hoeveelheden 1.3- vuurwerk in één massa-explosie kunnen meenemen.

en iets dergelijks is ook gebeurd.  Alle bunkers, behalve C1 en C2, waren uiteengespat, in één klap.

Ja, en er zouden schotelmijnen en AP mijnen zijn opgeslagen....iemand zou kruitsporen in zijn broekje hebben gehad ...en een ander zou in zo'n broekje slechts hard weg zijn gelopen...nee de Lupo voor de deur was blauw.....  dus de getuigen zouden niet kleurenblind zijn...Enne.....

C1 en C2 zouden in een klap zijn uiteengespat....alleen gezien en te zien door helderzienden die wegkijken van de vele videobeelden....de andere stervelingen zagen meerdere klappen hoog boven de bunkers vanuit clusterwolken...nee, die kunnen niets zien dat in een keer zou zijn gebeurd...maar die zijn dan ook snel klaar met praten erover....alleen hij die in een keer ziet wat anderen niet hebben kunnen zien kan jarenlang blijven 'roepen'....dat geeft niet.....hij wil dan ook niet geholpen worden...altijd stof om te posten....the continuing story...of een eigen sekte...zelfs bij de CHAF testen verliep het niet direct in een klap na de onsteking...of...dan was daar ook 'stiekem' 1.1 gebruikt......anders valt de sekte van zijn geloof...

je speelt weer vals (niet om aan te horen)

(https://vioolspelen.nl/artikel-12-tips-om-zuiver-te-spelen-op-de-viool-of-altviool/)

Onder de C5 zat ook holle ruimte, net zoals onder alle bunkers.
Waarom dan alleen achter in de C11 en omgeving  indeuking, die krater werd genoemd totdat Mart van Troost tercht opmerkte dat het geen krster was ?

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/83363447_2898940546803697_5952145577796960256_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=XUNjLAS7WT4AX_Diodk&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=5a69ad05fa13ed5d3ad100afe62d9d6c&oe=5E9BB51B)
Men lei op gegeven moment voetpad aan dwars over de bunkervloeren-- daartoe had men vloer van C4 en C5 weggezaagd - wel beetje stiekem - maar ik kwam toevallig langs. grote ruimte daaronder halve tot één meter diep, en daarin resten kolen en antraciet.

ik had nog antraciet meegenomen
(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/83134264_1297731450427230_8725205351491698688_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=FD3i4JOu1K4AX_-EWLC&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&_nc_tp=1002&oh=01fe6c9262aa3492a9a6d58f4e35de45&oe=5ECF7A29)

later dom  genoeg opgestookt in de kachelTitel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 15:58:21
Citaat Sylvius:

Citaat
Waarom dan alleen achter in de C11 en omgeving  indeuking, die krater werd genoemd

Dus u kunt soms nog wel feit van fictie onderscheiden...

Van belang was, op serieuze sporenduiding, dat er geen lokaal diepe verpulvering van beton zichtbaar was.

Dat was het bewijs voor de afwezigheid van ooit gereageerde springstof of 1.1 vuurwerk op (net boven) die gehele C bunker vloer.

Ja, en toch maar blijven zaniken over het zou 1.1....en dat zou dan met toch wel mogelijk 1.3.....toch in 1 keer zijn afgegaan en dan toch weer met een halve minuut pauze nog maar eens een zware samengestelde klap hebben gegeven...

Wij, van de Renbaan, beroepen ons op de theorie van de UN classificatie:
als een beperkt gewicht als verpakte groep vuurwerk, in de buitenlucht, na ontsteking op diezelfde plaats(!) vrijwel tegelijkertijd allemaal mee reageert dan geven we dat dezelfde classificatie als van springstof: 1.1G.

Als we dan hoog in de lucht wolken, niet tegelijkertijd maar gescheiden van elkaar en ook een halve minuut na elkaar in de tijd, zien exploderen, dan zeggen wij van de Renbaan....zie je wel.... dat is toch wel weer precies hetzelfde als tegelijkertijd tijdens de UN testen....

