[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
25 Juli 2024, 17:55:45

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
9017 aantal berichten in 706 topics door 16 geregistreerde leden
Nieuwste lid: Paul van Buitenen
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  Actueel
| | |-+  Enschede revisited
« vorige volgende »
Pagina's: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 49 Omlaag Print
Auteur Topic: Enschede revisited  (gelezen 241408 keer)
admin
Don H.
Forumbeheerder
Held
*****
Berichten: 2082Bekijk profiel
« Antwoord #405 Gepost op: 4 Juli 2015, 19:39:45 »

@ allen

De deksel is van de doofpot…….niemand in Enschede is daarmee blij?

@Fred Vos,

Het is denk ik moeilijk om na vijftien jaar teleurstellingen blij te zijn, denk dat die rechtszaak met de weduwen ook weer op een grote teleurstelling uitdraait, kunnen we weer wachten totdat de hoge raad oordeelt. Ben daar een keer geweest in Den Haag toen Paalman openheid wenste. de landsadvocate zei toe tegen de hoge raad iets in de trant van: '' Sebreniza dat was onlangs behandeld dat was net zoiets als Enschede en dan weet de hoge raad wel wat er bedoeld wordt'  (Heb wel een verslag hier ergens op het forum)

Ik Don H. heb u al een paar keer hartelijk bedankt voor uw kennis van zaken,  Door een paar van uw woorden begreep ik al snel dat die overleden spuitgasten er helemaal niets aan konden doen. Ik ben blij dat ik niet meer kwaad en boos ben op die omgekomen spuitgasten, dankzei Fred Vos.
Aan de andere kant maakt het me ook een beetje triest dat de advocatuur niets met uw informatie heeft gedaan of doet, hetzelfde geldt voor de media om over de overheid nog maar te zwijgen.

Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #406 Gepost op: 4 Juli 2015, 20:12:48 »

Beste Don,

U schreef o.m.:
Citaat
Het is denk ik moeilijk om na vijftien jaar teleurstellingen blij te zijn, denk dat die rechtszaak met de weduwen ook weer op een grote teleurstelling uitdraait, kunnen we weer wachten totdat de hoge raad oordeelt. Ben daar een keer geweest in Den Haag toen Paalman openheid wenste. de landsadvocate zei toe tegen de hoge raad iets in de trant van: '' Sebreniza dat was onlangs behandeld dat was net zoiets als Enschede en dan weet de hoge raad wel wat er bedoeld wordt'  (Heb wel een verslag hier ergens op het forum)
Uw emotie begrijp ik goed en mijn bericht had ik achteraf beter met uitsluiting van uw persoon kunnen plaatsen; u toonde zich herhaald dankbaar voor nieuwe inzichten en dat houdt ook blijdschap in.
Die zaak met Paalman zou die Enschede ooit blij kunnen maken? Weten wie er al dan niet hebben lopen te klooien in een bedrijf dat door de overheid na tientallen jaren zorgverzaking (inclusief kennisonthouding) op scherp stond?
Voor het blootleggen van de leugens over de werkelijke verantwoordelijkheden hoeft 'Enschede' niet naar de Raad van State (het was niet de Hoge Raad met Paalman dacht ik).

Citaat

Aan de andere kant maakt het me ook een beetje triest dat de advocatuur niets met uw informatie heeft gedaan of doet, hetzelfde geldt voor de media om over de overheid nog maar te zwijgen
.

De vraag is allereerst of men over deze informatie beschikte! De officiële rapportages zijn, door hun grote verschillen qua inhoud, misleidend. Er is eenverschil tussen weten en moeten weten!

De overheid kan in een proces , te beginnen bij de rechtbank met een (voorlopig) getuigenverhoor, via de bestuurders en hogere brandweermedewerkers, worden ondervraagd wat zij hieromtrent wisten en zo ja waarom zij daarover destijds zwegen; ook naar hun bestuur de jaren vooraf aan de ramp.
Mans en de raadsleden (ook diegene (wethouder) die eerlijk genoeg was om op te stappen) kunnen over hun kennispositie van brandweerzorg verordeningen, vergunningen en handhaving worden ondervraagd.
Niets weten over de brandweerzorg, zoals blijkt uit de raadsvergaderingen over de ramp, leidt dan volautomatisch naar onverantwoorde incompetentie. Wel weten….. naar wetsverzaking.

Sowieso heeft de gemeente op doorslaggevende punten de Arbozorg verzaakt (rapport Arbeidsinspectie); dat is voor de weduwen al een goede rechtsgrond voor financiële compensatie lijkt mij.
En als men (gemeentebestuur en brandweerleiding) achteraf wil doen geloven dat zij wel wisten van de feitelijke en acute noodzaak tot preventieve brandweerzorg bij SEF dan ontstaat ook (voorwaardelijke) opzet voor wat betreft het overlijden van de brandweerlieden en de gevallenen onder de bevolking; i.p.v. mogelijk 'schuld'.
Voorwaardelijke opzet omdat men het risico aanvaarde dat een mogelijke en niet onderzochte/uitgesloten verklaring van Culemborg zich opnieuw zou kunnen voordoen (en m.i. ook heeft voorgedaan).
De weduwen en/of slachtoffers behoeven een goede advocaat, dan wil ik, gelet op het harde feitenmateriaal, nog zien of er ooit een hoger beroep komt; laat staan dat de Hoge Raad ooit wordt gehaald.
Wel is er de noodzaak tot een tijdige aansprakelijkheidsstelling; wegens verjaring van deze nu eerst bekend geworden feiten.
« Laatste verandering: 4 Juli 2015, 20:22:45 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #407 Gepost op: 5 Juli 2015, 11:44:02 »

Voor de weduwen: 'licht in de doofpot als de deksel eraf gaat'.

