[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
30 Mei 2023, 20:00:53

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
9017 aantal berichten in 706 topics door 16 geregistreerde leden
Nieuwste lid: Paul van Buitenen
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  Actueel
| | |-+  'Dit betekent doorbraak'
« vorige volgende »
Pagina's: [1] Omlaag Print
Auteur Topic: 'Dit betekent doorbraak'  (gelezen 2827 keer)
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Gepost op: 7 Mei 2021, 20:10:05 »

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1664656/Nadat-Fireworks-directeur-documenten-heeft-gekregen-gaat-hij-weer-procederen-Dit-betekent-doorbraak


Citaat
Rudi Bakker, directeur van de ontplofte vuurwerkopslag SE Fireworks in Enschede, heeft deze week alsnog de door hem opgeëiste documenten ontvangen. Op last van de Raad van State heeft het verantwoordelijk ministerie de stukken moeten afgeven. Dat moest uiterlijk deze week. Bakker zegt dat de stukken nu aantonen dat hij nooit veroordeeld had mogen worden. Hij gaat nu opnieuw procederen: "Want dit is een absolute doorbraak."

Nadat hij deze week de stukken binnenkreeg, viel hij nog net niet van zijn stoel. "Ik had wel een idee wat er speelde, maar wist niet dat het zo erg was. Ik ben me echt rot geschrokken."

Tegelijk biedt het nieuwe mogelijkheden, aldus Bakker. "Met deze stukken kan ik mijn onschuld aantonen. Reden voor mij een herzieningsverzoek in te dienen bij de Hoge Raad. En los daarvan spelen er op de achtergrond nog enkele andere zaken, maar daar wil ik in het huidige stadium nog niets over kwijt. Maar met deze nieuwste informatie kan ik aantonen hoe het eigenlijk écht zit."
Hoogste bestuursrechter

De hoogste bestuursrechter oordeelde in februari dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de door Rudi Bakker opgevraagde documenten moest afgeven. Bakker en zijn zoon Raymond hadden daartoe een zogenoemde WOB procedure opgestart. Om aan te tonen dat het rijksbeleid ten tijde van de vuurwerkramp niet deugde en dat de Fireworks-directie als gevolg daarvan ten onrechte is veroordeeld.

Het ministerie heeft de circa vijftig documenten deze week alsnog aan Bakker overhandigd.
Weggelakt

De documenten waren overigens reeds in het bezit van Bakker, maar belangrijke passages waren weggelakt of bepaalde stukken ontbraken simpelweg. Bakker heeft na het arrest van de Raad van State nu alsnog de 'ongecensureerde versie' gekregen.

Aanvankelijk bestond trouwens het idee dat de gewraakte documenten allang waren vernietigd, maar zoon Raymond Bakker ontdekte dat ze nog bestonden. Waarop hij en zijn vader naar de Raad van State stapten. Het ministerie verklaarde nog wel dat de documenten niet meer zouden bestaan, maar dit argument veegde de Raad van State van tafel en gelastte dat het departement ze moest afgeven.
Niet veroordeeld

Na bestudering komt Bakker nu tot de conclusie dat hij nooit veroordeeld had mogen worden. De voormalig Fireworks-directeur heeft de belangrijkste documenten op zijn eigen website geplaatst.
Onder de pet

Volgens Bakker tonen de nieuwste documenten aan dat de overheid willens en wetens belangrijke informatie 'onder de pet heeft gehouden'. De overheid zou die meteen na de vuurwerkramp hebben weggemoffeld. Die informatie toont volgens Bakker aan dat de regelgeving rond vuurwerk ten tijde van de ramp uiterst gebrekkig was.
Weggemoffeld

Als bewijs daarvoor laat Baker op zijn website een volgens hem cruciale passage zien van een 'gecensureerde versie' en het ongecensureerde document, zoals hij dat nu alsnog heeft gekregen. "Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft er destijds alles aan gedaan om voor hen belastende (en voor mij ontlastende) documenten achter te houden."

De Fireworks-directie is destijds veroordeeld omdat het 'te veel en te zwaar' vuurwerk had opgeslagen. Volgens Bakker tonen de nieuwste documenten echter aan dat hij zich destijds aan de voorgeschreven classificaties heeft gehouden.