Dan 'concluderen' wij in de Renbaan...dan was dat een halve minuut na elkaar in geclusterde wolk partijen toch weer hetzelfde als wat bij de UN testen gebeurt.

Wij zijn immers goed op de hoogte....anders zouden wij het toch niet al 18 jaar zo uitkramen? En hebben zo onze bronnen....nee, die kan niemand controleren...en zij hebben ook geen opleiding genoten....


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 16:10:35
op deze foto kun je het wel goed zien -- rechts het voetpad over de C4/C5

(https://www.rd.nl/image/contentid/policy:1.469562:1467321278/2015-05-12-pkFLE2-lamain-5-FC-web.jpg?f=16x9&$p$f=b3010f9)


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 16:12:12
Plasman dacht dat  de vaatjes buskruit van willy Pater wel eens in de C11 konden hebben gestaan

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/82923518_176370210104238_3027053977687556096_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=PagMUtpLJA0AX-n8pPG&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&_nc_tp=1002&oh=8a95e8ccdd22f5ea76f607d4267630b1&oe=5ED960AE)


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 16:47:39

http://www.enschederamp.nl/forum/index.php?topic=584.msg7509#msg7509

Citaat
(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/69829177_378507069708651_8657068237961297920_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=QN0k02f96t8AX_MlpyR&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=46a9add869e485ad9e38e01683aa1fa8&oe=5EDAAC96)

de explosie ontwikkelt zich duidelijk van onderop

https://www.youtube.com/watch?v=_zt5n1CNy3o

je kunt het filmpje vertraagd laten afspelen

moet je op icoontje vierde van rechts onder "ïnstellingen" klikkenTitel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 17:02:10
Helaas was ik te voorbarig...u kunt geen feiten van fictie onderscheiden.

Wat 'ziet' u zoal op de grote vloer van de C vloer; ook met een deel gevuld met water?
Ik onderzocht destijds de gehele vloer 'droog'.

En wat maakt u op uit het samenvattend betoog van Plasman zogenaamd in het belang van Bakker op 'mogelijk' en 'waarschijnlijk'?
Hielp dat ook maar iets in het eindoordeel? M.i. schoot Plasman voor Bakker in diens eigen beide voeten in hun poging om de schuld eenzijdig bij Pater te leggen! Een op zich al trieste vertoning: hoe desperaat kan iemand zijn?

En hoe oordeelt u over de NFI'deskundige' die in zijn rapport deskundigheid ontkent en die als getuige verklaart dat hij 'buskruit' niet kan "uitsluiten". 'Deftige' kroegpraat!

Binnen de wetenschappelijk normen van onderzoek gaat het erom zaken wel uit te sluiten...dan houdt men de feiten over. Op de NFI wijze is men slecht aan het suggereren; dan kan de rechter ook doen wat hij wil en dat deed hij dan ook.

Met uw wijze van lezen kan u mogelijk mooi gaan vioolspelen... maar tot een methodologisch verantwoord oordeel komt u zo nooit.

Als het maar mooi klinkt op de Renbaan; nietwaar?

En ja, ook deze clusterexplosie ontwikkelde zich van onderop....hij kwam niet uit de lucht vallen, nee...twee keer dus....en niet tegelijkertijd zoals in de UN test....waarom wachtte deze 'massa-explosie' van u en andere 'woordvoerders' steeds tussendoor....en waarom bleef deze niet 'massa-explosief' keurig op maaiveld niveau en in 1 keer op ontsteking vanuit de bunkers door 1.1G en containers....Of werd die 1.1 G tussentijds door 'boosdoeners' tussen de mogelijke 1.3G effe snel 'gedropped'?
U ziet, als er voor de lol dol gefaseerd moet worden dan kan ik het soms even ook....maar deze zaak is geen 'lol'.

Dan hadden de eerste rijen huizen en ook het gebouw van Thole toch effe de grootste klap deels kunnen tegenhouden....hoe kan het dat op luchtfoto's zo duidelijk is dat de schade op maaiveld niveau en aan de gebouwen in benedenwindse richting was ontwikkeld?