Uit het rapport van arbeidsinspectie na de ramp:
Citaat
Artikel 32, lid 1 Arbowet Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid aan een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.

Artikel 32, lid 2 Arbowet Het niet naleven van het eerste lid is een misdrijf.

Citaat
Werkgever / werknemers relatie
De ingezette brandweerlieden van de brandweer Enschede vielen tijdens de periode waarover het onderzoek zich uitstrekt onder het gezag van de eigen werkgever, de gemeente Enschede.
Het mandaatbesluit waarin taken van de gemeente aan de brandweercommandant worden gemandateerd, heeft geen betrekking op het overdragen van verantwoordelijkheden in de zin van de Arbowet 1998.

Conclusie 1 Als werkgever in de zin van artikel 1, lid 1, onder a (beroeps) en artikel 1, lid 2, onder a (vrijwilligers) van de Arbeidsomstandighedenwet is derhalve te beschouwen
de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Enschede.

Citaat
– De werkgever heeft in onvoldoende mate de risico’s van het bestrijden van een brand in een vuurwerkbedrijf als S.E. Fireworks voor haar brandweerlieden onderkend.
Juiste kennis van deze risico’s had ertoe moeten leiden dat doeltreffende bronmaatregelen door het bedrijf waren getroffen.
Deze preventieve maatregelen hadden het ontstaan en de uitbreiding van de brand mogelijk in de kiem kunnen smoren. Ook had juiste kennis van de risico’s er toe kunnen leiden dat de brandweer tot een andere inzet bij SE Fireworks was gekomen.

Conclusie 2 Beleidsmatige keuzes van de werkgever hadden tot gevolg dat de brandweer er onvoldoende in is geslaagd om haar preventieve taak uit te voeren.[/i]Dit is formeel onjuist: er was geen beleid (organisatie en beheersverordening vanuit de Brandweerwet opgesteld)  ‘het beleid’ werd op willekeur bepaald door ‘Napoleon’; de uitvoerende brandweer medewerker op preventie.


Citaat
Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet is derhalve niet (voldoende) nageleefd.

Citaat
– Er is geen samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen het te voeren pro-actieve en preventieve beleid - zoals de AVIV inventarisatie, de gebruiksvergunningen, toets van bouw en milieuvergunningen, en de ri&e op grond van de Arbowet 1998.

Conclusie 3 Artikel 5 (over de risico inventarisatie en evaluatie: ri&e; FV ) van de Arbowet 1998 is derhalve niet (voldoende) nageleefd.[/i]

Citaat
Een belangrijk doel van ongevalsonderzoek door de Arbeidsinspectie is dat dit moet leiden tot conclusies ten aanzien van een eventueel causaal verband tussen overtredingen van de Arbowet en het ongeval. Er is een aantal overtredingen geconstateerd in het kader van de zorgplicht van de
werkgever ten aanzien van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, zoals de onvolledigheid van de ri&e. De vastgestelde tekortkomingen in beleidsvoering zijn in de Arbowet niet als zodanig direct gesanctioneerd: de algemene zorgplicht is als kapstokartikel niet handhaafbaar gesteld omdat de wetgever hiermee vooral de algemene zorgplicht van de werkgever tot uitdrukking heft willen brengen.

Dit laat onverlet dat uit het onderzoek volgt dat de systematische aandacht van de
werkgever voor arbeidsomstandigheden van de brandweer tekortschoot.

Op het moment van rapportage is nog geen duidelijkheid te geven over de juistheid van
classificatie van het opgeslagen vuurwerk, de juistheid van de classificatie op zich, en het gedrag van vuurwerk tijdens brand.

Maar daar gaat het om: het gedrag van vuurwerk bij brand in opslag!
Dat was niet bij deze arbeidsinspectie bekend maar was wel onzeker gesteld in de rapportages na Culemborg met: ‘op ervaring  kunnen dergelijke stoffen in opslag bij brand detoneren’.
Deze inspectie beoordeelt opnieuw niet, na de IBR, de internationale literatuur over opslag van vuurwerk; zoals Oosting toch logischerwijze nog wel deed.
Daaruit blijken, ook impliciet (opslagvoorschriften), de ernstige explosieve scenario’s bij vuurwerk in opslag.