"Dit is de basis van mijn onterechte veroordeling en de bovengenoemde punten tasten die veroordeling aan. Als de rechter daarmee bekend was geweest, zou hij tot een andere uitspraak zijn gekomen die tot vrijspraak zou hebben geleid."
Eerherstel

Bakker heeft na zijn veroordeling destijds doorgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad, maar ook daar kreeg hij nul op het rekest. Hij zegt door te blijven strijden voor eerherstel.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #1 Gepost op: 7 Mei 2021, 20:12:31 »

https://rudibakker.nl/2021/05/07/ministeries-hielden-informatie-over-gebrekkige-regelgeving-achter-na-vuurwerkramp/

Citaat
Enkele dagen geleden heb ik de beschikking gekregen over documenten van verschillende ministeries, waaronder het Minister van Infrastructuur & Waterstaat (de rechtsopvolger van het toenmalige ministerie van Verkeer & Waterstaat). Hierdoor is duidelijk geworden dat ministeries voor en na aan het ontstaan van de vuurwerkramp wisten dat er in Nederland sprake was van “gebrekkige regelgeving“.

De documenten komen voort uit een een juridische procedure op basis van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) die aanving in 2018. Het besluit werd door eiser ontvangen op 3 mei 2021.

De belangrijkste informatie op een rij

    Op 16 mei 2000 wordt naar aanleiding van een te verwachten “bewindsliedenoverleg” al gesproken over “de toch wat gebrekkige regelgeving“. Er moet een nieuwe wet komen om te voorkomen dat de “niet al te optimale regelgeving” twee tot drie jaar zou voortduren.

    Download PDF

    Op 17 mei 2000 wordt een e-mailbericht verzonden aan alle betrokken instanties. Daarin staat de tekst:

    “BZK bereidt een notitie voor over de uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur op dit punt. Te verwachten is dat alle betrokken instanties een stortvloed van WOB-vragen zullen krijgen. Ieder departement moet een WOB-coördinator aanwijzen, die onderling contact zullen houden.“

    Dit is in strijd met de bepalingen van de WOB omdat ministeries met deze geheime afspraak voorkomen dat onwelgevallige informatie wordt verstrekt. Het is bovendien een grove inbreuk op het recht op een eerlijk proces en een eerlijke rechtsgang.

    Maar het wordt nóg erger.. Het e-mailbericht vervolgt met de tekst:

    “In de komende tijd zijn veel onthullingen en quasi-onthullingen te verwachten. Het is belangrijk hierop zo adequaat en snel mogelijk te reageren. Inzake échte onthullingen (onaangenaamheden) kan alleen openheid soelaas bieden: meld wat je weet, en meld wat je (nog) niet weet.“

    Download PDF

    Op 25 mei 2000 erkennen ambtenaren van het ministerie V&W dat:

    “Het is onverantwoord om op basis van onze juridische verouderde regelgeving vergunningverlening voor bezigen en aflevering nog zo lang door te gaan.” Deze verouderde regelgeving stamt uit 1979.

    Download PDF

    Op 23 juni 2000, een kleine maand na de vuurwerkramp in Enschede, wist het Ministerie V&W al dat er een groot probleem is omtrent vergunningverlening in Nederland:

    “De classificatiecodes zoals vermeld in klasse 1 van het ADR en IMDG Code zijn gerelateerd aan het transport en staan in sterke relatie met de te bezigen verpakking! Het mag duidelijk zijn dat de verwijzing naar classificatiescodes in vergunningen niet correct is. Sterker nog; omdat de verpakking veelal ontbreekt of de samenstelling van het vuurwerk wijzigt (aanbrengen van ontstekers e.d.) verandert de gevaarzetting.“

    Eveneens bevestigt men dat de afzender verantwoordelijk is voor het bepalen van de classificatiecode en dus niet het bedrijf:

    “Vuurwerkimporteur bestelt vuurwerk in China. Hij geeft daarbij aan de specificaties van het vuurwerk dat hij wenst te ontvangen en maakt afspraken over kwantiteiten per verpakking. Op grond daarvan kan duidelijk gemaakt worden dat het gaat om professioneel vuurwerk c.q. consumentenvuurwerk. Indien er sprake is van consumentenvuurwerk dient dit te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. (explosieve massa, Nederlandse omschrijving gebruik etc.) en moet het daartoe zijn toegelaten. De fabrikant in China (veelal handmatige produktie) draagt zorg dat de specificaties worden nageleefd en verpakt het in een UN-goedgekeurde verpakking conform een EP-norm. Het vuurwerk tezamen met de verpakking kan leiden tot een classificatiecode (subklasse + compatibiliteitsgroep) in de klasse 1 en tot een geclassificeerd produkt (UN-nummer). In dit geval is de zorg voor de juiste verpakking en toepassing van de classificatievoorschriften de zorg van de fabrikant. Indien de samenstelling van het vuurwerk significant (??) afwijkt van een bestaande classificatie dienen de testen en criteria van het “manual” te worden doorlopen teneinde te komen tot een classificatie. De testende autoriteit in het land van herkomst (China) is dan bepalend.“

    Download PDF

    Op 30 juni 2000, een kleine maand na de vuurwerkramp in Enschede, gaven TNO, het ministerie V&W en de Rijksverkeersinspectie intern al toe dat professioneel vuurwerk:

    “zeer divers is en op geen enkele wijze kan worden herkend als zijnde behorend bij een classificatiecode.“.

    Eveneens stellen zij dat:

    “De mogelijkheden om de naleving van de classificatievoorschriften te controleren beperkt zijn. Niet omdat de voorschriften niet duidelijk zijn, maar omdat een dergelijke controle zeer technisch en wetenschappelijk is en gepaard gaat met zeer hoge kosten“

    Dit is van belang omdat ik onterecht ben veroordeeld met de argumentatie dat ik als zogenoemde ‘beziger’ kennis had moeten hebben waarmee ik zou kunnen beoordelen dat het door mijn onderneming opgeslagen vuurwerk een verkeerde classificatiecode zou hebben. De betrokken partijen weten dus al een maand na de vuurwerkramp in Enschede dat die argumentatie niet klopt. Desondanks hielden zij zich stil en hielden zij deze gegevens achter in mijn strafzaak.

    TNO werkte vervolgens gewoonweg mee aan mijn veroordeling door het vervaardigen van rapportages waarin werd gesteld dat “te-veel-en-te-zwaar” vuurwerk was opgeslagen op basis van een berekening op de ‘krater’ die in werkelijkheid een verzakking is door de zwakke fundering van de voormalige kolenopslag.

    Download PDF

    Op 19 september 2000 erkennen ambtenaren van het ministerie V&W dat:

    “Brief TNO + Culemborg bevatten geen nieuwe feiten. De kern is: er is al in vroeger jaren gemeld dat er problemen zijn met in het bijzonder de classificatie. Echter, de toenmalige inschatting van het risico daarvan was niet zodanig dat er meer gedaan moest worden dan toen gedaan is.“

    Eveneens stellen zij dat er aanleiding is voor onderzoek in China omdat men hier in Nederland ‘een probleem heeft’:

    “Doel: verzamelen van informatie over gang van zaken in China, over werkwijze, over besluitvorming aldaar. Niet derhalve het in de beklaagdenbank zetten van, maar het verzamelen van info + het bezien waar mogelijke wegen tot verbetering liggen (Openingszin: “wij hebben een probleem“.)“

    Download PDF

    Op 17 november 2000 erkennen ambtenaren van het ministerie V&W dat de classificatiecodes voor transport worden gebruikt voor het bepalen van de opslagcapaciteit en dat dit niet juist is:

    “V&W een afgeleide verantwoordelijkheid heeft daar waar het gaat om de classificatiecode bij het vervoer, waarvan op dit moment ook kan worden verondersteld dat deze codes dienen als basis voor de opslagcapaciteiten bij de vergunninghouders.

    (..)

    Omdat er nog steeds wordt uitgegaan van het feit dat de classificatie van het vuurwerk (onterechte indeling in 1.4S of de detonatieve effectkansen van 1.3) een belangrijke rol kan hebben gespeeld bij de ramp in Enschede, en gelet op het rapport van TNO, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ramp in Culemborg, kan een (tijdelijke vooruitlopende) reactie van V&W niet uitblijven.

    (..)

    BZK heeft in een brief aan Brandweer en Gemeenten aangegeven dat de classificatie in veel (lees: alle) gevallen niet klopt.”