'Dat doet een 'massa-explosie' van u en de uwen anders toch nooit....?'


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 17:29:01Dan hadden de eerste rijen huizen en ook het gebouw van Thole toch effe de grootste klap deels kunnen tegenhouden....hoe kan het dat op luchtfoto's zo duidelijk is dat de schade op maaiveld niveau en aan de gebouwen in benedenwindse richting was ontwikkeld?

'Dat doet een 'massa-explosie' van u en de uwen anders toch nooit....?
'[/i]

de branden hadden zich in benedenwindse richting ontwikkeld

Het brandde ook niet gelijk.Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 17:45:09Dan hadden de eerste rijen huizen en ook het gebouw van Thole toch effe de grootste klap deels kunnen tegenhouden....hoe kan het dat op luchtfoto's zo duidelijk is dat de schade op maaiveld niveau en aan de gebouwen in benedenwindse richting was ontwikkeld?

'Dat doet een 'massa-explosie' van u en de uwen anders toch nooit....?
'[/i]

de branden hadden zich in benedenwindse richting ontwikkeld

Het brandde ook niet gelijk.

Bent u nu dan weer in 'a state of denial?'

Waren de beelden van de Grolsch fabriek en de dreiging van ammoniak ontsnapping ontstaan door brand...?

En waarom /waardoor hadden de branden een 'voorkeur' om zich in benedenwindse richting te ontwikkelen; nadat zij waardoor hun ontstaan hadden verkregen?


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 18:15:33

Waren de beelden van de Grolsch fabriek en de dreiging van ammoniak ontsnapping ontstaan door brand...?

En waarom /waardoor hadden de branden een 'voorkeur' om zich in benedenwindse richting te ontwikkelen; nadat zij waardoor hun ontstaan hadden verkregen?


brok beton was door gevel muziekcentrum geslagen -- dat lag "bovenwinds"

Dak van de werkplaats van fietsenmaker Deurningerstraat was even omhoog getild, ook "boveniwinds"

Verschillende panden die gebouwd waren op de gedempte stadsgracht hadden grote scheuren opgelopen, ook "bovenwinds"

Gereformeerde kerk Lasondersingel, ook "bovenwinds"  http://www.enschede-noord.nl/13-mei-2000.html

Rijksmuseum Twente, ook "bovenwinds" https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_Twenthe     
Citaat
Op 13 mei 2000 raakte het museum, maar niet de collectie, zwaar beschadigd bij de vuurwerkramp in Enschede. Het bleef tot 14 april 2002 gesloten voor herstelwerkzaamheden.De branden ontstonden oa. door ontbrandend waterstofgas, dat ging wel met de wind mee.

Er was een jongen waarvan, toen hij midden op straat stond, op de Roomweg, spontaan de kleren in de brand waren gevlogen.Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 18:44:09

Waren de beelden van de Grolsch fabriek en de dreiging van ammoniak ontsnapping ontstaan door brand...?

En waarom /waardoor hadden de branden een 'voorkeur' om zich in benedenwindse richting te ontwikkelen; nadat zij waardoor hun ontstaan hadden verkregen?


brok beton was door gevel muziekcentrum geslagen -- dat lag "bovenwinds"

Dak van de werkplaats van fietsenmaker Deurninerstraat was even omhoog getild, ook "boveniwinds"

Verschillende panden die gebouwd waren op de gedempte stadsgracht hadden grote scheuren opgelopen, ook "bovenwinds"

De branden ontstonden oa. door ontbrandend waterstofgas, dat ging wel met de wind mee.

Er was een jongen waarvan, toen hij midden op straat stond, op de Roomweg, spontaan de kleren in de brand waren gevlogen.


Dat is uw grote gave: voor elke oplossing een nieuw probleem verzinnen.

Losse brokstukken vanaf maaiveld niveau(!) duiden op drukverplaatsing....nogmaals drukverplaatsing.