De ernstige en diverse onzekerheid over de ‘juistheid’ van transportclassificaties voor opslagomstandigheden was niet door de overheid na Culemborg beëindigd en werd wel door de literatuur (opslag) van sterke aanwijzingen voorzien. Men had het dus kunnen en moeten weten; zoals bij een analyse van dit probleem vooraf aan de jarenlang verzaakte wettelijke advisering vooraf aan vergunningen.
Was dit niet verzaakt dan waren de voorziening op SEF al jaren aangepast op de aanwezigheid van ook onverpakt(!)1.1. 1.3 en 1.4.
Dat had na literatuurstudie (of laat al slechts op wakker worden na Culemborg) al geleid hebben moeten leiden tot acute ontruiming in opdracht van B&W!

Citaat
Het vooralsnog ontbreken van inzicht in deze aspecten betekent dat over het causale verband tussen het tekortschieten van systematische aandacht voor arbeidsomstandigheden, de gepleegde inzet van de brandweer tijdens de bestrijding van de brand, en de hierbij gevallen dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden geen uitspraak is te doen.

Gekoesterde onwetendheid, die de arbowet door zorgplicht verbiedt, als maatstaf voor verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid?
Knap verzonnen; als doorzichtige uitvlucht!
Citaat

Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid aan een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.

Naar analogie:
Het is de overheid verboden brandweerzorg na te laten in strijd met de wet of de daarop berustende bepalingen en het decentraal vaststellen van deze op de Brandweerwet berustende bepalingen te verzaken indien zij weet en, op grond van de wettelijk aan haar monopolistisch toekomende taken en deskundigheid(!), moet weten dat ontbrekende brandweerzorg levensgevaar en ernstig schade aan de gezondheid en bezittingen van haar burgers ontstaat of daaruit te verwachten is.
« Laatste verandering: 5 Juli 2015, 12:27:13 door Fred Vos » Gelogd
admin
Don H.
Forumbeheerder
Held
*****
Berichten: 2082Bekijk profiel
« Antwoord #408 Gepost op: 5 Juli 2015, 15:14:29 »

Beste Fred Vos U heeft mij heel veel wijzer en daardoor gelukkiger gemaakt Ik gaf een groot compliment door te zeggen dat ik blijer ben geworden.
Als andere mensen uit Enschede hetzelfde zijn als mij dan wil straks iedereen uw vriend worden.

Ben al vaker blij geweest met een ramp-vogel maar die vogel mocht nog geen koekoek zeggen van de rechter in Almelo.
 
Ik word nog blijer als de weduwen de rechtszaak winnen en de overheid niet weer eindeloos bezwaar aantekent totdat de overheid uiteindelijk van zichzelf wint in het belang van de koning en zijn moederland.Gelogd
admin
Don H.
Forumbeheerder
Held
*****
Berichten: 2082Bekijk profiel
« Antwoord #409 Gepost op: 5 Juli 2015, 15:55:22 »

Ik ben heel blij dat Fred Vos het woord ''Massa-Explosie'' om zeep heeft geholpen.

Hoe die knallen natuurkundig kunnen zijn veroorzaakt legt u duidelijk uit, wat ik van u begrijp is dat die tak van de wetenschap dat nog maar net heeft ontdekt en dat er nog geen woord voor bestaat behalve misschien een formule.

Als ik op internet zoek naar Ricochet- of kets-explosie dan kom ik hier uit bij Enschede revisited.
Natuurkundigen verbinden toch vaak een naam aan natuurkundige verschijnselen ?
Ik Vroeg u al een paar keer hoe dat natuurkundige fenomeen  heet wat de knallen heeft veroorzaakt.

Ik vond uw uitleg heel mooi en noem het al: Het Fred Vos Effect.

Met alle respect van admin Don H.
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #410 Gepost op: 5 Juli 2015, 16:43:43 »

Ik ben heel blij dat Fred Vos het woord ''Massa-Explosie'' om zeep heeft geholpen.

Hoe die knallen natuurkundig kunnen zijn veroorzaakt legt u duidelijk uit, wat ik van u begrijp is dat die tak van de wetenschap dat nog maar net heeft ontdekt en dat er nog geen woord voor bestaat behalve misschien een formule.

Als ik op internet zoek naar Ricochet- of kets-explosie dan kom ik hier uit bij Enschede revisited.
Natuurkundigen verbinden toch vaak een naam aan natuurkundige verschijnselen ?
Ik Vroeg u al een paar keer hoe dat natuurkundige fenomeen  heet wat de knallen heeft veroorzaakt.

Ik vond uw uitleg heel mooi en noem het al: Het Fred Vos Effect.

Met alle respect van admin Don H.


Dank voor uw complimenten, u bent wel heel aardig tegen mij, maar het maakt mij vooral blij dat u meer inzicht opgedaan heeft over het ontstaan en de uitwerking van de ramp.

U bedoelt natuurlijk dat ik dat woord om zeep heb geholpen voor toepassing buiten de UN testen en als verkeerde vertaling voor 'mass (= massale!) explosion'; dat massale is dan het totale aantal testverpakkingen waarvan de inhoud min of meer gelijktijdig tot ontsteking komt. Buiten de testwereld zou men zich, bij deskundigheidspretentie, niet aan dit, voor wetenschappelijk theorie, onzinnige begrip moeten willen vasthouden.