    Download PDF

    Een ongedateerde notitie bevat een vergelijking met omliggende buurlanden. Daarin staat de conclusie:

    “Op basis van de onderzochte landen kan gesteld worden dat die het aanzienlijk strenger geregeld hebben dan Nederland. Heel opmerkelijk is, dat dit in de internationale vergaderingen nooit als zodanig aan de orde is gesteld. De meeste (onderzocht) landen hebben hun eigen regels als het gaat over explosieven. Een andere conclusie is, dat het hele systeem gebaseerd is op alle explosieve stoffen en niet alleen op vuurwerk. Bij diverse gelegenheden werd ons wel duidelijk dat er bij explosieve stoffen wel meer gekke dingen zitten. Bijvoorbeeld de indeling van noodsignalen, die in de VS doodleuk als 4.1 (brandbare vaste stof !) wordt ingedeeld, maar elders als 1.1G !! Het is van belang op te merken, dat Nederland geen specifieke dienst heeft, die dergelijke zaken beoordeelt. Ook de commissie Oosting komt overigens niet met deze aanbeveling.“

    Download PDF

    Op 20 juni 2001 stuurt het ministerie V&W vervolgens aan 48 betrokken (overheids)instanties een brief waarin staat:

    “Gebleken is dat bij vuurwerk mogelijke onjuistheden in de classificatie kunnen optreden. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is op dit moment bezig om in (inter)nationaal verband te komen tot een aanpassing van het classificatiesysteem, met als doel de effectiviteit van controles op de juistheid van de classificatie te verhogen.

    Advies

    Tijdens vervoer, bij overslag en bij tijdelijke opslag tijdens vervoer en bij andere handelingen met vuurwerk moet rekening gehouden worden met mogelijke onjuiste classificatie. Ik adviseer u daarom om alle vuurwerk, ongeacht de classificatie, te behandelen als zijnde van subklasse 1.1. Gezien het internationale karakter van het vervoer van vuurwerk, ligt het niet in de bedoeling om de vermelde classificatie op vervoersdocumenten daadwerkelijk aan te passen, of bijvoorbeeld de etikettering of het gebruik van verpakkingen te wijzigen.“

    Download PDF

De problematiek met classificatiecodes en het onjuiste Nederlandse beleid

In deze juridische procedure heeft het ministerie van V&W er alles aan gedaan om voor hen belastende (en voor mij ontlastende) documenten achter te houden. Op 24 februari 2021 heeft de Raad van State geoordeeld dat het achterhouden van deze documenten onterecht was. Een voorbeeld:Deze documenten zijn voor mij ontlastend omdat hieruit duidelijk blijkt dat het door mijn onderneming opgeslagen vuurwerk door de afzender (vuurwerkfabrikanten uit China) is geclassificeerd. Met het verborgen houden van de desbetreffende gele passages werd onterecht de indruk gewekt dat mijn onderneming daar verantwoordelijk voor zou zijn. Ook uit de verdere vrijgegeven stukken blijkt dat de classificatiecode van het vuurwerk door de afzender wordt bepaald (internationale verdragen) en dat die classificatiecode bepalend en leidend is in het daaropvolgende traject van transport tot en met opslag naar/in Nederland.

Met andere woorden: niet mag worden afgeweken van de classificatiecode die het exporterende land (China) heeft gegeven. In Nederland zit uiteindelijk het probleem dat de opslagcapaciteiten van vergunninghouders is gekoppeld aan de classificatiecode die in China wordt bepaald, waar het vuurwerkbedrijf in Nederland dus niets mee van doen had. Dat is derhalve het door de Nederlandse overheid gecreëerde onjuiste beleid.

De resterende vraag is of het vuurwerk daadwerkelijke onjuist geclassificeerd is. Dit omdat ook de omgeving waarin het vuurwerk hier in Nederland wordt opgeslagen (beton, steen en staal; oftewel zonder drukontlasting en plofdak), een groot effect zal hebben op de juistheid van de classificatie van het vuurwerk. Dit omdat voor de classificatie hier in Nederland strikt gekeken wordt naar de definitie van de classificatiecode: explodeert het? dan is het volgens de overheid per definitie altijd 1.1 massa-explosief, terwijl de omgeving (dus drukopbouw in een afgesloten ruimte) zeker ook zal meespelen bij het uiteindelijke effect bij een calamiteit en de classificatiecode daardoor te allen tijden onbetrouwbaar (oftewel onjuist in de ogen van de overheid) zal blijven. Dat probleem bestaat tot op de dag van vandaag. Het ministerie V&W benoemt dit probleem slechts zijdelings met de term “confinement“, letterlijk vertaald “opsluiting“. Dit gegeven was na de ramp in Culemborg op 14 februari 1991 al bekend.