Drukverplaatsing is een relatief langzame krachtoverdracht. Niemand zal ontkennen dat de basis van de krachten die vrijkomen na reacties hun oorsprong hadden in de opslagplaatsen (maaiveldniveau dus).

Daarop ontstonden er de 'vergeten/verdrongen' en herhaalde(!) (Nee, niet in Enschede daar bleef men de 1 keer vertoonde 'massa-explosie' 'zien') secundaire clusterexplosies die 3 to 4 maal meer kracht overdagen; ook wel door druk maar ook door schok!

Dat het dak omhoog was verplaatst duidt op onderdruk(!) in de omgeving; altijd na de overdruk van de  explosies.
Zie ook de video en de opgeduwde dakpannen weg(!) van SEF.

Het is dus niet: 'of'....'of' het is: 'en'......
Ja, de explosies op maaiveld verplaatsen ook beton en staal in dat in 'toevallige' richtingen, maar de hoge, omvangrijke en zeer hete(!) secundaire reactiewolken geven energie af door hitte, druk- en schokgolven.
Dat laatste door de hogere reactiesnelheid van dat proces en turbulentie door obstakels.

Dat van uw waterstofgas (buiten een reagerend reactiefront; binnen het natuurkundig vrijwel altijd direct reagerend waterstof) is zo'n kolder; dat ik er aan voorbij ga. Wellicht luistert u te makkelijk naar snelverdienende charlatans; i.p.v. naar deskundigen.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 19:21:06


Dat van uw waterstofgas (buiten een reagerend reactiefront; binnen het natuurkundig vrijwel altijd direct reagerend waterstof) is zo'n kolder; dat ik er aan voorbij ga. Wellicht luistert u te makkelijk naar snelverdienende charlatans; i.p.v. naar deskundigen.

en toch waren zijn kleren in brand gevlogen, en dat niet door een vuurpijl


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 21 Januari 2020, 20:23:19


Dat van uw waterstofgas (buiten een reagerend reactiefront; binnen het natuurkundig vrijwel altijd direct reagerend waterstof) is zo'n kolder; dat ik er aan voorbij ga. Wellicht luistert u te makkelijk naar snelverdienende charlatans; i.p.v. naar deskundigen.

en toch waren zijn kleren in brand gevlogen, en dat niet door een vuurpijl

U vertoont nu toch kinderachtige trekjes. Drammerig.....stampvoeten...'en toch'....

Ik ontkende uw mechanisme 'waterstof'....en repte met geen woord over brandende kleren.

Als uw waarneming daarover accuraat was, dan kan dat door warmtestraling als overdrachtsmiddel worden verklaard maar dan zou ook zijn huid......


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: sylvius op 21 Januari 2020, 21:50:34
hij had zware brandwonden + aangedane longen, luchtwegen; ik weet niet of hij nog leeft. Ben zijn naam vergeten. Ik heb hem een keer gesproken.


Titel: Re: Herzieningsverzoek van Bakker.
Bericht door: Fred Vos op 22 Januari 2020, 09:52:22
hij had zware brandwonden + aangedane longen, luchtwegen; ik weet niet of hij nog leeft. Ben zijn naam vergeten. Ik heb hem een keer gesproken.

Ja, Sylvius weer een heel triest voorbeeld dat u dan van nabij hebt meegemaakt; dat hakt er in!

Droog technisch klopt uw beschrijving van de beschadigende warmteoverdracht nu voor mij wel.
Erbij komt, dat dit slachtoffer niet alleen stralingswarmte heeft ontvangen; maar ook verhitte ademlucht.
Indien hij nog leeft, 'is hij daarmee door het oog van de naald' gegaan.

Dergelijk hete gassen die worden ingeademd kunnen direct de longblaasjes 'denatureren'. Daarop is gasuitwisseling onmogelijk.
Dit slachtoffer moet, om deze beide warmte overdracht effecten te hebben ontvangen, wel relatief dicht bij SEF zijn verbleven; tijdens tenminste de 2e reeks opstijgende(!) cluster-explosies.

Nogmaals, ik betreur als persoon uw ervaringen in deze; op en na 13 mei 2000.