Ricochet is de afketsing van een drukgolf of kogel op de aarde of wanden; het is dus geen explosievorm maar een 'botsing' onder een hoek; waarbij de energievorm van richting verandert. Niets nieuws dus.

Het 'nieuwe' zat wat mij betreft in de waarneming en interpretatie van de explosiebeelden (video). Daar zag ik (en kon eenieder zien) dat de explosies in clusterwolken elkaar versterkten; nadat het vuurwerk al had geregeerd op maaiveldniveau. Het vuurwerk produceerde dus na verbranding een groot volume dat nogmaals kon reageren bij voldoende lucht(zuurstof)menging. Dat wordt alleen buiten de 1e reactanten wolken gevonden.

Er is dus een (fase)overgang van een groot volume aan vaste stof naar een veel groter en heter volume gas/stof/damp snel opstijgend en uitdijend tot hoog en breed (veel breder dan het oppervlak van SEF) in de lucht.
Dan gaan intussen afhankelijk van de juiste zuurstofverhoudingen, de secundaire reacties lopen waarbij nogmaals een energie vrijkomt die een nog een aantal malen groter is dan die van de 1e reactie (vaste vuurwerk en verpakking artikelen ontsteking).
Die secundaire luchtexplosies (dus geen brokken vaste stof meer zoals vuurwerk, in kunststof en karton) kunnen van deflagratie naar detonatiesnelheid overgaan; bij obstakels in de reactiewolken (dus ook andere wolken).

Vandaar dat het onzin is om een TNT equivalent te hanteren om de hoeveelheid vuurwerk als vaste stof af te leiden; terwijl de schade door een geheel ander secundair mengsel van stoffen wordt veroorzaakt.
Die schattingen liggen alleen daarom al 3 tot 4 maal te hoog! Jammer voor SEF; zeg maar.

Ik herkende dat zo (literatuur Flixborough ramp) en besprak het met Bas (die nam het op om te presenteren aan de BSVE bijeenkomst) maar ik trok me daarvan terug (te beperkt gezelschap vond ik).

Citaat
Ik word nog blijer als de weduwen de rechtszaak winnen en de overheid niet weer eindeloos bezwaar aantekent totdat de overheid uiteindelijk van zichzelf wint in het belang van de koning en zijn moederland.

Ja, ik ben optimistisch omdat de feiten zo 'hard' zijn. Ik heb de wet aan mijn kant! Juist die wet die oorverdovend is verzwegen!
Deze feiten moesten alleen aan het licht worden gebracht. Ik wil zien wie dat kan wegwuiven of falsifiëren.
« Laatste verandering: 5 Juli 2015, 16:55:58 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #411 Gepost op: 6 Juli 2015, 14:34:47 »

@ allen
We hadden het al eerder op deze draad over wetsverzaking en hoe het bestuur en de brandweerleiding in Enschede daarmee zijn weggekomen terwijl het wettelijk als misdrijf kan worden gezien.

Ook hadden we het al eerder over het feit dat een brandpreventie medewerker van de gemeente heeft besloten niet te reageren op een indringende voorwaarde in de milieuvergunning van 1997 om alsnog tot een integrale beoordeling te komen van de verder daarin gestelde brandpreventieve maatregelen.
Hieruit blijkt dan bestuursrechtelijk dat deze vergunning niet ‘af’ was en dus mogelijk onzorgvuldig is verleend. Nog afgezien van het feit dat B&W hiertoe niet bevoegd was (provincie; volgens IVB 1997).

Deze medewerker voelde zich kennelijk als een ‘Napoleon’ boven de wet gesteld; hij bepaalde het allemaal zelf wel.
Hij kwam weg met de uitvlucht bij de cie. Oosting:
dat de noodzakelijke (ook volgens Oosting!) gebruiksvergunning (men ‘vergat gemakshalve’ nog die voor het terrein/containers! Zo’n 50.000 kg verpakt vuurwerk!) voor hem (!!) geen prioriteit had:
indien ook een milieuvergunning van toepassing was. (Deel A Oosting p.87)
Dat het wettelijk brandpreventieadvies (cdt. reg. Brw.) daarvoor echter ook compleet werd verzaakt (ook door hem) viel deze ‘onderzoekers’ dan weer niet op.

Netto resultaat voor (de buurt rond) SEF: geen enkel brandpreventieadvies na 1979 tot aan de enorm toegenomen en milieu ‘provisorisch vergunde’ opslag van vuurwerk in 2000 in en buiten ‘gebouwen’.

Gelet op de categorie 2: brandgevaarlijke en bij brand gevaar opleverende stoffen in die verordeningen, die het niet hebben van dergelijke gebruiksvergunningen strafbaar stellen en de brandweer officieren aanwijzen om dit op te sporen, is dit Russische roulette spelen met de veiligheid van burgers op eigenrichting. ‘Napoleon’ speelde dus ook al voor rechter.