De conclusie is dan ook dat, omdat de Nederlandse overheid halsstarrig vasthoudt aan de definitie van de classificatiecode en er bij de vuurwerkramp in Enschede ook een explosie voltrok, men dus per definitie tot de (onjuiste) veronderstelling komt dat het vuurwerk van mijn onderneming derhalve een foutieve classificatiecode heeft. De overheid stelt vervolgens gewoonweg dat al het vuurwerk dat in Nederland voorhanden is, ineens een foutieve classificatie heeft (zie bovenstaande punten 4, 5, 6 en 7), en daaruit blijkt duidelijk dat de redenatie van de overheid niet klopt. Dit is de basis van mijn onterechte veroordeling en de bovengenoemde punten tasten die veroordeling dermate aan dat, ware de rechter daarmee bekend geweest, hij tot een andere uitspraak zou zijn gekomen die tot vrijspraak zou hebben geleid.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #2 Gepost op: 8 Mei 2021, 22:28:14 »

Bakker moet mnstens 10 miljoen euro aan schadeloosstelling krijgen

en wij ook  Knipoog
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #3 Gepost op: 8 Mei 2021, 22:48:24 »

en Oosting in het cachot met zijn "90% van wat er lag had er niet mogen liggen"
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #4 Gepost op: 9 Mei 2021, 13:28:25 »

Bakker blijft hardnekkig dwalen!

Al jarenlang wordt, ook hier op dit forum, betoogd en met bewijzen onderbouwd dat 'Oosting' inhoudelijk niet deugt.

Maar wat juridisch van nog meer gewicht is, is, dat het bij Oosting en Bakker alsmaar blijft gaan om de verkeerde wetgeving!

Bakker zal dit m.i. in een herziening bij de Hoge Raad te horen krijgen.

Ook Bakker was feitelijk (maar nooit gewaarschuwd!) in overtreding; tegen de (gemeentelijke) wetgeving (Gebruiksvergunningen) die een dergelijke opslag al tientallen jaren verbood.

Het gesteggel over 'classificatie' werd al door de textuele inhoud van de foute milieuvergunningen ongedaan gemaakt!

Er mocht 'verpakt en onverpakt vuurwerk' worden opgeslagen! Hoezo 'classificatie'?

Oosting, Bakker en de andere slachtoffers in Enschede blijven maar ontkennen dat er voor het probleem 'vuurwerk in opslag' maar 1 wet is (toen Brandweerwet 1985 en 2 gemeentelijke verordeningen) en ook maar 1 'wettelijk adviseur': de commandant regionale brandweer'.

De opslag van vuurwerk werd dus niet/nooit  geregeld in de wet die voor het 'milieu' 'zorgt' (dat zou niemand ook moeten verbazen!) maar in de wet die de 'brandweerzorg' regelt. Ook de brandweerzorg literatuur bevat uitgebreid informatie over vuurwerk in opslag.

Het blijft mij verbazen dat 'slachtoffers' in Enschede (dus ook Bakker!), met hun 'advocaten', dit 'stilzwijgend' blijven negeren/ontkennen. De voorkeur ligt kennelijk bij 'the state of denial'.
Dat mag...als men daar gelukkiger van wordt.

Maar het is daarmee het tegendeel van de hier aangekondigde 'doorbraak'!

Alle aanvullende stukken die Bakker dan uiteindelijk via de WOB verkreeg bevestigen slechts dat het inhoudelijk ging om 'transport' en slechts een paar woordjes over het feit dat er in bepaalde landen verschil was in regelgeving tussen 'transport' en 'opslag'.

De ambtenaren verzwegen, of kunnen evenmin als Bakker en zijn advocaten wetteksten lezen, dat er ook in NL er, voor de opslag van 'brandgevaarlijke of bij brand gevaar opleverende stoffen', speciale wetgeving al tientallen jaren bestond.