Daar zijn wel wat ‘objectieve’ redenen voor te vinden.
Deze ‘Napoleon’ was in de jaren ’90 lid van een begeleidingscommissie die, voor en betaald door BZK (en VNG), het Preventieplan van Aanpak opstelde (bureau SAVE).
Dit plan was er al in 1989 maar de wet was veranderd. De Woningwet 1992 dwong de gebruiksvergunning voor gebouwen quasi naar de Bouwverordening;  vanuit de bestaande Brandbeveiligingsverordening uit de brandweerwet 1985. Dus iets wat al was geregeld werd, zonder enige toegevoegde waarde, ‘anders’ geregeld; de teksten waren identiek. Hoe dan ook, in 2000 was er in Enschede nog niets bereikt.

Wel was er ook een enorme achterstand in NL met de al bestaande gebruiksvergunningen.
Indien de gemeenten hun verordeningen op orde zouden hebben en B&W en de gemeenteraad hun wettelijke controle taken zouden hebben uitgevoerd dan was dat onmogelijk. De brandweerleiding zweeg. Luiheid….blijheid….?

Na Enschede en Volendam (onwettige laag opgeleide preventie adviseur met dreigend maar technisch improductieve voorwaarden voor de vergunning, onwettige brandweer, weigerachtige wettelijke regionale adviseur), moest het toch wel eindelijk allemaal beter worden zei men in koor ….en toen kwam Schiphol.

Weer een voor deskundig en wettelijk preventie advies afwezige cdt. reg. brw.
Men liet het in de bouwvergadering over aan een laag opgeleide medewerker van Hoofddorp en een onwettige evenzo laag opgeleide ‘brandweer’ figuur van Schiphol.
Nee, een automatische sprinkler hoefde niet , doet u maar een droge sprinkler; waarvan het bluswater achteraf niet geleverd kon worden. Nee, foutje ook niet gecontroleerd en een onwettige (Schiphol)bedrijfsbrandweer kan sowieso niet bestuurlijk worden aangestuurd/gecontroleerd (per verordening). En een aparte brandweeringang? Nee, hoeft niet voor ons, we gaan wel met vertraging door de sluis.

De autospuit van Hoofddorp (Rijssenhout) die te laat werd gealarmeerd, onnodig vertraagd via de onwettige meldkamer, verliet de ideale reddings/aanvalspositie, op een tiental meter afstand van de uitslaande celbrand, om weer naar buiten te rijden en water te gaan zoeken!? Dit met een bereikbaarheidskaart waarop stond dat hij van de zichtbaar daarop aanwezige brandkranen, waar hij al tussen stond, moest afleggen op de droge sprinkler.
Dat deed men later/te laat en toen waren de sprinklerkoppen defect geraakt. Dat wist men ook al niet te voorspellen. Onbekwaam maar wel consequent; zeg maar. Zo verbrandt men dan ook levend onder overheidszorg.

Nee, dat deden we toch effe anders dan volgens de wet in de Haarlemmermeer polder.
En ze komen er gewoon weer mee weg!
De onderzoeksrapporten vermelden dit gewoon niet! Zo eenvoudig was het opnieuw.
De nabestaanden van de asielzoekers hebben niet bepaald makkelijk toegang tot kritische politici en de media er verscheen geen web site voor hen.
Dus snel ‘zand erover’?

Ja, en dan Chemie-pack.
Tientallen jaren geen gebruiksvergunningen en geen enkele controle op bluswatercapaciteit.
De ‘nieuwe’ veiligheidsman ontdekte enorme ‘gaten’ in de repressieve ‘dekking’ van het terrein en onder de overkapping met daaronder vele tonnen aan brandbare vloeistoffen.
Eenieder, behalve de BRZO inspecteur, kan voorspellen hoe een dergelijke brand zich snel door de aanwezigheid van die overkapping naar de andere gebouwen zal uitbreiden. En zo geschiedde het dan ook.

Die overkapping was gebouwd met een bouwvergunning, zonder advies van de wettelijk adviseur, waarop een extern adviseur stelde dat die overkapping beter kon worden gesloopt omdat deze bij geval de blussing zou hinderen.
Dan verzon men, i.p.v. kapitaalvernietiging, ‘actieve’ alternatieven; waarvoor eerst bluswatervoorzieningen moesten worden aangelegd.
Buiten het terrein was er een veel te lage opbrengst en op het terrein was er niets!
De brandweer hield dat jarenlang op voor uitvoering…. en toen kwam de brand……
En wie kreeg de schuld?
Ja, het op het ‘vertrouwde’ Enschede/Volendam recept:
de eigenaar en zijn ‘bedrijfscultuur’!
Dat doet het goed voor het publiek; een makkelijk geaccepteerde zondebok. En de brandweercultuur die willens en wetens een enorm preventief en preparatief tekort, dat tot hun wettelijk zorg taak behoort om dat te verhelpen, jarenlang laat voortbestaan? Niets daarover in de officiële rapporten. Dat zal iemand uit Enschede niet meer verbazen.