En maar, met een evenzo leesblinde 'klokkenluider', de verkeerde teksten oeverloos blijven herhalen.....

Drammen is het; tegen beter weten in!
« Laatste verandering: 9 Mei 2021, 17:31:45 door Fred Vos » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #5 Gepost op: 10 Mei 2021, 16:17:23 »

a.s donderdag, hemelvaartsdag, lekker rellen?
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #6 Gepost op: 10 Mei 2021, 21:59:21 »

a.s donderdag, hemelvaartsdag, lekker rellen?

Alleen al om de correspondentie van de gemeenteraad met Remkes, de peetvader van de Rutte-doctrine
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #7 Gepost op: 11 Mei 2021, 07:09:00 »

https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/algemeen/1064407/herdenking-vuurwerkramp
Citaat

Herdenking vuurwerkramp
ma 10 mei 2021, 13:14
   
Enschede - Donderdag 13 mei is het 21 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaatsvond. Vanwege de coronacrisis en de maatregelen vindt de herdenking van de Vuurwerkramp in een aangepaste vorm plaats.

Er is gedurende de hele dag de gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen, evenals bij het ‘kindermonument’. Het verzoek is om hierbij de geldende maatregelen in acht te nemen. De klokken in Enschede luiden van 15.25 tot 15.30 uur. Als vlaginstructie geldt dat er de hele dag halfstok mag worden gevlagd.

Burgemeester Onno van Veldhuizen (namens gemeentebestuur) en de voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp Bram Distel leggen beide op 13 mei een bloemstuk. Het tijdstip wordt niet openbaar gemaakt.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #8 Gepost op: 11 Mei 2021, 07:35:02 »

ook vanwege dit:

https://www.facebook.com/groups/1624062774359539/permalink/3811467098952418/?__cft__
  • =AZWtPI02qpsB8sNfmWhobzm4y8hVsJGJYUr0-JLFlLGlEP5qruAq7WYbAa6roxQb4W02tAg1JX12B3XYmIjkMceeXIVq-YD6E8Qa04ZSVu8e8gkHS74-VS8XnDQxgpdorNiXR9eaJxtRmKfBljzx225SQ0_u9G4ccJGHkkYYsfeDSoN8817XEhPrvpjlz3bdRwE&__tn__=%2CO%2CP-R
Citaat

Voorzitter N. van Lijf van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE) is opgelucht over de uitspraak. "Het is wel jammer dat het allemaal zo lang heeft geduurd."

Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #9 Gepost op: 11 Mei 2021, 07:44:58 »

Van Lijf in het raadsdebat:

Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #10 Gepost op: 11 Mei 2021, 09:53:11 »

Voor de 'open' en geïnteresseerde lezers:

Sylvius begint weer de hele verwarrend gemaakte voorgeschiedenis van de slechtlezende en/of juridisch vaktechnisch onwetende meute in Enschede e.o. te herhalen. 'The state of denial revisited!'

De steeds domweg (ook door de advocaten) gevolgde milieuvergunning zag niet/nooit toe op de brandweerzorg t.b.v opslag!

Bovendien werd in die foute vergunning elke 'classificatie' (het andere stokpaardje van onwetenden) in die zelfde vergunning als 'voorwaarde' buiten spel gezet: er mocht verpakt en onverpakt vuurwerk worden opgeslagen!

Er was ook nooit een advies bij die foute vergunning van de 'wettelijk adviseur' brandweerzorg!

Dat valt in Enschede niet op.

De vergunning die bestond en de ramp had kunnen en moeten voorkomen wordt nog steeds in Enschede systematisch verzwegen.

Ik noem dat mentaal ziek! Maar: Who cares?

Indien iemand zelfstandig kan lezen, dan vind hij/zij in de tekst van een onverantwoord onwetend gemeenteraadslid (Van Lijf) hierboven, in vergelijking met de daadwerkelijk opgenomen voorwaarden in de foute vergunning, de idiotie: wat rondbazuinen over classificatie die in de voorwaarden al ongedaan is gemaakt!