Over de afwezige bluswatercapaciteit (gemeentelijke en regionale (BRZO) verantwoordelijkheid), opgehouden voor verbetering door die brandweer, waardoor er te laat en onnodig teveel bluswater ‘demonstratief’ 24 uur werd geplenst tot oppervlaktewater verontreiniging; zonder enig zichtbaar behouden blusresultaat, zult u vergeefs iets zoeken in de officiële rapportages.
Juist, de misleidingformule Mans werd nu opnieuw met succes toegepast  en Mans kwam, ‘voor alle zekerheid’, ook zelf ‘ter plaatse’. ‘De geschiedenis herhaalt zich.’

De slachtoffers (nabestaanden) in Enschede voelen zich wellicht eenzaam…maar ze zijn, voor verzaakte brandweerzorg, niet alleen. Wie volgt?

Voor de bestuurlijke trucs is men in Enschede ook al niet alleen. Een wetenschappelijk onderzoeker van de Radboud universiteit onderzocht internationaal de bestuurlijke reacties na vuurwerkrampen. En ja hoor, ook al die bestuurders moet men met wantrouwen aanhoren. Zij proberen vrijwel identiek over de hele wereld de crisistoestand van hun ‘gedachtenkader’ te voorzien; waarbij zij zelf buiten schot blijven. Net mensen; zeg maar.
« Laatste verandering: 6 Juli 2015, 14:57:03 door Fred Vos » Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #412 Gepost op: 7 Augustus 2015, 11:09:37 »

@ allen

Opmerkelijk en juridisch interessant is dat een lager geplaatste medewerker het geven van adviezen aan het bevoegd gezag weigerde (te beginnen met de milieuvergunning van 1997) terwijl zijn baas, als wettelijk adviseur, van niets wist!

De cdt. reg. brw. (tot mei 1997):

Citaat
Over milieuvergunningen hadden wij een afspraak met de ambtenaren van de
 milieudienst.
Die hield in dat wij na de vergunningverlening een afschrift
 van de aanvraag en de vergunning kregen.
Tevens was afgesproken dat wanneer
 de ambtelijke dienst een vergunningaanvraag behandelde voor een bedrijf waar 
gevaarlijke stoffen waren, ons al bij het begin van het proces gevraagd zou
worden om advies te geven. Voor de vergunning van 1997 van SE Fireworks is
 dat niet gebeurd; anders had ik dat wel geweten.

De vergunning was van 22 april 1997 (aanvraag november 1996) en bevatte o.m.het advies 4.5; om nog door de brandweer een integrale beoordeling van de brandtechnische voorschriften te geven. Welke bedrijven zonder gevaarlijke stoffen zouden dan een milieuvergunning moeten aanvragen in zijn voorstelling?

Citaat
.Bij de oprichting van gebouwen kregen wij wel een kopie van de
 bouwaanvraag om die te toetsen in verband met de brandveiligheid.
Wij kregen 
dan de tekening en stelden voorwaarden voor de brandveiligheid, die dan in
 de bouwvergunning werden opgenomen.
12.Aan het eind van de jaren 70 is er in Enschede een
 brandbeveiligingsverordening van kracht geworden. Die hield ondermeer in dat
 de brandweer een vergunning moest geven voor het gebruiken van een gebouw.
 Oorspronkelijk hadden wij daar weinig capaciteit voor, maar later is dat
 meer geworden en hebben wij de gebouwen volgens een prioriteitenplan 
aangepakt.
Daarbij hebben wij prioriteit gegeven aan gebouwen waar veel
 personen plachten te verblijven zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen,
 warenhuizen en later dancings en hotels.
Daar werden ook bedrijven bij 
meegenomen, zoals Grolsch en Vredestein. Ik weet niet of SE Fireworks in de
 prioriteitenstelling was opgenomen.
Het was duidelijk dat het jaren zou
 duren voor alle in aanmerking komende objecten zouden zijn voorzien van een 
gebruiksvergunning.

De vraag die dan gesteld had moeten worden is:'Wat heeft u aan het bestuur hierover (capaciteitsgebrek) dan geadviseerd en heeft dat bestuur uw prioriteitenstelling ook formeel bekrachtigd?' De cdt. 'vergeet' dat in de brandbeveiligingsverordening ook het terrein over een gebruiksvergunning moest beschikken waardoor de twijfel of een container (of Mavo box) al dan niet een bouwvergunning behoefde futiel werd.

Citaat
13.Bij de milieuvergunning had de brandweer totaal geen taak, noch bij de
 advisering, noch in de sfeer van de handhaving.
Ik was commandant van de 
regionale brandweer in de tijd dat milieudienst ook regionaal werd opgezet.

Ik heb toen nog geprobeerd de milieutaken aan de regionale brandweer te
 koppelen, maar bestuurlijk is anders besloten: het is een zelfstandige
 dienst geworden met ambtenaren die bij de gemeenten werden gedetacheerd.
Toen de vorming van één dienst niet gelukt was zijn de ambtelijke afspraken 
over milieuvergunningen gemaakt zoals ik die eerder heb beschreven.
14.Bij de bouwvergunningen bepaalde Bouw- en Woningtoezicht welke tekeningen 
de brandweer te zien kreeg en welke niet. Ik kan me niet herinneren of de 
brandweer ooit tekeningen van bouwaanvragen voor de MAVO-boxen of de
 zeecontainers van SE Fireworks heeft gezien, maar ik denk het niet.
Als er
 een bouwaanvraag was binnengekomen was er een reactie van de brandweer 
uitgegaan en had ik daar zelf voor getekend, want die taak had ik niet 
gedelegeerd."

De cdt. kent de Brandweerwet niet; waarin wordt voorgeschreven dat B&W vooraf aan het afgeven van vergunningen (brandweerzorg)advies vragen en dat hij ook ongevraagd kan/moet adviseren. Onder 14 blijkt dat hij ook de BBV niet kent; over de gebruiksvergunningsplicht voor het terrein (ongeacht bouwvergunning). Daartoe was zijn personeel (hij en zijn officieren) aangewezen voor handhaving (gebruiksvergunningen)!

Citaat
vragen van mr. Beer:
21.Ik ben persoonlijk nooit op het terrein van SE Firworks geweest.
22.De raadsman leest mij de regels 15, 16 en 17 van bladzijde 37 van bijlage
 B bij het rapport Oosting voor.
Deze volzinnen geven mijn pogingen weer om 
meer bij milieuvergunningen betrokken te raken. U leest mij de volgende
 zinnen voor:
"Dit is niet gelukt: de financiële vergoeding die de brandweer
aan de adviesfunctie verbindt, vormde een struikelblok." Dit is niet juist.

Binnen de legesverordening had de gemeenteraad vastgesteld dat de brandweer 
een bepaalde vergoeding moest krijgen die door de aanvrager van de
 gebruiksvergunning in de gemeentekas gestort moest worden. De 
gebruiksvergunning werd aangevraagd nadat de milieuvergunning was verleend.

Wij konden dan in de gebruiksvergunning aanvullende eisen stellen, ook op 
milieugebied.

Het gaat niet om bijlage B maar om deel B van Oosting; nogal een verschil buiten deze juridische wereld.

De volzinnen zijn niet van hem maar van zijn opvolger. Hij ontkende dus toen diens latere uitleg over financiële struikelblokken.

Hij zet de werkelijkheid in 'vergunningsland' dan gewoon maar even op zijn kop (dat viel daar niet op): de gebruiksvergunningen zijn al van toepassing onder de (hogere) drempelwaarden van de milieuvergunning!
Dus de gebruiksvergunningen dienen al sinds jaar en dag te zijn gehandhaafd en dat ook voordat er (ook/ooit) sprake zou moeten zijn van een milieuvergunning.
Voor uitsluitend 'brandgevaarlijke en bij brand gevaar opleverende stoffen' (zoals vuurwerk), als gebruiksvergunning categorie, blijft er dan daarop niets meer voor te schrijven in een milieuvergunning.

Het lijkt me, gelet op het voorgaande, dan ook wenselijk dat, naast piloten, ook brandweerofficieren psychologisch moeten worden getest (zoals in mijn tijd) voordat zij in hun mentale verwarring/verstandsverbijstering dergelijke maatschappelijk schadelijke fouten mogen maken en dat dan ook nog zonder 'eigen risico' en bestuurlijke aansturing.
« Laatste verandering: 7 Augustus 2015, 11:14:29 door Fred Vos » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #413 Gepost op: 7 Augustus 2015, 11:34:56 »Het lijkt me, gelet op het voorgaande, dan ook wenselijk dat, naast piloten, ook brandweerofficieren psychologisch moeten worden getest (zoals in mijn tijd) voordat zij in hun mentale verwarring/verstandsverbijstering dergelijke maatschappelijk schadelijke fouten mogen maken en dat dan ook nog zonder 'eigen risico' en bestuurlijke aansturing.

Zouden er dan wel genoeg mensen overblijven die dergelijke taken op zich kunnen en willen nemen?
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #414 Gepost op: 7 Augustus 2015, 11:47:43 »Het lijkt me, gelet op het voorgaande, dan ook wenselijk dat, naast piloten, ook brandweerofficieren psychologisch moeten worden getest (zoals in mijn tijd) voordat zij in hun mentale verwarring/verstandsverbijstering dergelijke maatschappelijk schadelijke fouten mogen maken en dat dan ook nog zonder 'eigen risico' en bestuurlijke aansturing.

Zouden er dan wel genoeg mensen overblijven die dergelijke taken op zich kunnen en willen nemen?

Goede vraag!
Destijds, toen ik ook voor studenten (Brandweeracademie naar voorbeeld Politieacademie) intrede testen invoerde, maakte ik met de eerste studenten die de test hadden gepasseerd, ons dan ook zorgen over de 'culture clash' die bij de oudere zittende officieren, die we daar hoofdzakelijk 's avonds gniffelend naar porno zagen kijken, ongetwijfeld zou optreden.

Maar is het alternatief dan: "laat maar waaien"…..of "laat maar afbranden/exploderen"…. "na ons de zondvloed" en….:"ook zelfmoord kandidaten mogen wel in de cockpit"?