Arm Enschede!
« Laatste verandering: 11 Mei 2021, 10:00:04 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #11 Gepost op: 11 Mei 2021, 11:07:29 »

In de tekst van Bakker zit voor aandachtige en onbevangen lezers nog een 'eye opener':
Citaat
Om aan te tonen dat het rijksbeleid ten tijde van de vuurwerkramp niet deugde en dat de Fireworks-directie als gevolg daarvan ten onrechte is veroordeeld.

Het Rijksbeleid deugde wel en was waterdicht (oftewel: vuurwerk 'proof')! Via de brandweerwet en de gemeentelijke verordeningen!

Dus Bakker roept maar wat......

Deze route werd vanaf het begin, door de daarbinnen verantwoordelijke Inspectie (IBR), B&W en de gemeenteraad collectief en, tot op heden succesvol, verzwegen.

Bakker c.s. en hun advocaten (evenzo Grolsch en hun advocaten) weigerde dit al tientallen jaren beschikbare, bruikbare, exclusieve(!) en waterdichte beleid te lezen.......Zo ook braaf volgzaam alle journalisten in die tijd.

Arm Enschede!
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #12 Gepost op: 11 Mei 2021, 11:40:05 »

In de tekst van Bakker zit voor aandachtige en onbevangen lezers nog een 'eye opener':
Citaat
Om aan te tonen dat het rijksbeleid ten tijde van de vuurwerkramp niet deugde en dat de Fireworks-directie als gevolg daarvan ten onrechte is veroordeeld.

Het Rijksbeleid deugde wel en was waterdicht (oftewel: vuurwerk 'proof')! Via de brandweerwet en de gemeentelijke verordeningen!

Dus Bakker roept maar wat......

Deze route werd vanaf het begin, door de daarbinnen verantwoordelijke Inspectie (IBR), B&W en de gemeenteraad collectief en, tot op heden succesvol, verzwegen.

Bakker c.s. en hun advocaten (evenzo Grolsch en hun advocaten) weigerde dit al tientallen jaren beschikbare, bruikbare, exclusieve(!) en waterdichte beleid te lezen.......Zo ook braaf volgzaam alle journalisten in die tijd.

Arm Enschede!

Iedereen wist dat vergunning voor een dergelijke opslag als bij SEF nooit afgegeven had mogen worden, behalve Rudi Bakker en Jan Mans
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #13 Gepost op: 11 Mei 2021, 11:50:28 »

In de tekst van Bakker zit voor aandachtige en onbevangen lezers nog een 'eye opener':
Citaat
Om aan te tonen dat het rijksbeleid ten tijde van de vuurwerkramp niet deugde en dat de Fireworks-directie als gevolg daarvan ten onrechte is veroordeeld.

Het Rijksbeleid deugde wel en was waterdicht (oftewel: vuurwerk 'proof')! Via de brandweerwet en de gemeentelijke verordeningen!

Dus Bakker roept maar wat......

Deze route werd vanaf het begin, door de daarbinnen verantwoordelijke Inspectie (IBR), B&W en de gemeenteraad collectief en, tot op heden succesvol, verzwegen.

Bakker c.s. en hun advocaten (evenzo Grolsch en hun advocaten) weigerde dit al tientallen jaren beschikbare, bruikbare, exclusieve(!) en waterdichte beleid te lezen.......Zo ook braaf volgzaam alle journalisten in die tijd.

Arm Enschede!

Iedereen wist dat vergunning voor een dergelijke opslag als bij SEF nooit afgegeven had mogen worden, behalve Rudi Bakker en Jan Mans

Ik gun Sylvius inmiddels zijn al jaren onderhouden geestelijk verwarring; hij 'woont' in deze alom onderhouden 'Enschede verwarring'.

Het gaat juist niet om de (inderdaad geheel onterecht wel afgegeven foute vergunning) het gaat en zou destijds hebben moeten gaan om de handhaving van de niet afgeven juiste vergunnen met daarbij dan het advies van de wettelijk advsieur'.

Dat ontbrak dan ook nog eens aan de afgifte van de foute milieuvergunning.

Ja, in Enschede is/was men in de war; maar ook wel consequent en dubbel! Het kan niet op!
Men houdt dat graag zo....Behalve sinds kort op 1Twente.

« Laatste verandering: 11 Mei 2021, 11:52:21 door Fred Vos » Gelogd
Pagina's: [1] Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!