Mij dunkt dat de inmiddels gehanteerde salarisgroepen ook een grondige en herhaald uitgevoerd loopbaan selectie op kwaliteiten en resultaten meer dan rechtvaardigen.
Over dat laatste wordt elk jaar opnieuw op congressen gesproken (ja, ook weer declareren) en men gaat het 'zien' na een reis tot aan 2040. Juist ja, na hun pensioen.

Uiteraard moet ook worden gekeken naar de bestuurlijke aansturing (afwezig: IOOV, 2007).

Het is voor mij volstrekt idioot dat (dorps)burgemeesters, te controleren door gemeenteraden, de leiding hebben als 'managers' van een organisatie en ook nog de onderwijskundige inhoud, examinering en leerstofbewaking van de officiersopleidingen 'runnen' (bestuur IFV).
De rampen bestrijding is daarbij wel eenvoudiger geworden: het zijn in NL vrijwel uitsluitend de door brand (dus door de brandweer zelf!) veroorzaakte/gefaciliteerde rampen (dat bewijst al het falen van de preventie en bestrijding maar……who cares?).
Dan vanuit de GRIP clubjes, na de kleurrijke en lawaaiige colonnes die ver weg water gaan halen (dus altijd te laat) en op veilige en comfortabele afstand komen de clichés via de woordvoerders:" We meten geen gevaarlijke stoffen…. behalve hier en daar wat asbest….dus ramen en deuren gesloten houden…iedereen naar buiten want de ambulances moeten ook declareren en dus gaan we jullie allemaal 'nakijken'…..
Nee, de brandmeester 'Koperbuik' zal je er vanuit de catering container niet over horen. Declareren blijft daarna de grote bezigheid en hobby.

Zij zouden dan toch ook wel de (militaire) defensie over kunnen nemen van ons land?
« Laatste verandering: 7 Augustus 2015, 12:07:30 door Fred Vos » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #415 Gepost op: 7 Augustus 2015, 12:02:46 »

Was dat ook niet de gedachte achter het pikmeerarrest?

"als een huis in brand staat vlucht iedereen er uit weg, alleen de brandweer gaat er dan juist naar binnen" --

dan mag je ze niet opzadelen met de schuld.

(ook "proactie" is een vorm van "het brandend huis binnengaan")
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #416 Gepost op: 7 Augustus 2015, 12:14:43 »

Was dat ook niet de gedachte achter het pikmeerarrest?

"als een huis in brand staat vlucht iedereen er uit weg, alleen de brandweer gaat er dan juist naar binnen" --

dan mag je ze niet opzadelen met de schuld.

(ook "proactie" is een vorm van "het brandend huis binnengaan")

U gooit weer een grabbelton leeg.
'De brandweer'  bestaat uit vele functies in hiërarchisch verband.
Dat de brandweer naar binnen gaat is allang niet meer vanzelfsprekend; u bent niet goed op de hoogte van die cultuurveranderingen.
Iedereen moet zich kunnen en willen verantwoorden over (betaald) uitgevoerde taken met effect voor derden. Ja, dan kan schuld volgen; beschaving heet dat.

'Proactie' heeft niets van doen met 'repressie'. U gaat toch hoop ik binnen deze kennelijke verwarring geen vliegtuig besturen o.i.d.?
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #417 Gepost op: 7 Augustus 2015, 13:05:51 »

Was dat ook niet de gedachte achter het pikmeerarrest?

"als een huis in brand staat vlucht iedereen er uit weg, alleen de brandweer gaat er dan juist naar binnen" --

dan mag je ze niet opzadelen met de schuld.

(ook "proactie" is een vorm van "het brandend huis binnengaan")

U gooit weer een grabbelton leeg.
'De brandweer'  bestaat uit vele functies in hiërarchisch verband.
Dat de brandweer naar binnen gaat is allang niet meer vanzelfsprekend; u bent niet goed op de hoogte van die cultuurveranderingen.
Iedereen moet zich kunnen en willen verantwoorden over (betaald) uitgevoerde taken met effect voor derden. Ja, dan kan schuld volgen; beschaving heet dat.

'Proactie' heeft niets van doen met 'repressie'. U gaat toch hoop ik binnen deze kennelijke verwarring geen vliegtuig besturen o.i.d.?

Ik bedoelde dit niet letterlijk maar figuurlijk -- het gaat om het principe.
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #418 Gepost op: 7 Augustus 2015, 13:07:52 »

Het is goed dat er brandweer is, ook al zitten ze, als er geen brand is, gezellig porno-films te kijken , etc.
Gelogd
Fred Vos
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 1110


Bekijk profiel
« Antwoord #419 Gepost op: 7 Augustus 2015, 14:11:13 »

Het is goed dat er brandweer is, ook al zitten ze, als er geen brand is, gezellig porno-films te kijken , etc.

Waarvoor ze dan goed zijn bij brand is mij nooit duidelijk gebleken op blussingresultaten in de afgelopen 15 jaar.
En dat ze als (hogere) leidinggevende functionarissen onbekwaam en/of incompetent zijn heeft de Inspectie al herhaald objectief vastgesteld en gerapporteeerd.

'Elke brand gaat ooit vanzelf uit.' (4e hoofdwet van Vos).
Gelogd
Pagina's: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 49 Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!